Publikacje

31 lipca 2020
          Małżonek może domagać się orzeczenia przez Sąd separacji małżeństwa. Dzieje się tak wówczas gdy małżeństwo przestaje funkcjonować prawidłowo, zaś brak jest podstaw bądź też decyzji, co rozwodu. Z założenia separacja
19 lipca 2020
           Alimenty są środkami utrzymania i wychowania dostarczanymi zgodnie z zasadami opisanymi w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (kro). Obowiązek świadczenia alimentów, w pierwszej kolejności, obciąża krewnych w linii prostej ( dzieci,
13 lipca 2020
13 lipca 2020 roku do dzień, w którym należy dopełnić obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jest to obowiązek narzucony spółkom prawa handlowego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
11 lipca 2020
                               Temat śmierci wspólnika Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często pojawia się w doświadczeniach naszej obsługi prawnej dla firm. Jest to niewątpliwie wstrząs dla najbliższych oraz dla współpracowników zmarłego, ale również pewne

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017