Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

14 grudnia 2019
obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm, adwokat, radca prawny, start up, działalność gospodarcza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założenie spółki, likwidacja spółki, KRS, spółka prawa handlowego, usługa prawna, akcja, spółka akcyjna, sp. z o.o. S.A. prosta spółka akcyjna, PSA

Działalność gospodarcza w formie prostej spółki akcyjnej (PSA).

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

                

              Nowa spółka prawa handlowego pojawi się na rynku obrotu gospodarczego poczynając od dnia 01 marca 2020 roku. Jest to twór posiadający cechy spółki akcyjnej (S.A.) oraz elementy spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością ( Sp. z o.o. ). Zalecany, według założeń, dla start up-ów.

 

             Atutem PSA jest to, że nie wymaga dużych nakładów, o ile chodzi o jej założenie. Wystarczającym na start kapitałem akcyjnym jest kwota 1 zł. W porównaniu dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością minimalna wartość  kapitału zakładowego to kwota 5 000 zł, zaś w przypadku klasycznej spółki akcyjnej 100 000 zł. Poza tym należy przygotować się na opłatę od wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym ( minimalnie jest to kwota 350 zł, przy rejestracji elektronicznej).

 

           Spółkę założyć może  jedna osoba ( czy to fizyczna czy też  prawna), za wyjątkiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

PSA, co do zasady, można zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym ( KRS) przez portal S24 w oparciu o wzorzec umowy. Konieczne jest w tym przypadku posiadanie: podpisu zaufanego albo podpisu osobistego ewentualnie, w szczególności dla osób nie mających numeru PESEL, kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Forma aktu notarialnego dla umowy spółki będzie jednak konieczna w sytuacji, gdy będą wnoszone wkłady niepieniężne.

 

       PSA, podobnie jak spółka akcyjna, będzie zobligowana do prowadzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy, jednakże  będzie mogła korzystać z uproszczonego, rejestru prowadzonego albo przez podmiot prowadzący  rachunki papierów wartościowych albo przez notariusza.

W PSA nie ma obowiązku powoływania rady nadzorczej, zaś w spółce akcyjnej taki organ jest konieczny. Reprezentację spółki na zewnątrz  oraz prowadzenie jej spraw może wykonywać jednoosobowy zarząd albo rada dyrektorów, podczas gdy w spółce akcyjnej w skład zarządu musi wchodzić większa liczba osób.  

 

      Sprawność spółki ma zapewnić możliwość przeprowadzania zebrań wszystkich organów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, co nie wyklucza zebrań tradycyjnych oraz głosowań w formie pisemnej.

 

     PSA będzie wyposażona w akcje zdematerializowane. Rozporządzanie akcjami nie będzie wymagało przekazania dokumentu akcji, a odbywać się będzie przez oświadczenie woli składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. PSA nie będzie poddawane reżimom dotyczącym zorganizowanego obrotu akcjami ( na giełdzie), bowiem akcje nie będą wprowadzane do obrotu instrumentami finansowymi.

 

    Likwidacja PSA możliwa jest w krótszej procedurze uproszczonej. Likwidacja w takim przypadku polega na przejęciu majątku i zobowiązań spółki przez jej akcjonariuszy ( albo akcjonariusza). Zatem wierzyciele będą mogli kierować swoje roszczenia bezpośrednio  do akcjonariuszy.

 

   Prosta spółka akcyjna przedstawiana jest jako podmiot mało skomplikowany założeniu, w prowadzeniu oraz likwidacji, mieć trzeba jednak na względzie to, iż jak każda spółka prawa handlowego wymaga od zarządu wypełniania wielu obowiązków formalnych, co może wiązać się z koniecznością korzystania z usług prawnych adwokata albo radcy prawnego specjalizującego się w obsłudze prawnej firm. 

 

Podobne publikacje:

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm