Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

27 czerwca 2023

Jaka jest kara za brak OC?

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC musi posiadać każdy pojazd mechaniczny. Jest to ochrona innych uczestników ruchu drogowego, bowiem to z OC sprawcy pokrywane są szkody powstałe w wypadkach czy kolizjach drogowych.

 

Wstępnie należy przypomnieć, że chodzi tu o odszkodowania, które miałby obowiązek zapłacić sprawca szkody związanej z określonym wypadkiem komunikacyjnym. Zwykle są to kwoty bardzo wysokie, nierzadko są to setki tysięcy złotych. Odszkodowania obejmują nie tylko naprawy pojazdów, ale również uszczerbki na zdrowiu osób poszkodowanych w wypadkach oraz ich rodzin. (renty, odszkodowania, zadośćuczynienia). Więcej o odszkodowaniach w publikacji: Odszkodowanie, renta - wypadek drogowy, błędy medyczne,  wypadek przy pracy, śmierć bliskiego.

 Jeżeli za pojazd biorący udział w kolizji albo wypadku drogowym nie zostało zapłacone ubezpieczenie OC, wówczas odpowiedzialność odszkodowawczą może ponosić Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Czy za niesprawny samochód muszę płacić OC?

 

Ubezpieczenie OC musi być zapłacone za każdy pojazd mechaniczny,  nawet wówczas, gdy jest on niesprawny, nie nadaje się do jazdy, w trakcie naprawy, nie ma ważnego przeglądu technicznego, nikt z niego nie korzysta albo jest czasowo wyrejestrowany (w przypadku całkowitego wyrejestrowania z ruchu drogowego całkowitego odpadnie obowiązek zapłaty OC). Szczególnie czujni muszą być nabywcy pojazdów, bowiem ubezpieczyciel powiadomienie o końcu polisy wyśle do dotychczasowego właściciela, zaś umowa nie przedłuży się automatycznie.

 

Ile wynosi kara za brak OC?

 

Wysokość opłaty za brak polisy zależy od: wysokości obowiązującego, minimalnego wynagrodzenia, rodzaju pojazdu, długości przerwy. Pełne opłaty wynoszą dla:

  • samochodów osobowych od lipca 2023r. - 7200 zł (aktualnie 6980 zł – dwukrotność minimalnego wynagrodzenia),

  • samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów od lipca 2023r. - 10800 zł (aktualnie 10470-trzykrotność minimalnego wynagrodzenia),

  • pozostałych pojazdów od lipca 2023r. - 1200 zł (aktualnie 1163,33 zł - 1/3 minimalnego wynagrodzenia).

 

Pełna opłata za brak OC naliczana jest w przypadku przerwy powyżej 14 dni od dnia zakończenia ubezpieczenia. Gdy przerwa jest do 3 dni – 20 % opłaty karnejod 3 do 14 dni – 50 % opłaty karnej.

 

Czy można uniknąć kary za brak OC?

 

Kary za brak aktualnego ubezpieczenia OC nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jednak nalicza się ją wyłącznie za rok, w którym następuje kontrola, również wtedy gdy przerwa w OC była we wcześniejszych latach. Oznacza to, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może naliczyć karę za rok bieżący, ale nie może ukarać wstecz.  

 

Może zdażyć się, że UFG nałoży na nas obowiązek zapłaty kary, mimo, że umowa została przez nas zawarta, albo też nie mamy obowiązku jej zawierania.  W takiej sytuacji, należy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania złożyć informację do UFG i załączyć dowody i wyjaśnienia potwierdzające nasze stanowisko.  W terminie 30 dni możemy również wytoczyć do sądu sprawę o  ustalenia spełnienia lub ustalenie nieistnienia obowiązku ubezpieczenia OC.

 

Rozłożenia na raty, umorzenie.

 

Przepisy pozwalają również, gdy jest to uzasadnione wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, na rozłożenie opłaty na raty albo jej umorzenia (w całości albo w części).  Jednak każdy kto domaga się takiej ulgi powinien udowodnić (złożyć kopie dokumentów) na czym polega wyjątkowość jego sytuacji.  

Przedawnienie nałożonej opłaty karnej następuje z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, jednak nie później niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

 

POTRZEBUJESZ POMOCY albo informacji w sprawie o: odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę, OC, ubezpieczeń majątkowych, wypadku albo kolizji drogowej zadzwoń: +48 605085714,  +48 502782942 albo wyślij nam maila: dabekkusik@gmail.com

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

adwokatka Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa