Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

11 kwietnia 2019
umorzenie ZUS, obsługa prawna firm, postępowania administracyjne, abolicja ZUS, składki ZUS, wniosek o umorzenie składek

Próby wyłudzenia opłat za wpis nowopowstałych firm, jak działają oszuści.

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

 

          Osoby fizyczne podejmujące działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG) oraz nowopowstałe spółki prawa handlowego, stowarzyszenia i fundacje podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) często stają się obiektem oszustwa albo usiłowania oszustwa opłat za wpis do rejestrów. W toku nadzorowanego przez Prokuraturę  Okręgowa w Gdańsku postępowań dotyczących tego typu przestępstw ujawniona została grupa dziesiątek tysięcy pokrzywdzonych przedsiębiorców.

Oszuści często działają w formach faktycznie istniejących Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanych do KRS. Takie spółki przesyłają do  nowowpisany do KRS albo CEIDG podmiotu pismo imitujące pismo urzędowe z Sądu, treść którego sugeruje obowiązek uiszczenia opłaty np. w kwocie 500 zł na wskazany rachunek bankowy, z tego względu że wpis podmiotu został ujawniony w rejestrze. Pismo zawiera również ostrzeżenia, iż zaniechanie opłaty może skutkować rozwiązaniem podmiotu przez Sąd rejestrowy. Pismo odwołuje się do przepisów, w tym przepisów konstytucji oraz  kodeksu spółek handlowych ( dodać należy przepisów faktycznie istniejących, jednakże ich sens jest wypaczony i wyrwany z kontekstu).   Pismo  opatrzone jest pieczęcią okrągłą ( często z orłem, ale bez korony). Adresat korespondencji może nabrać przeświadczenia, iż sprawa jest „urzędowa”, zaś opłata konieczne, w przeciwnym razie firma może zostać rozwiązana.

 

Jakie opłaty trzeba ponieść w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej, albo Spółki

 

               Przede wszystkim wpis, zmiana wpisu w CEIDG ( czyli w przypadku podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, albo w formie umowy spółki cywilnej)  jest bez opłat i odbywa się z inicjatywy podmiotu zainteresowanego tzn. to osoba, która chce być wpisana musi złożyć wniosek o wpis do ewidencji. Nowopowstały przedsiębiorca może być obciążony opłatą za rejestrację VAT ( o ile jest podatnikiem podatku od towarów i usług) oraz opłatami za koncesje, zezwolenia, licencje, zgody jeżeli prowadzona działalność wymaga spełnienia dodatkowych formalności. Te opłaty są jednak pobierane przez stosowne instytucje czy urzędy.  

 

              Podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego ( spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, stowarzyszenie, fundacja itd.) muszą wiedzieć,  iż bez opłaty Sąd rejestrowy nie wpisze podmiotu do rejestru. Zatem nowozakładana spółka musi złożyć wniosek z dokumentami i formularzami, w formie papierowej, albo w formie elektronicznej portalu S24 oraz wnieść wymaganą opłatę od wniosku.  Bez opłaty Sąd rejestrowy wyda zarządzenie o zwrocie wniosku nasza spółka ( stowarzyszenie, fundacja) nie pojawi się w wyszukiwarce KRS. W tym miejscu przypomnieć również należy, że  fundacje i stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej są zwolnione z opłaty od wpisów do KRS. 

 

Jeżeli dostaniemy korespondencję która budzi nasze wątpliwości  możemy:

 

- skorzystać z  porady prawnej w kancelarii adwokata albo radcy prawnego zajmującej się prawem gospodarczym, zaś samodzielnie;

- zadzwonić albo udać się osobiście do  Sądu rejestrowego celem sprawdzenia czy prowadzona jest jakaś sprawa z udziałem naszego podmiotu,

-sprawdzić numer rachunku bankowego czy należy do Sądu ( innego urzędu rozpoznającego naszą sprawę ),

- zgłosić się na Policję przedstawiając korespondencję, wraz z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa.

 

 

Podobne publikacje:

 

                                                                                                                   

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządów: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa