Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

04 kwietnia 2019
przedsiębiorcy, obsługa prawna firm Hrubieszów, Zamość, Lublin, prawo gospodarcze, proces gospodarczy pozew o zapłatę, należności

Poradnik przedsiębiorcy: Płatność na prawidłowy rachunek bankowy, a koszty uzyskania przychodu .

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Nowy, rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw planuje wprowadzenie  modyfikacji, co do zasad  płatności między przedsiębiorcami ( druk nr 3301 data wpływu 13 marca 2019 roku ).  

 

         We wrześniu bieżącego roku ma zostać utworzony nowy rejestr podatników VAT, w którym Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie gromadzić informacje o numerach rachunków płatniczych ( rachunków bankowych przedsiębiorców, związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą).

 

       Prowadzony w formie elektronicznej zbiór będzie dostępny za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz strony internetowej Ministerstwa Finansów (w Biuletynie Informacji Publicznej). Informacje będą udostępniane bezpłatnie.  

Rejestr obejmował będzie również dane tych podatników, którym odmówiono rejestracji do VAT. Wykaz pozwoli na analizę historii każdego podmiotu zarejestrowanego do VAT za okres do 5 lat do tyłu.

 

Płatność na niezarejestrowany rachunek i utrata prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu.

 

      Przedsiębiorca będzie miał obowiązek zapłaty należności wyłącznie na rachunek bankowy kontrahenta ujawniony w rejestrze. Jeżeli zapłata nastąpi na inne konto podatnik nie zaliczy należność do kosztów uzyskania przychodu na cele rozliczenia podatków dochodowych i od osób fizycznych PIT i od osób prawnych CIT. Identyczne konsekwencje będą miały  miejsce, jeżeli zapłata nastąpi gotówką.

 

    W tym miejscu, przypomnieć należy, że w myśl z art. 19 prawo przedsiębiorców, płatność między przedsiębiorcami ( np. dotycząca umów handlowych ) musi być dokonywana na rachunek płatniczy, jeżeli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.

 

    Nowelizacja przewiduje również, w zakresie obowiązku płatności podatku VAT  odpowiedzialność solidarną podatnika nabywcy usługi albo towaru z podatnikiem zbywcą.  Zgodnie z takim założeniem jeżeli zbywca nie uiści, mimo obowiązku podatku VAT od transakcji, wówczas żądanie zapłaty takiego podatku może zostać skierowane również do nabywcy. Odpowiedzialność ta nie będzie wchodziła w grę przy płatności metodą podzielonej płatności - split payment.

 

              Podatnik, który zapłacił  na niewłaściwe konto bankowe, będzie mógł uwolnić się od konsekwencji swojego błędu, jeżeli w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu, zawiadomi o zapłacie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla zbywcy ( wystawcy faktury VAT). 

 

         Planowany termin wejścia w życie przepisów, w zakresie związanym z negatywnymi konsekwencjami płatności na nieprawidłowy rachunek bankowy  to dzień  01 stycznia 2020 roku. Do tego czasu każdy przedsiębiorca,  będzie musiał wyrobić sobie nawyk, sprawdzenia w rejestrze,  aktualnego numeru rachunku bankowego swojego kontrahenta przed dokonaniem płatności (zleceniem  przelewu). Rejestr ma być aktualizowany raz na dobę w dni  robocze.

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka