Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych 

DĄBEK & KUSIK    

obsługa prawna firm i osób fizycznych

               Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

KANCELARIE

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm, samorządu i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa  

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36 

KRS: 0000740154, NIP: 9191830957, REGON: 381302154

wpis RIS: 2.06/00147/2018

 

email: stowarzyszenie.hrubieszow@gmail.com

 

Prezes: Małgorzata Dąbek. nr tel. +48 605085714

Wiceprezes: Magdalena Kusik-Balicka, nr tel. +48 502782942

Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie


Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 13 września 2018 roku. Priorytetem Stowarzyszenia Inicjatyw Wschodnich z siedzibą w Hrubieszowie jest działalność wspierająca rozwój wschodnich  regionów Polski. 

Celem Stowarzyszenia jest:

 • działalność: naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, edukacyjna, szkolnictwa wyższego, w tym wspierająca komercjalizację wyników badań naukowych oraz innowacyjność,

 • działalność na rzecz integracji i rozwijania kontaktów oraz współpracy międzynarodowej, w tym integracji cudzoziemców;

 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji europejskich oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 • działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 • zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielanie nieodpłatnej pomocy, prawnej;

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działanie wspomagające rozwój demokracji;

 • udzielanie  poradnictwa obywatelskiego,

 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 • dobroczynność, ochrona zdrowia i pomoc społeczna oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów,

 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 

CO ROBIMY: 

 

1. program edukacji prawnej pod nazwą: „Porady prawne” publikowane w portalu  "Lubiehrubie.pl" w ramach, którego udzielane są bezpłatne porady prawne i opinie dotyczące bieżących problemów prawnych ( projekt realizowany jest bezpłatnie we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów z siedzibą w Hrubieszowie przez adwokat Magdalenę Kusik-Balicką oraz radcę prawnego Małgorzatę Dąbek członków Stowarzyszenia, doświadczonych prawników z prawie 20-letnim stażem w zawodzie);

 

2. program edukacji prawnej pod nazwą: "Wsparcie Informacyjne Samorządu" w ramach, którego przekazujemy jednostkom samorządu terytorialnego informacje  na temat obowiązującego prawa i jego zmian;

 

3. program edukacji prawnej pod nazwą: "Mediacja, bo warto";

 

 

4. szkolenia i warsztaty, w tym prawne i biznesowe dla przedsiębiorców, seniorów oraz organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego. Ich przedmiotem są zagadnienia prawne, w tym analizy zmian w przepisach prawa oraz szkolenia biznesowe (np. z prawa pracy, ochrony danych osobowych (RODO), rękojmi i reklamacji, umów, odszkodowań, prawa transportowego i inne w zależności od zapotrzebowania firmy).

 

CO PLANUJEMY:

 

 • "Klub Aktywnych 60+" nowoczesny klub dla nowoczesnych seniorów chcących: rozwijać się, uczyć się, doskonalić  się i bez kompleksów korzystać z wszelkich nowinek aktualnie dostępnych na świecie;

 • program edukacji prawnej dla młodzieży w postaci: warsztatów i szkoleń dotyczących: mediacji,  praw i wolności człowieka i obywatela realizowanych we współpracy ze szkołami, w szczególności z Gminy Hrubieszów;

 • warsztaty i szkolenia dla samorządowców;

 • Punkt nieodpłatnej mediacji i pomocy prawnej. 

BIULETYN WSPARCIE INFORMACYJNE SAMORZĄDU