Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych 

DĄBEK & KUSIK    

obsługa prawna firm i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Spółka komandytowa podatnikiem podatku CIT od 01 stycznia 2021 roku.

W dniu 28 października 2020 roku Sejm uchwalił przepisy zmieniające zasady opodatkowanie spółek komandytowych i wprowadzające faktycznie podwójne opodatkowanie podatkiem dochodowym. Projekt będzie procedowany przez  Senat.

 

           Spółka komandytowa to spółka osobowa ( podobnie jak spółka jawna, spółka partnerska ) uregulowana w kodeksie spółek handlowych. Podmioty te cechowane są tym, iż występują w nich dwie grupy wspólników o różnym poziomie odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Komplementariusze to wspólnicy mający prawo prowadzić sprawy spółki i ją reprezentować, równocześnie za zobowiązania Spółki odpowiadają bez ograniczeń, zaś odpowiedzialność komandytariuszy jest ograniczona do sum komandytowych.

 

              W aspekcie podatkowym spółka komandytowa może być podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) tak jak osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, inne spółki prawa handlowego ( spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki jawne). 

 

            Przed omawianą zmianą przepisów, spółka komandytowa nie była podatnikiem podatków dochodowych (PIT, CIT). Podatnikami podatków dochodowych byli natomiast wspólnicy spółki komandytowej, uiszczali go od wypłaconego im zysku Spółki.

 

         Uchwalone przez Sejm zmiany w przepisach zakładają, że spółka komandytowa stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), a zatem takiego jaki płacą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne fundacje i stowarzyszenia. CIT dla spółek komandytowych wynosić będzie 19%, zaś w stawce obniżonej 9%. Nie zmieni się obowiązek uiszczania podatku dochodowego przez wspólników.

 

          Nowa regulacja zrównuje, w zakresie podatku dochodowego, spółki  komandytowe ze spółkami kapitałowymi, w których podatek płacony jest zarówno przez  spółkę,  jak i przez wspólników.  Przepisy wejdą w życie w dniu 01 stycznia 2021 roku, przewidują jednak, że spółka może podjąć decyzję o stosowaniu ich od dnia 01 maja 2021 roku. 

 

             Z uwagi na fakt, iż ta forma, jak pokazywały doświadczenia obsług prawnych firm przy zakładaniu spółek, wybierana była min. z uwagi na brak podatku dochodowego od spółki, wielu wspólników spółek kapitałowych stanie przed dylematem, czy w dalszym ciągu prowadzić działalność gospodarczą w takiej właśnie formie.  

 

 

Podobne publikacje:

 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa

 
 
spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna obsługa prawna firm, adwokat, radca prawny Lublin, Hrubieszów, Chełm, Zamość, Warszawa
04 listopada 2020

Publikacje

KANCELARIE

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm, samorządu i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa