prawo pracy, obsługa prawna firm Hrubieszów, Zamość, Lublin, prawo gospodarcze, sąd pracy, PIP

Co należy zrobić, gdy na „białej liście” podatników VAT brak rachunku bankowego przedsiębiorcy?

 

            Od dnia 01 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy mają wiele nowych obowiązków. Wśród nich istotnym, jest zobowiązanie do realizowania płatności wyłącznie na rachunek bankowy, który jest ujawniony w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” tj. na „białej liście” ( dostępna pod linkiem https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka albo https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/) więcej w artykule: Poradnik przedsiębiorcy: Płatność na prawidłowy rachunek bankowy, a koszty uzyskania przychodu

 

          W niektórych przypadkach wykaz nie zawiera rachunku bankowego przedsiębiorcy ( osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, spółkę prawa handlowego: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną, spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną). Z praktyki naszych usług prawnych dla przedsiębiorców ( obsługa prawna firm) wynika, iż mają oni wątpliwości, co w takiej sytuacji robić wątpliwości, co wówczas zrobić.

 

       Wszystko oczywiście zależy od tego, czy w wykazie brakuje naszego rachunku bankowego czy też w wykazie nie ma rachunku naszego kontrahenta.

 

             W pierwszym przypadku, gdy na „białej liście” nie ma rachunku bankowego naszej firmy, albo jest nieaktualny, niezwłocznie należy wprowadzić dane prawidłowe.  Jeżeli braki dotyczą  jednoosobowej działalności gospodarczej modyfikację przeprowadza się poprzez dokonanie  zmian wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Druk CEIDG1 może być uzupełniony tradycyjnie w wersji papierowej i przesłany pocztą na adres właściwego dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy Urzędu Gminy (Urzędu Miasta) albo złożony osobiście. Jednak formą szybszą i zdecydowanie wygodniejszą jest zgłoszenie zmian przez internet, przez portal CEIDG (dostępny pod adresem https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/). Koniecznym jest tutaj posiadanie profilu zaufanego albo  podpisu elektronicznego.

 

         Przy wyborze zgłoszenia w formie elektronicznej należy zalogować się na portalu CEIDG ( odnośnik znajduje się w prawym górnym rogu strony)  albo założyć nowe konto,  jeżeli wcześniej przedsiębiorca tego nie robił ( taka możliwość dostępna będzie po kliknięciu zaloguj po lewej stronie ekranu na żółtym polu). W kolejnych krokach wpisujemy wymagane dane, w szczególności numer rachunku bankowego. Elektroniczny formularz przed podpisem i wysłaniem jest sprawdzany, zaś błędy w jego uzupełnieniu są wymienione na jego końcu niebieskim drukiem. Gdy wszystko jest w  porządku wniosek będzie gotowy do podpisu ( np. profilem zaufanym). Następnie otrzymamy maila zawierającego „Urzędowe poświadczenie odbioru”, są w nim dane adresata (Ministerstwo Rozwoju), identyfikator dokumentu, datę i czas doręczenia wniosku i wytworzenia urzędowego poświadczenia. 

 

      W przypadku, gdy problem dotyczy spółek prawa handlowego ( spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek jawnych, spółek komandytowych itd. wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) aktualizację numeru rachunku bankowego  należy zgłosić do urzędu skarbowego na formularzu NIP-8. Podobnie, jak w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, można posłużyć się formularzem papierowym albo elektronicznym dostępnym na portalu: gov.pl (link: https://www.biznes.gov.pl/). W tym ostatnim przypadku konieczny jest podpis zaufany albo podpis elektroniczny.  

 

      Na „białej liście” może również zabraknąć rachunku bankowego  wystawcy faktury VAT, którą mamy opłacić. W myśl ordynacji podatkowej zapłata winna jednak być dokonana na rachunek ujawniony w wykazie, w przeciwnym przypadku dotknął nas negatywne konsekwencje, w szczególności utrata uprawnienia do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu ( więcej w artykule: Dlaczego  podatnik powinien  sprawdzać swoich kontrahentów w wykazie podatników VAT ( biała lista)?).  

 

   W takiej sytuacji, gdy przelew został przekazany na inny rachunek bankowy, wówczas w  terminie 3 dni od daty zlecenia przelewu, musimy zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego miejscowo dla zbywcy ( wystawcy faktury VAT). Zawiadomienie musi zawierać dane wskazane w art. 117ba ust. 4 Ordynacji podatkowej, zaś jego wzór dostępny jest w załączniku rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2019 roku Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 2530).

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka, radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość,  Chełm

 

 

 

 

biała lista, obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm, adwokat, radca prawny, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, działalność gospodarcza, spółka prawa handlowego,
10 stycznia 2020

Publikacje

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017