Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

30 sierpnia 2020
obsługa prawna firm  Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm, Warszawa, podatek,  ZUS, adwokat, radca prawny, PUE, online, zaświadczenie

Jak online dostać zaświadczenie o  niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS?

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

          W przypadku ubiegania się o kredyt, dotację, czy też w celu zawarcia umowy handlowej przedsiębiorcy ( zarówno osoby prowadzące indywidualną, pozarolniczą działalność gospodarczą, jak i spółki prawa handlowego ) często zobowiązani są do przedłożenia zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami czy też składkami na ubezpieczenia społeczne (ZUS).  Obecnie zaświadczenia takie można uzyskać w ramach usług internetowych, które, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa, to oszczędność czasu, pieniędzy oraz bezpieczeństwo.

 

Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne, jak złożyć krok po kroku.

 

        Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS można złożyć przez internet,  przez uprzednio zarejestrowany profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Wniosek ( zaświadczenie ) nie podlega opłacie.

 

         Po zalogowaniu się na swój profil PUE wchodzimy do zakładki: Płatnik, następnie do zakładki: Usługi. Szukamy formularza: Wniosek ZUS EWN Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ( do jego prawidłowego wyświetlenia niezbędny jest FlashPlayer w wersji nie niższej niż 10.2, link do wtyczki i możliwość jej ściągnięcia pojaw się po kliknięciu formularza).

 

          Po kliknięciu: Przejdź do usługi system poinformuje nas, że wymagana jest autoryzacji za pośrednictwem: profilu zaufanego ePUAP lub podpisu osobistego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

       Większość danych w formularzu jest wypełniona domyślnie. Po wybraniu: wyślij, wyświetli się możliwość dokonania wyboru formy doręczenia zaświadczenia. Automatycznie zaznaczony będzie: odbiór przez PUE, jednak istnieje możliwość zmiany na pocztę tradycyjną ewentualnie odbiór osobisty w placówce ZUS.

 

       Następnie pojawia się komunikat: Autoryzacja usługi biznesowej oraz konieczność wyboru metody podpisania wniosku spośród opcji: profilem zaufanym ePUAP, podpisem osobistym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Korzystając z wybranej metody należy podpisać formularz.  

 

        Skuteczne wysłanie dokumentu do ZUS zostanie zobrazowane potwierdzeniem danych wysłanego dokumentu oraz pojawi się komunikat: pokaż poświadczenie przedłożenia. Wówczas możliwe będzie wygenerowanie  dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku. 

 

      Następnie w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku do ZUS otrzymamy zaświadczenie. Zwykle zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie i zainteresowany znajdzie je na swoim profilu PUE. Gdy ZUS stwierdzi brak podstaw do wydania  zaświadczenia zostaje wydana decyzja administracyjna, na która przysługuje odwołanie do sądu.

 

Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych krok po kroku.

 

        Online wniosek o zaświadczenie może zostać złożony przez serwis: Biznes.gov.pl. W zakładce: usługi online, w: popularnych usługach dostępny jest link do elektronicznego formularza: Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. Po kliknięciu tego linku należy wejść w opcję: Złóż online. Kolejny krok daje możliwość wyboru: Zaloguj się przez Login.gov.pl albo Zaloguj się przez e-mail.

 

      Po wybraniu opcji: Login.gov.pl pojawi się możliwość logowania przez: profil zaufany albo e-dowodu osobistego. Gdy zalogujemy się wybraną metodą (ewentualnie również potwierdzimy swój adres email) wypełniamy formularz elektroniczny.

 

       Następnie wybieramy właściwy urząd realizujący, a także sposób doręczenia zaświadczenia; czy zaświadczenie chcemy odebrać elektronicznie w Biznes.gov.pl czy papierowe za pośrednictwem poczty tradycyjnej.  

 

       Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 21 zł. Jest to opłata za jeden egzemplarz zaświadczenia. Wnosi się ją na rachunek bankowy urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu realizującego, w którym składany jest wniosek o wydanie zaświadczenia. Dowód wniesionej opłaty winien zostać załączony do wniosku albo oddzielnie w terminie 3 dni.

 

       Po wypełnieniu formularza i załączeniu dowodu opłaty wniosek podpisujemy według wyboru za pomocą: profilu zaufanego, bankowości internetowej albo podpisu kwalifikowanego.

 

          Właściwy urząd wyda zaświadczenie w terminie 7 dni. W przypadku wybranego doręczenia przez: Biznes.gov.pl, aby odebrać zaświadczenie konieczne będzie zalogowanie się na: Moje konto do portalu, a następnie wejście do zakładki: Moje sprawy. Tam,  w liście spraw, dostępne będzie: Zaświadczenie ZAS-W, a po kliknięciu wyświetli się lista dokumentów w tym, możliwe do pobrania w pliku pdf Zaświadczenie.  

 

 

 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin,  Hrubieszów, Zamość, Chełm, Warszawa.