Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

04 lipca 2022
Nieudzielenie pomocy poszkodowanemu , adwokat Hrubieszów odszodowanie

Obowiązek udzielenia pomocy poszkodowanemu.

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Pomoc osobie poszkodowanej stanowi jeden z najistotniejszych obowiązków, który dotyczy zarówno przechodniów, jak i uczestników ruchu drogowego.

 

Obowiązek udzielenia pomocy osobie poszkodowanej dotyczy każdego kto styka się ze zdarzeniem czy sytuacją niosącą zagrożenie dla zdrowia albo życia ludzkiego. Chodzić może  o przypadki związane z życiem codziennym, sytuacjami z jakimi możemy zetknąć się idąc do sklepu, wracając z pracy, spiesząc się po dziecko do przedszkola. Mogą to być: zasłabnięcia, nagłe ataki choroby (padaczka, cukrzyca, zawał).

 

Stosownie do treści  art. 162  kodeksu karnego przestępstwa nieudzielania pomocy  dopuszcza się: KAŻDY kto nie udziela pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, o ile nie jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

 

Wyjaśnić należy, że przepis ten nakłada obowiązek udzielenia pomocy przez każdą osobę, która styka się z sytuacją niebezpieczną dla innej osoby. Chodzi tu o takie przypadki gdy „na pierwszy rzut oka” można stwierdzić, że poszkodowanemu grozi niebezpieczeństwo albo wskazana może być pomoc medyczna. Ewentualnie, gdy należy podejrzewać, że bez pomocy taka osoba, z dużym prawdopodobieństwem może umrzeć albo doznać  ciężkiego uszczerbku na zdrowiu czyli: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia albo  inne ciężkie kalectwo, niezdolność do pracy, istotne zeszpecenia lub zniekształcenia ciała.

 

Przykładami takich stanów mogą być, gdy poszkodowany: ma widoczne rany, nie oddycha, jest nieprzytomny albo śpi na dworze w zimowy dzień albo znajduje się w innym nietypowym miejscu albo w nietypowej sytuacji.

 

Każdemu kto nie udzieli pomocy innej osobie, a ukończył 17 lat, grozi odpowiedzialność karna, sąd może wymierzyć karę do lat 3 pozbawienia wolności. Granicą odpowiedzialności przed polskim sądem karnym jest, co do zasady, ukończenie, w chwili czynu 17 roku życia.  

 

Czym jest obowiązek udzielenia pomocy?

 

Obowiązek udzielenia pomocy zakłada działanie pomocowe dla poszkodowanego, jednak nie chodzi o udzielenie pomocy kosztem własnego życia albo zdrowia. Zawsze pierwszym krokiem przy pomocy innym jest zadbanie o swoje bezpieczeństwo. Podstawowym modelem pomocy osobie poszkodowanej będzie: upewnienie się czy jesteśmy bezpieczni i ewentualne zabezpieczenie miejsca zdarzenia (postawienie trójkąta ostrzegawczego na drodze), sprawdzenie czy poszkodowany oddycha, czy jest przytomny, wezwanie służb ratowniczych karetki pogotowia, straży pożarnej, policji oraz pozostaniu z ofiarą zdarzenia do czasu przyjazdu pomocy specjalistycznej. Ważne może być założenie opaski uciskowej powyżej rany krwawiącej oraz masaż serca i sztuczne oddychanie. Tych dwóch, ostatnich czynności większość najbardziej obawia się, wskazując na brak umiejętności, jednak wprost należy stwierdzić, że przeprowadzenie resuscytacji 10 krotnie zwiększa szanse poszkodowanego na przeżycie.

Nasza odpowiedzialność za poszkodowanego ustaje, z chwilą podjęcia obowiązków przez służby ratunkowe.

 

Zdarzenia drogowe ( wypadek drogowy, kolizja drogowa)

 

Sytuacja szczególna dotyczy ruchu drogowego z uwzględnieniem wypadków drogowych. Przepisy ruchu drogowego  (art. 44 prawa o ruchu drogowym) stanowi, że uczestnicy zdarzenia drogowego, bez względu na ich rolę w ruchu drogowym: kierujący, pasażerowie, piesi i inni uczestnicy zdarzenia drogowego, mają obowiązek, w pierwszej kolejności zadbać o bezpieczeństwo miejsca zdarzenia, a następnie: 

  • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;

  • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;

  • pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce.

 

W tym przypadku, w odróżnieniu od zasady ogólnej, omówionej wyżej,  nie ma znaczenia czy stan zdrowia poszkodowanego wskazuje na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia czy ciężki uszczerbek na zdrowiu.  W wypadku drogowym, jeżeli prowadzący pojazd nie udzielił pomocy poszkodowanemu, nawet gdy u ofiar nie pojawi się ryzyko ciężkiego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci poszkodowanego, podlega odpowiedzialności z art. 93 kodeksu wykroczeń i  może ponieść karę aresztu lub grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

 

Podkreślić należy, iż obowiązek udzielenia pomocy, spoczywa także na sprawcy wypadku drogowego. Jeżeli, bowiem sprawca wypadku drogowego, nie udzieli pomocy poszkodowanym dopuszcza się dwóch przestępstw drogowych:  spowodowania wypadku - art. 177 kodeksu karnego oraz odrębnie przestępstwa nieudzielania pomocy. Dodatkowo, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia drogowego, jego odpowiedzialność karna, zgodnie z  art. 178 kodeksu karnego, będzie zaostrzona. Będzie to miało również wpływ na odszkodowanie oraz zadośćuczynienie od sprawcy wypadku. Nie można bowiem tracić z pola widzenia, że sprawca zdarzenia drogowego ponosi również odpowiedzialność cywilną czyli zobowiązany jest do pokrycia szkód związanych ze zdarzeniem. Często szkody te mogą obejmować odszkodowania, renty, zadośćuczynienia pieniężne, zarówno dla ofiary wypadku, ale również dla osób najbliższych. Więcej o odszkodowaniach przeczytasz w publikacjach: Odszkodowanie, renta - wypadek drogowy, błędy medyczne,  wypadek przy pracy, śmierć bliskiego., Czy należy się odszkodowanie z tytułu opieki sprawowanej przez osoby najbliższe?  i innych linki poniżej. 

 

Podsumowując, ważne żeby odświeżyć wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, obejrzeć film instruktażowy, wziąć udział w kursie, zakupić do apteczki samochodowej sprzęt ochronny do oddechów i nie bać się pomagać, bo to ratuje życie.

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa