Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

18 grudnia 2018
spółka komandytowa, obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm, Warszawa, adwokat, radca prawny, spółka z o.o. likwidacja, założenie spółki

Odholowany samochód odbierzesz, bez uprzedniej zapłaty za parking i holowanie. 

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

                 Samochody usunięte z drogi przez uprawnione służby ( na podstawie dyspozycji wydanej przez funkcjonariusza policji lub straży miejskiej albo osoby dowodzącej akcją ratowniczą) trafiają na parking strzeżony wyznaczony przez właściwego starostę. Dotychczas, zgodnie z przepisem art. 130 a – ustawy prawo o ruchu drogowym wydanie takiego pojazdu następowało po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu. Brak uiszczenia opłaty skutkował, zatem brakiem możliwości odbioru pojazdu z parkingu.

             Stan ten zakwestionował Rzecznik Praw Obywatelskich Pan Adam Bodnar i wnioskiem z dnia 24 maja 2017 roku domagał się stwierdzenia niezgodności przepisów z Konstytucją RP. W uzasadnieniu swojego stanowiska Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, iż przepis w takim kształcie godzi w zasady konstytucyjne, bowiem z jednej strony uzależnienie wydania pojazdu od wniesienia opłaty nie jest niezbędne do osiągnięcia skutku w postaci pobrania opłaty za wykonane usługi odholowania i przechowywania pojazdu, a z drugiej strony znacznie ogranicza to właściciela w wykonywaniu prawa własności, gdyż pozbawia go możliwości korzystania z rzeczy i pobierania pożytków. Nadto, jak wskazano we wniosku: zaskarżone regulacje nie mają na celu zagwarantowanie porządku i bezpieczeństwa na drogach publicznych. W skardze RPO zwrócił też uwagę, że zaskarżone przepisy są niezgodne z zasadą proporcjonalności poprzez wprowadzenie ograniczenia prawa własności. Jego zdaniem jest to niedopuszczalna ingerencja w majątkowe prawo jednostki.

          Wyrokiem z dnia 05 grudnia 2018 roku Trybunał Konstytucyjny w sprawie sygn. akt K 6/17 stwierdził o niekonstytucyjność tych przepisów. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, przepisy te powodują dla obywateli znaczną dolegliwość, zwłaszcza w sytuacji, gdy korzystanie z pojazdu niezbędne jest dla interesów życiowych obywatela np. w celu prowadzenia prowadzi działalność gospodarczej. Jako wystarczające, w aspekcie działania prewencyjnego uznać należy przymusowe odholowanie pojazdu, wymierzanie mandatu karnego oraz nałożenie obowiązku uiszczenia opłat za holowanie i parking.

 

           Omawiany wyrok w praktyce oznacza, iż zakwestionowane przepisy nie mogą być stosowane, zatem odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego nastąpi bez względu na to, czy opłata za parking i holowanie została uiszczona, oczywiście nie zwalnia to właściciela samochodu z obowiązku uiszczenia należnych opłat i mandatu.

radca prawny Małgorzata Dąbek