Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

30 marca 2019
dochodzenie wierzytelności, windykacja należności, obsługa prawna firm Zamość, Hrubieszów, Lublin, egzekucja

Czy zarząd Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ( Sp. z o.o) ponosi osobistą odpowiedzialność za długi Spółki? 

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( Sp. z o.o. ) jest osobą prawną działającą przez swoje organy (zarząd i radę nadzorczą). Istotą takiej konstrukcji  jest to, że zarząd zaciąga zobowiązania, jednak czyni to w imieniu Spółki i to bezpośrednio ona nabywa prawa, ale równocześnie jest  odpowiedzialna za  długi ( wykonanie obowiązków z umów, zapłatę należności).

 

Bezskuteczność egzekucji wobec Spółki. 

 

            Sytuacja zmienia się, gdy Spółka nie posiada majątku wystarczającego na spłatę swoich zobowiązań. W takiej sytuacji może wchodzić w grę odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania Spółki. Stosownie do treści art. 299 § 1 kodeksu spółek handlowych ( k.s.h.) „Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.” Zgodnie z tą zasadą  jeżeli Spółka nie płaci dobrowolnie wierzyciel Spółki musi w pierwszej kolejności, wystąpić z pozwem o zapłatę przeciwko Spółce i uzyskać prawomocny wyrok (nakaz zapłaty ewentualnie ugodę) opatrzony klauzulą wykonalności. Kolejny krok to wniosek do komornika sądowego o egzekucję należności. W sytuacji, gdy komornikowi nie uda się ściągnąć dochodzonej kwoty z uwagi na brak wystarczającego majątku Spółki na jej zaspokojenie, komornik wyda postanowienie w przedmiocie umorzenia egzekucji z powodu bezskuteczności.

 

Windykacja od członków zarządu. 

 

         Dopiero na takim etapie wierzyciel może rozpocząć windykację bezpośrednio przeciwko członkom zarządu Spółki. Pierwszym krokiem w dochodzeniu należności od członków zarządu jest pozew do sądu przeciwko osobom wchodzącym w skład w czasie gdy należność powstała, albo też w czasie właściwym do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości ( wszystkim, albo niektórym członkom zarządu, bowiem ponoszą oni odpowiedzialność  solidarną), uzyskać prawomocny wyrok przeciwko osobom wchodzącym w skład zarządu i opatrzony klauzulą wykonalności. Sprawa musi zostać skierowana do  komornika celem ściągnięcia należności z majątków osobistych członków zarządu Spółki. Zatem w praktyce spłaty żądamy od osoby, która posiada majątek wystarczający na uiszczenie należności i z której komornik sądowy będzie w stanie stosunkowo łatwo uzyskać należność, natomiast ten z dłużników ( byłych członków zarządu), który spłacił należność może żądać rozliczenia od pozostałych członków, jest to jednak odrębna sprawa i wierzyciela nie dotyczy.

 

Możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności. 

 

                      Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania Spółki, jeżeli w toku postępowania sądowego wykaże, że we właściwym czasie złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody ( art. 299 § 2 kodeksu spółek handlowych).

                 Dochodzenie od byłych członków zarządu należności za zobowiązania Spółki nie jest postępowaniem prostym i niewątpliwie wymaga wszechstronnej analizy, zarówno prawnej, jak i ekonomicznej.

 

 

Podobne publikacje:

 

                                                                                                                   

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządów: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa