Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

17 marca 2024

Stracisz pojazd za jazdę w stanie nietrzeźwości.

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

„Piłeś nie jedź” od dnia 14.03.2024r. uzyskało nowy, majątkowy, a zarazem nieprzyjemny argument.

 

Chodzi o zmiany w kodeksie karnym, które przewidują przepadek pojazdu mechanicznego (samochodu, motocykla) albo przepadek równowartości za popełnienie określonych przestępstw drogowych, w ruchu lądowym, związanych m.in. z użyciem alkoholu albo środków odurzających. 

 

Te przestępstwa to:  

 

  1. Spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym albo sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym przez sprawcę, jeżeli:

  • był w stanie nietrzeźwości - zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość albo zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość,

  • był pod wpływem środka odurzającego,

  • spożywał alkohol lub zażył środek odurzający po popełnieniu jednego z tych czynów, a przed poddaniem go przez uprawniony organ badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka odurzającego,

  • zbiegł z miejsca zdarzenia;

 

  1. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jeżeli zawartość alkoholu nie była niższa niż 1,5 promila we krwi lub albo zawartość alkoholu w 1dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,75 mg albo prowadziła do takiego stężenia.

 

Przepadek równowartości pojazdu

 

Sąd orzeknie przepadek równowartości, a nie samego pojazdu jeżeli sprawca:

  • nie jest właścicielem albo wyłącznym właścicielem pojazdu (np. leasing, wynajętym, użyczenie, posiadanie bez tytułu prawnego, współwłasność,

  • po popełnieniu przestępstwa: zbył, darował lub ukrył podlegający przepadkowi pojazd.

 

Zaskakująco wyjątkowo ustawodawca potraktował sprawcę, który prowadził pojazd mechaniczny niestanowiący jego własności wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy, bowiem w takim przypadku sąd nie orzeknie przepadku pojazdu, ani przepadku jego równowartości, ale nawiązkę na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie nie niższej niż 5000 zł.

 

Inaczej rzecz ujmując stwierdzić należy, że osoby zatrudnione na stanowisku kierowcy, w tym prowadzący wielotonowymi samochodami ciężarowymi są traktowane z dużą pobłażliwość ustawodawcy.  Jest trudne do zaakceptowania, bowiem będzie to dotyczyć kierujących, których świadomość odpowiedzialności powinna być wyższa, bo związana jest z zawodowym prowadzeniem pojazdów.

 

Przepisy takie należy ocenić, jako wyraz nierównego traktowania oraz promowanie zachowań o  wysokiej społecznej szkodliwość czynu.  Nie można pominąć również tej kwestii, że środek karny przepadku pojazdu/przepadku równowartości będzie stosowany niezależnie od kryteriów związanych z czynem zabronionym czy  winą, a decydująca o dolegliwości środka będzie wyłącznie wartości pojazdu.

 Poza problemami natury konstytucyjności przepisów niektórzy eksperci zwracają uwagę na to, że konfiskata pojazdu w naturze będzie wiązać się z wysokimi kosztami.

 

Jak będzie ustalana wartości pojazdu?

 

W pierwszej kolejności, na podstawie wartości podanej w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo.

 

Jeżeli nie ma polisy na podstawie średniej wartość rynkowej pojazdu, ustaloną na podstawie dostępnych danych, uwzględniając: markę, model, rok produkcji, typ nadwozia, rodzaj napędu i silnika, pojemność lub moc silnika oraz przybliżony przebieg, pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę.  

 

W ostateczności, jeżeli wyżej opisana metoda byłaby niemiarodajna na podstawie opinii biegłego.

 

Sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Nadto sąd nie orzeka o przepadku jeżeli takie orzeczenie jest niemożliwe lub niecelowe z uwagi na utratę pojazdu przez sprawcę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie.

 

POTRZEBUJESZ POMOCY albo informacji w sprawie: karnej, o wykroczenie, o odszkodowanie za wypadek zadzwoń: +48 605085714,  +48 502782942 albo wyślij nam maila: dabekkusik@gmail.com

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

adwokatka Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa