BIULETYN WSPARCIE INFORMACYJNE SAMORZĄDU

CO ROBIMY: 

 

1. Propagowanie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy -warsztaty z pierwszej pomocy, wiedza nt. objawów nagłych zdarzeń (zawał, udar), prawne aspekty pomocy poszkodowanym. 

 

1.1 Realizacja 2022:

 

Projekt:

„Centrum Edukacji Międzypokoleniowej - uczymy, pomagamy, ratujemy” - realizowany w ramach programu pn. „Międzynarodowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” ze środków Ministra Edukacji i Nauki - warsztaty z pierwszej pomocy dla nauczycieli. 

 

 

 

 

2. 2022-2023 Projekt pn:„Sprawna organizacja, sprawne działania”-finansowany w całości ze środków publicznych – Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych – konkurs RPWROP EDYCJA 2022 – PRIORYTETY 1-3. Całkowita wartość projektu 244 333,44 zł (porady prawne, edukacja prawna więcej na stronie: https://www.stowarzyszeniesiw.pl/index.php/projekty/sprawna-organizacja-sprawne-dzialania. 

 

 

2.1 program edukacji prawnej pod nazwą: „Porady prawne” publikowane w portalu  "Lubiehrubie.pl" w ramach, którego udzielane są bezpłatne porady prawne i opinie dotyczące bieżących problemów prawnych (projekt realizowany od 2018r.bezpłatnie- od IX 2022r. do XII 2023r. ze środków NIW  przez adwokatkę Magdalenę Kusik-Balicką oraz radczynię prawną Małgorzatę Dąbek członkinie Stowarzyszenia, doświadczone prawniczki z prawie 20-letnim stażem w zawodzie);

 

3. program bezpłatnej pomocy prawnej w Brodzicy - we współpracy ze Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w Brodzicy oraz Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów z siedzibą w Hrubieszowie

 

4. program edukacji prawnej pod nazwą: "Wsparcie Informacyjne Samorządu" w ramach, którego przekazujemy jednostkom samorządu terytorialnego informacje  na temat obowiązującego prawa i jego zmian;

 

 

5. szkolenia i warsztaty, w tym prawne i biznesowe dla nauczycieli, uczniów, przedsiębiorców, seniorów oraz organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego.

5.1 Warsztaty dla uczniów: Cyberprzemoc! Mówimy NIE! 

5.2 Szkolenia prawne nt. zmian w przepisach prawa oraz szkolenia biznesowe (np. z prawa pracy, ochrony danych osobowych (RODO), rękojmi i reklamacji, umów, odszkodowań, prawa transportowego i inne w zależności od zapotrzebowania firmy),

 

 

  

CO PLANUJEMY:

 

 • Program edukacji prawnej dla młodzieży w postaci: warsztatów i szkoleń dotyczących: ochrony przed cyberprzemocą, mediacji,  prawa na co dzień, realizowanych we współpracy ze szkołami, w szczególności z Gminy Hrubieszów;
 • Program warsztatów z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży,
 • Warsztaty i szkolenia dla samorządowców;

 • Stały punkt nieodpłatnej mediacji i pomocy prawnej. 

 • "Klub Aktywnych 60+" nowoczesny klub dla nowoczesnych seniorów chcących: rozwijać się, uczyć się, doskonalić  się i bez kompleksów korzystać z wszelkich nowinek aktualnie dostępnych na świecie;

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 13 września 2018 roku. Priorytetem Stowarzyszenia Inicjatyw Wschodnich z siedzibą w Hrubieszowie jest działalność wspierająca rozwój wschodnich  regionów Polski. 

Celem Stowarzyszenia jest:

 • działalność: naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, edukacyjna, szkolnictwa wyższego, w tym wspierająca komercjalizację wyników badań naukowych oraz innowacyjność,

 • działalność na rzecz integracji i rozwijania kontaktów oraz współpracy międzynarodowej, w tym integracji cudzoziemców;

 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji europejskich oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 • działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 • zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielanie nieodpłatnej pomocy, prawnej;

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działanie wspomagające rozwój demokracji;

 • udzielanie  poradnictwa obywatelskiego,

 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 • dobroczynność, ochrona zdrowia i pomoc społeczna oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów,

 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 

Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w HrubieszowieStowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie

 

www.stowarzyszeniesiw.pl

 

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36 

KRS: 0000740154, NIP: 9191830957, REGON: 381302154

wpis RIS: 2.06/00147/2018

 

email: stowarzyszenie.hrubieszow@gmail.com

 

Prezeska: Małgorzata Dąbek. nr tel. +48 605085714

Wiceprezeska: Magdalena Kusik-Balicka, nr tel. +48 502782942

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj