adwokatka  Olga Nowak-Dziwina

 

doktorantka i absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Odbyła aplikację adwokacką zakończoną egzaminem zawodowym. członek Izby Adwokackiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe w pracy adwokata zdobywała w ramach współpracy z kancelariami adwokatów i radców prawnych. Dwukrotna laureatka ogólnopolskiego konkursu: "Ratio legis". Autorka publikacji i opracowań monograficznych z zakresu: ochrony dóbr osobistych, prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego. Prelegentka konferencji naukowych organizowanych przez uczelnie i środowiska naukowe. W ramach studiów doktoranckich prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu prawa zobowiązań oraz przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa spółdzielczego. W ramach praktyki adwokackiej zajmuje się sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi (rozwód, separacja, rozdzielność majątkowa, alimenty, kontakty z dziećmi, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ważne sprawy dzieci, zgoda sądu na  czynności związane z zarządem majątkiem dziecka i inne uregulowane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz ustawach szczególnych).


Monika Kuźma

prawniczkadoradczyni finansowa

 

tel: +48 500 079 066

email: monika.kuzma@onet.eu

 

 

absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując, jako doradczyni finansowa w bankach, jak również, jako prawniczka w Polskim Czerwonym Krzyżu oraz udzielając pomocy prawnej na rzecz podopiecznych GOPS w Bełżycach. Ekspertka w dziedzinie prawa bankowego, umów kredytowych,  w szczególności kredytów hipotecznych, w walucie polskiej oraz w walutach obcych ( frank szwajcarski, EURO).

Witamy na stronie Kancelarii

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych Dąbek & Kusik adwokat Magdalena Kusik–Balicka radca prawny Małgorzata Dąbek swoją działalność rozpoczęła w 2006 roku pierwotnie, jako Kancelaria Prawna Temida z siedzibą w Lublinie.

 
Nasi prawnicy świadczą usługi prawne, w tym w zakresie bieżącej obsługi prawnej samorządów, jednostek budżetowych i firm na rzecz: przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek akcyjnych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych, jak i klientów indywidualnych. Usługi prawne obejmują wszystkie czynności z zakresu: zakładania spółek (i innych podmiotów), przygotowywanie dokumentacji do KRS, bieżącego funkcjonowania podmiotów ( opinie prawne i analizy prawne, umowy handlowe, regulaminy, zarządzenia i uchwały, negocjacje i reprezentacja przed sądami i organami w sprawach gospodarczych, sprawach cywilnych, administracyjnych ). W ramach stałej obsługi prawnej firm, jak również w sprawach doraźnych prowadzimy sprawy Naszych klientów na terenie całego kraju. Posiadamy stałe oddziały w Lublinie i Hrubieszowie. Zespół Kancelarii tworzą prawnicy kwalifikowani radcy prawni, adwokaci w zakres specjalizacji, których wchodzi: prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo spółek, prawo cywilne, prawo pracy, prawo budowlane i nieruchomości, transport, przewóz i spedycja, prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo własności intelektualnej, prawo administracyjne i prawo podatkowe, prawo odszkodowawcze, zamówienia publiczne, oraz windykacja należności, prawo farmaceutyczne i prawo medyczne. W celu zapewnienia Naszym klientom kompleksowej i kompetentnej obsługi prawnej, w tym obsługi prawnej firm współpracujemy z notariuszem oraz specjalistami z dziedzin: księgowość i kadry, prawo bankowe i prawo finansowe, umowy bankowe, kredyty ( firmowe, mieszkaniowe, inwestycyjne), fundusze europejskie. Zespół prawa rodzinnego i opiekuńczego prowadzi obsługę klientów indywidualnych w zakresie prawa rodzinnego (rozwód, separacja, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi), zaś Zespół prawa karnego prowadzi obrony i reprezentację w sprawach karnych, sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich. Prowadzimy szkolenia, warsztaty prawnicze i praktyki zawodowe, również w ramach współpracy z: Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa „ELSA”, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej oraz organizacjami pozarządowymi.
 
            
Żywimy przeświadczenie, iż oferowane przez Nas usługi prawne oraz towarzyszące usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej i rozwój firmy, sprawność działania oraz skuteczność proponowanych rozwiązań zadowoli oczekiwania najbardziej wymagających klientów firmowych i indywidualnych.

    Nasz zespół  i Współpracownicy

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

 

społeczniczka, studia prawnicze ukończyła w 2002r. odbyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Od 2006 r. radczyni prawna, a następnie adwokatka - członek Izby Adwokackiej w Lublinie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Lublinie w charakterze asystenta sędziego, kancelariach prawnych, współpracując ze stowarzyszeniami udzielającymi pomocy prawnej, a także Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz prowadząc obsługę prawną jednostek budżetowych: Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie, jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Hrubieszów, Gmina Horodło).  Prowadzi obsługę prawną firm: spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.   Wspiera prawnie Lubelską Fundację Ochrony Zwierząt w Romanówce. Wiceprezeska Stowarzyszenia Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie.

radczyni prawna Małgorzata Dąbek

 

społeczniczka, studia prawnicze ukończyła w 2003r. odbyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w: Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Lublinie oraz Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie w charakterze asystenta sędziego oraz w kancelariach prawnych, obsługując Komendę Powiatową  Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie, jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Hrubieszów, Gmina Horodło).  Prowadzi obsługę prawną firm: spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wspiera prawnie Szlachetną Paczkę Prawników. Prezeska Stowarzyszenia Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie. 

obsługa prawna firm, zakładanie spółek, sprawy gospodarcze, prawo transportowe, radca prawny, adwokat, usługi prawne, prawnik, odszkodowania
obsługa prawna firm, zakładanie spółek, sprawy gospodarcze, prawo transportowe, radca prawny, adwokat, usługi prawne, prawnik, odszkodowania

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

O nas

usługi prawne Hrubieszów, prawnik Hrubieszów, obsługa prawna firm Hrubieszów

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj