Usługi prawne

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

 

 • zakładanie spółek i innych podmiotów prawa, rejestracja i zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 

 • obsługa prawna firm (reprezentacja) przed Krajowym Rejestrem Sądowym;

 

 • przygotowywanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego ( projektów umów spółek, formularzy i uchwał do zmian );

 

 • rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym coroczynych sprawozdań finansowych;

 

 • przekształcenia spółek, podział spółek, rozwiązywanie i likwidacja spółek.

PRAWO ADMINISTRACYJNE I PRAWO PODATKOWE

 

 • obsługa prawna firm przed organami administracji, w tym ZUS, Urzędami Skarbowymi,

 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi ( Wojewódzkie Sądy Administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny),

 • sporządzanie opinii i analiz prawnych,

 • sporządzanie pism procesowych i pozaprocesowych,

 • udzielanie porad prawnych.

 

 

 

 

SPRAWY GOSPODARCZE, HANDLOWE I CYWILNE

 

 • obsługa prawna firm, prowadzenie spraw firmy przed: Sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracyjnymi, w tym podatkowymi i ZUS;

 

 • sporządzanie pism procesowych i pozaprocesowych oraz wzorów pism ( min. pozew, wniosek dowodowy, zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna, skarga na czynność komornika, skarga na czynność referendarza sądowego, odwołanie, wniosek o zwolnienie z kosztów);

 

 • przygotowywanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego - projekty umów i zmian umów, uchwały, formularze;

 

 • windykacja należności (sprawa o zapłatę) - prowadzenie procesów sądowych, postępowanie upominawcze, postępowanie nakazowe, nakaz zapłaty, wezwanie do zapłaty należności, postępowanie komornicze, BIG-Rejestr Dłużników,

 • sprawy odszkodowawcze – szkody w majątku firmy, szkody za niewykonanie albo nieprawidłowe wykonanie umowy w tym rękojmia i gwarancja, szkody w mieniu leasingowanym, szkody wypadkowe ( wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, szkody medyczne inne ) - udział w postępowaniach likwidacyjnych przed ubezpieczycielami oraz w postępowaniach sądowych, ochrona danych osobowych.

 • sprawy z zakresu własności - zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności, służebność przesyłu, droga konieczna, darowizny, podział do korzystania, eksmisja, naruszenie posiadania, księgi wieczyste,

 • czyny nieuczciwej konkurencji, ochrona dóbr osobistych,

 • zobowiązania - umowy, reklamacje, gwarancje,

 • spadkowe - stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, niegodność dziedziczenia, zachowek;

sprawy gospodarcze, sprawy odszkodowawcze, BIG, Krajowy Rejestr Sądowy, sprawy spadkowe zakładanie spółek

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

 

 • udzielanie porad prawnych i opinii związanych z bieżącą działalnością firmsprawy: gospodarcze, prawo spółek, prawo handlowe, prawo cywilne, prawo pracownicze, prawo odszkodowawcze, prawo administracyjne i prawo podatkowe, z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości, z zakresu transportu, przewozów i spedycji, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz własności intelektualnej, prawa farmaceutycznego i prawa medycznego;

 

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów: umów handlowych, statutów, regulaminów, uchwał, aktów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem organów firmy oraz procedur prawnych;

 

 • analizy prawne planowanych założeń biznesowych i inwestycji;

 • analizy due-diligence;

 • dokumentacja i analizy RODO ( ochrona danych osobowych, reprezentacja w toku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych, sprawy odszkodowań za naruszenie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych) ;

 

 • udział i koordynowanie negocjacji, zebrań zarządów i rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń.

 

 

SPRAWY PRACOWNICZE

( prowadzane w ramach obsługi prawnej firm oraz dla pracowników) 

 

 • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji z zakresu prawa pracy: regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń, umów pracowniczych, uchwał, zarządzeń, inne;

 • opinie i analizy prawne;

 • obsługa prawna firm przed  sądem pracy, organami PIP, ZUS.

obsługa prawna firm, prawo gospodarcze, prawo administracyjne, prawo podatkowe, zakładanie spółek, RODO, prawo medyczne, prawo odszkodowawcze, odszkodowanie, sprawy pracownicze

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

sądy administracyjne, organy administracyjne, Krajowy Rejestr Sądowy, zakładanie społek,

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj