13 lipca 2020 roku do dzień, w którym należy dopełnić obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jest to obowiązek narzucony spółkom prawa handlowego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rejestr rozpoczął już swoje funkcjonowanie w  dniu 13 października 2020 roku, jednak obowiązek pierwszego wpisu, z uwagi na pandemię koronawirusa został przesunięty do dnia 13 lipca 2020 roku.


 

Beneficjent rzeczywisty czyli kto?

 

            W myśl ustawy beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad innym podmiotem poprzez posiadane uprawnienia min.:

-udziały lub akcje w ilości większej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji osoby prawnej,

-dysponowanie więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organach stanowiącym ( w tym jako zastawnik, użytkownik).

 

Zgłoszenia informacji do rejestru beneficjentów rzeczywistych, a także zmiany danych  wykonują spółki prawa handlowego:

1) spółki jawne;

2) spółki komandytowe;

3) spółki komandytowo-akcyjne;

4) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ( Sp. z o.o.);

4a) proste spółki akcyjne;

5) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

 

           Nowozakładane spółki po zgłoszeniu  do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)  są zobowiązane w ciągu 7 dni od daty rejestracji przez sąd rejestrowy muszą zamieścić w  CRBR informacje o beneficjentach rzeczywistych. Spółki "stare", figurujące już w KRS muszą zarejestrować się w CRBR do dnia 13 lipca 2020 roku. Każda spółka, ( organ albo wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki )  aktualizują dane beneficjenta rzeczywistego w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczność powodującej zmianę ( np. sprzedaży udziałów). Konsekwencją niedopełnienia obowiązków w tym zakresie jest kara do 1 000 000 zł.


          Dostęp do danych jest publiczny i bezpłatny, zaś rejestr prowadzony jest w systemie  informatycznym ( dostępny pod linkiem: https://crbr.podatki.gov.pl/) . Wprowadzenie i wysłanie danych wymaga podpisu elektronicznego ( kwalifikowanego, albo zaufanego). 

 

 

Podobne publikacje:

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin,  Hrubieszów, Zamość, Chełm

 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

obsługa prawna firm

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych 

DĄBEK & KUSIK    

obsługa prawna firm i osób fizycznych

               Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

Rejestr beneficjentów rzeczywistych wpis do dnia 13 lipca 2020 roku, pod rygorem kary do 1000000 zł 

CRBR, spółka prawa handlowego, obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm, Spółka z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS, sąd rejestrowy, adwokat, radca prawny
13 lipca 2020

Publikacje

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

DĄBEK&KUSIK