Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

11 lipca 2020
obsługa prawna firm Hrubieszów, Lublin, Zamość, Chełm, adwokat, radca prawny, Spółka z o.o. Sp. z o.o. spadkobiercy, sąd spadku, KRS, stwierdzenie nabycia spadku


Śmierć wspólnika Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ( Sp. z o.o. ),  co robić ? 

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

                

 

              Temat śmierci wspólnika Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często pojawia się w doświadczeniach naszej obsługi prawnej dla firm. Jest to niewątpliwie wstrząs dla najbliższych oraz dla współpracowników zmarłego, ale również pewne obowiązki dla Spółki.  

 

             Tytułem wstępu wskazać należy, że Zarząd Spółki wśród innych istotnych obowiązków musi prowadzić księgę udziałów. Jest to rejestr, w którym ujawniane są dane wspólników ( imiona nazwiska, nazwy, siedziby, adresy), a także dane o liczbie i wartości nominalnej udziałów każdego wspólnika.  W przypadku ustanowienia praw na udziałach wskazuje się informacje o: zastawie lub użytkowaniu i wykonywaniu prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika. Zarząd zobowiązany jest aktualizować księgę na bieżąco, zaś wpisane zmiany, jako lista wspólników składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – sądu rejestrowego. Lista jest podpisana przez wszystkich członków zarządu Spółki.  

 

             W związku ze zmianą składu osobowego wspólników, który wynika również ze śmierci wspólnika, poza obowiązkiem złożenia listy wspólników, może również zaistnieć konieczność ujawnienia zmian w rejestrze. Dotyczy to wspólników posiadających udziały w wysokości co najmniej 10 % kapitału zakładowego,  bowiem tacy wspólnicy wpisywani są do KRS. W takim przypadku poza listą wspólników należy złożyć wnioski na prawidłowo wypełnionych formularzach KRS oraz wnieść opłatę.

 

          Kodeks spółek handlowych przewiduje, iż w miejsce zmarłego wspólnika, do Spółki z o.o. wchodzą jego spadkobiercy. Umowa spółki może jednak odmiennie regulować tę kwestię i wyłączać albo ograniczać możliwość wstąpienia spadkobierców do spółki. Jednak dla skuteczności takiego postanowienia  umowa spółki  musi przewidywać zasady i termin rozliczenia się ze spadkobiercami.

 

            Gdy spadkobiercy wstępują do Spółki ( umowa to przewiduje, albo nie zwiera wykluczenia) muszą w pierwszej kolejności uzyskać potwierdzenie spadkobrania po wspólniku tj: postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialne poświadczenie dziedziczenia. Należy bowiem pamiętać, iż z innych dokumentów nie wynika fakt dziedziczenia ( nie wystarcza akt zgonu czy też testament).  

 

        Kodeks spółek handlowych nie zobowiązują spółki (zarządu) do poszukiwania osób uprawnionych z udziałów. Brak jest podstaw do przymuszania spadkobierców do wszczęcia postępowania spadkowego. To spadkobiercy mają interes w tym aby wylegitymować się dziedziczeniem, bowiem dopiero po przeprowadzeniu sprawy spadkowej spadkobiercy uzyskują prawa do wykonywać uprawnień z udziałów (udziału). Między spadkobiercami powstaje specyficzny rodzaj wspólności udziałów, za świadczenia związane z udziałem współuprawnieni odpowiadają solidarnie, zaś swoje prawa udziałowe ( w tym prawo głosu) wykonują przez wspólnego przedstawiciela. W przypadku, gdy  współuprawnieni  z udziałów nie wskazali spółce swojego przedstawiciela, wszelkie  oświadczenia kierowane przez spółkę do wspólników ( np. zawiadomienia o zgromadzeniu wspólników) będą dokonywane wobec któregokolwiek z nich.

 

        Jednakże, jeżeli Spółka ma szczególną potrzebę uregulowania kwestii udziałów zmarłego wspólnika, może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenia nabycia spadku wskazując potencjalnych spadkobierców. Wniosek winien być złożony w sądzie spadku, sądzie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy i opłacony.

 

 

 

Podobne publikacje:

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin,  Hrubieszów, Zamość, Chełm