Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

31 maja 2019
Jak liczyć obraz w sprawach cywilnych

Czy należy się odszkodowanie z tytułu opieki sprawowanej przez osoby najbliższe?

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Do Sądu Najwyższego wpłynął wniosek Rzecznika  Finansowego o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie sądów, w kwestii obowiązku wypłaty przez ubezpieczycieli odszkodowań związanych z opieką, w tym sprawowaną przez osoby najbliższe,  nad poszkodowanym: przestępstwem, w wypadku drogowym, w zdarzeniu komunikacyjnym, błędem  w sztuce lekarskiej, wypadku przy pracy  itp. Zagadnienie to zostało poddane rozstrzygnięciu składowi 7 sędziów w sprawie sygn. akt III CZP 31/19.

 

            Przez długi okres czasu orzecznictwo sądów powszechnych nie budziło wątpliwości, iż poszkodowany powinien otrzymać z tego tytułu stosowną rekompensatę. Ostatnio firmy ubezpieczeniowe zaczęły odmawiać wypłaty takich należności, niekorzystne rozstrzygnięcia zapadły również przed sądami powszechnymi.

 

           Zgodnie z art. 444 kodeksu cywilnego poszkodowanemu, u którego w wyniku czynu niedozwolonego doszło do uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia przysługuje prawo do dochodzenia: szeroko pojętego naprawienia szkody z tym związanej ( min. pokrycia kosztów leczenia, kosztów przygotowania do innego zawodu), renty oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Niejednokrotnie, skutkiem takiego zdarzenia,  osoba poszkodowana nie jest w stanie wykonywać czynności samoobsługowych czy też związanych ze zwykłymi czynnościami życia codziennego. W takiej sytuacji wymaga opieki i pomocy, świadczonej albo przez wykwalifikowane opiekunki i pielęgniarki, albo przez osoby najbliższe. Ta ostatnia grupa wykonuje takie czynności nieodpłatnie, jednak z poświęceniem: swojego wypoczynku, pracy czy też nauki.

Według Rzecznika tak wykonywana praca opiekuńcza winna być tytułem do wypłaty odszkodowania stanowiącego ekwiwalent wartości pracy wykonanej przez opiekuna. Można w takiej sytuacji zastanawiać się czy takie odszkodowanie winno należeć się faktycznie poszkodowanemu czy może bardziej precyzyjnie bezpośrednio osobie najbliższej, która ponosi ciężar tej opieki. Zapewne to również będzie przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego.

 

                Emocje, już teraz budzi fakt, iż pozytywne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, będzie dla ubezpieczycieli impulsem do podwyżek stawek za polisy ubezpieczeniowe. Każdy  uprawniony,  będzie mógł występować o dodatkowe świadczenia z tytułu opieki, co dotyczy zarówno spraw nowych, jak i zdarzeń sprzed lat. Roszczenia, bowiem przedawniają się z upływem 3 lat do 20 lat, w zależności od tego, co było podstawa zdarzenia wywołującego szkodę.

 

radca prawny Małgorzata Dąbek, adwokat Magdalena Kusik-Balicka