Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych 

DĄBEK & KUSIK    

obsługa prawna firm i osób fizycznych

               Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Nowe zasady Małego ZUS, czyli Mały ZUS Plus w 2020 roku.  

                

           Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej w 2020 roku większa grupa osób prowadzących działalność gospodarczą będzie mogła płaci niższe składki na ubezpieczenia społeczne.

 

          Nowe  przepisy mają wejść w życie w dniu 01 lutego 2020 roku przedsiębiorca będzie musiał zadeklarować zamiar skorzystania z tego rozwiązania do końca lutego 2020 roku. Późniejsze zgłoszenie będzie możliwe albo do końca stycznia każdego roku, ewentualnie, jeżeli w ciągu roku, powstanie obowiązek ubezpieczeniowy albo zaistnieją warunki  skorzystania z Małego ZUS Plus ( np. w wyniku rozpoczęcia albo wznowienia pozarolniczej działalności gospodarczej ) w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Aktualnie, dla skorzystania z Małego ZUS przedsiębiorca musi złożyć zgłoszenie do dnia 08 stycznia 2020 roku.

 

        Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą zamierzające płacić Mały ZUS Plus będzie musiała składać informacje o przychodzie oraz dochodzie za rok poprzedni, o podstawie wymiaru składek oraz o formie opodatkowania jakiej podlega.

 

       Podstawowe kryterium, od którego uzależniona jest możliwość stosowania Małego ZUS Plus to przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy  w kwocie nie wyższej niż 120 000 zł. Limit uzależniony jest od ilości dni prowadzenia działalności gospodarczej w roku poprzednim i podlega stosunkowemu obniżeniu,  przy czym minimalna ilość to 60 dni.

 

          Z Małego ZUS Plus nie skorzystają osoby rozliczające się w formie karty podatkowej, o ile w roku poprzednim równocześnie były zwolnione z podatku od towarów i usług (VAT), a także osoby, które w ramach działalności gospodarczej wykonują pracę na rzecz byłego pracodawcy. Tym samym podatnicy ryczałtowi oraz  na karcie podatkowej będą mogli stosować Mały ZUS Plus.

 

         Składki na ubezpieczenia społeczne w obniżonej wysokości ubezpieczony zapłaci przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności.

Podstawa wymiaru składek  na ubezpieczenia społeczne uzależniona będzie od dochodu i nie będzie mogła przekroczyć 60% przeciętnego wynagrodzenia oraz być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Wysokość podstawy ustalana będzie wziąwszy pod uwagę roczny dochód za poprzedni rok, dzielony przez ilość dni prowadzenia działalności gospodarczej, mnożona przez 30 oraz przez  współczynnik 0,5.  

 

       Mały ZUS Plus nie zmienia aktualnie istniejących rozwiązań dotyczących składek ubezpieczeniowych dla przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność. Nadal obowiązywać mają zasady, iż osoba inicjująca swoją działalność zarobkową, która uzyskuje niskie przychody ( tj. w kwocie odpowiadającej połowie minimalnego wynagrodzenia ) nie musi dokonywać zgłoszenia do CEIDG i nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Przez pół roku swojego funkcjonowania nowozałożona firma może płacić wyłącznie  składkę zdrowotną ( obecnie jest to kwota 342, 32 zł ), bez składek na ubezpieczenia społeczne. Należy jednak wiedzieć, że  rozwiązania te skutkują niepodleganiem pod  ubezpieczenia emerytalne, rentowe, ani też chorobowe ( nie otrzyma zasiłków: chorobowego,   opiekuńczego czy  macierzyńskiego).

Przed skorzystaniem z Małego ZUS Plus przedsiębiorca będzie mógł, jak dotychczas,  przez okres 2 lat, stosować składkę na zasadach preferencyjnych.

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

obsługa prawna firm

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

 

obsługa prawna firm, ZUS, zasiłek macierzyński, działalność gospodarcza, ubezpieczenie społeczne, wysokość podstawy, adwokat, radca prawny
30 grudnia 2019

Publikacje

KANCELARIE

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm, samorządu i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa