Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

13 lipca 2020
CRBR, spółka prawa handlowego, obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm, Spółka z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS, sąd rejestrowy, adwokat, radca prawny

Rejestr beneficjentów rzeczywistych wpis do dnia 13 lipca 2020 roku, pod rygorem kary do 1000000 zł 

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

13 lipca 2020 roku do dzień, w którym należy dopełnić obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jest to obowiązek narzucony spółkom prawa handlowego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rejestr rozpoczął już swoje funkcjonowanie w  dniu 13 października 2020 roku, jednak obowiązek pierwszego wpisu, z uwagi na pandemię koronawirusa został przesunięty do dnia 13 lipca 2020 roku.


 

Beneficjent rzeczywisty czyli kto?

 

            W myśl ustawy beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad innym podmiotem poprzez posiadane uprawnienia min.:

-udziały lub akcje w ilości większej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji osoby prawnej,

-dysponowanie więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organach stanowiącym ( w tym jako zastawnik, użytkownik).

 

Zgłoszenia informacji do rejestru beneficjentów rzeczywistych, a także zmiany danych  wykonują spółki prawa handlowego:

1) spółki jawne;

2) spółki komandytowe;

3) spółki komandytowo-akcyjne;

4) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ( Sp. z o.o.);

4a) proste spółki akcyjne;

5) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

 

           Nowozakładane spółki po zgłoszeniu  do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)  są zobowiązane w ciągu 7 dni od daty rejestracji przez sąd rejestrowy muszą zamieścić w  CRBR informacje o beneficjentach rzeczywistych. Spółki "stare", figurujące już w KRS muszą zarejestrować się w CRBR do dnia 13 lipca 2020 roku. Każda spółka, ( organ albo wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki )  aktualizują dane beneficjenta rzeczywistego w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczność powodującej zmianę ( np. sprzedaży udziałów). Konsekwencją niedopełnienia obowiązków w tym zakresie jest kara do 1 000 000 zł.


          Dostęp do danych jest publiczny i bezpłatny, zaś rejestr prowadzony jest w systemie  informatycznym ( dostępny pod linkiem: https://crbr.podatki.gov.pl/) . Wprowadzenie i wysłanie danych wymaga podpisu elektronicznego ( kwalifikowanego, albo zaufanego). 

 

 

Podobne publikacje:

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin,  Hrubieszów, Zamość, Chełm