Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

21 października 2018
działalność gospodarcza, składki ZUS odwołanie do sądu,

Działalność zarobkowa bez rejestracji działalność gospodarczej a obowiązki w zakresie składek ZUS.

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

W dniu 30 kwietnia 2018 roku weszły w życie przepisy ustawy prawo przedsiębiorców wprowadzające możliwość prowadzenia działalności zarobkowej bez konieczności zarejestrowania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Istota nowej regulacji polega ona na tym, że osoba, która  uzyskuje z wykonywanych przez siebie usług miesięczny przychód nie wyższy niż określony w ustawie nie ma obowiązku wypełnienia formalności w postaci założenia działalności gospodarczej. Działalność nierejestrowana, według założeń ustawy, nie jest uznawana za działalność gospodarczą, a staje się  nią  dopiero  po przekroczeniu określonej kwoty przychodów. Dzięki wprowadzeniu działalności nierejestrowanej o wiele łatwiej można np. przetestować pomysł na biznes, bez ponoszenia dodatkowych obciążeń.

 

 

Działalność nierejestrowana:

 

  1. może być podjęta wyłącznie osoby, które przez ostatnie pięć lat nie prowadziły firmy,

  2. nie może być wykorzystana dla działalności, która według odrębnych przepisów wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji,

  3. może być prowadzona tylko do takiego momentu, w którym miesięczny przychód z tej działalności nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia - w 2018 roku jest to kwota 1050 zł,

  4. możne być prowadzona wyłącznie indywidualnie, nie zaś w formie spółki cywilnej,

  5. nie wymaga posiadania: NIP, REGON, konta bankowego.

 

         Dochody uzyskiwane w ramach czynności nierejestrowane wymagają jednak opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych - na druku PIT-37, jako przychód z innych źródeł. Wydaje się także, że założeniem ustawodawcy było to, że przy wykonywaniu tej działalności nie powstaje obowiązek opłacania składek ZUS. Potwierdzeniem takiego stanowiska była również informacja zamieszczana na oficjalnej stronie internetowej ZUS. Zgodnie z powyższym wskazywano, iż  osoba wykonująca  działalność bez rejestracji nie opłaca składek ZUS, bowiem: „(…) działalność nieewidencjonowana nie jest wpisywana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Osoby, które będą wykonywać taką działalność nie będą podlegały ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest właściwy w zakresie zasad i warunków wykonywania „działalności nieewidencjonowanej. (…)”

 

     Aktualne stanowisko ZUS wynikające z wydawanych decyzji, jak również interpretacji jest jednak przeciwne. Według  interpretacji ZUS osoby wykonujące działalność bez rejestracji, w oparciu o umowę o świadczenie usług (umowa o współpracy) winny płacić  składki ZUS. Według, zaś uzasadnień decyzji ZUS to podmiot (osoba,  firma)  nabywająca usługi od osób prowadzących działalność niezarejestrowaną, musi za nie naliczać i opłacić składki ZUS. Podstawą do opłacania składek, w ocenie ZUS, ma być kwota wynagrodzenia (kwota z rachunku). Takie stanowisko, niewątpliwie podważające ideę nowych rozwiązań, należy raczej uznać za nadgorliwą nadinterpretacji przepisów prawa i w każdym przypadku winno być poddane pod rozstrzygnięcie sądu.  Pamiętać, bowiem należy, iż niekorzystne decyzje ZUS w takich zakresach mogą być zaskarżane do sądu, zaś odwołanie wolne jest od opłaty.

 

 

Podobne publikacje:

 

                                                                                                                   

radca prawny Małgorzata Dąbek, adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządów: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa