Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

12 lutego 2022
Jak liczyć obraz w sprawach cywilnych

Odszkodowanie gdy pojazd stoi. 

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) jest obowiązkowe i daje podstawę do dochodzenia odszkodowania od sprawcy wypadku drogowego czy też kolizji drogowej.  

 

Precyzyjniej rzecz ujmując odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel pojazdu, którym sprawca kierował. Jeżeli sprawca nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 

W zależności od konsekwencji, jakie niesie ze sobą zdarzenie drogowe pokrzywdzony ewentualnie też jego najbliżsi mogą domagać się:

 

  1. naprawienia szkody w pojeździe albo w innym mieniu, które w wyniku wypadku uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu,

  2. zapłaty za: leczenie, rehabilitację, opiekę, pochówek inne koszty związane z uszczerbkiem na zdrowiu albo rozstrojem organizmu,

  3. zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę,

  4. renty dla poszkodowanego oraz osób uprawnionych do alimentacji.

 

Więcej informacji na temat odszkodowań, w tym  z tytułu wypadku drogowego znajdziecie Państwo w publikacji: Odszkodowanie, renta - wypadek drogowy, błędy medyczne,  wypadek przy pracy, śmierć bliskiego. 

 

Uchwałą z dnia 14 stycznia 2022 roku Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów ( sygn. akt III CZP 7/22) rozstrzygnął, że: „Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje szkody wyrządzone w wyniku pracy urządzenia zamontowanego w pojeździe także wtedy, gdy w chwili wyrządzenia szkody pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjne". Tym samym rozstrzygnięto, na korzyść poszkodowanych, iż pojęcie „ruch pojazdu” należy rozumieć szeroko, obejmuje ono również stan gdy pojazd stoi.

 

Waga tego rozstrzygnięcia jest o tyle istotne, iż rozwiewa wątpliwości, które pojawiały się w procesach odszkodowawczych. Zakłady ubezpieczeń odmawiały zapłaty odszkodowania twierdząc, iż odpowiedzialność ubezpieczyciela ogranicza się tylko do zdarzeń wynikających z funkcji komunikacyjnej. Stanowiska takie nie są wszak zaskakujące, bowiem w praktyce prowadzonych przez naszą Kancelarię spraw odszkodowawczych, zarówno co do klientów indywidualnych, jaki w sprawach prowadzonych w ramach obsługi prawnej firm odmowa wypłaty odszkodowania na etapie postępowania likwidacyjnego zdarza się często. Jednak, rozbieżność, o której mowa pojawiała się na etapie rozpoznawania sprawy o odszkodowanie przez sądy.  

 

Sprawy wypadków drogowych często wymagają działania zarówno w postępowaniu karnym, jak i na drodze procesu cywilnego, który otwiera zwykle postępowanie likwidacyjne przed ubezpieczycielem. Warto, w każdym przypadku rozważyć poradę prawną bezpośrednio u adwokata albo radcy prawnego zajmującego się sprawami odszkodowawczymi, bowiem są to prawnicy profesjonalnie przygotowani do reprezentacji na etapie postępowania a następnie przed sądem karnym czy sądem cywilnym. Adwokaci i radcy prawni posiadają również obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC oraz poddani są nadzorowi w zakresie prawidłowego wykonywania zawodu. Takim rygorom nie odpowiadają tzw. firm odszkodowawczych oferujące swoje usługi zwykle już na korytarzu szpitalnym.  Zdarza się, że dochodzi do podpisania umowy z firmą odszkodowawczą w szpitalu, kiedy poszkodowany nie ma pełnej świadomości, co podpisuje. Nie oznacza to jednak, że poszkodowany nie ma możliwości wycofania się z takiego zobowiązania.

 

W sytuacji jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa