Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

30 września 2018
ubezpieczenia OC, wypadek, odszkodowanie

Koniec z mandatami za jazdę bez polisy OC i dowodu rejestracyjnego

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

           Od dnia 01 października 2018 roku obowiązywać zaczną przepisy ustawy z dnia z dnia 9 maja 2018 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. poz. 957), zgodnie z którą uchylony został obowiązek posiadania przy sobie i okazywania na żądanie organu: dokumentu stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu OC lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Dotyczy to jednak wyłącznie pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku samochodów zarejestrowanych za granicą oraz wyjeżdżając za granicę samochodem zarejestrowanym w RP kierujący ma obowiązek posiadać przy sobie i okazać, na żądanie uprawnionych służb, dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu i dokument potwierdzający zawarcie umowy OC.

              Fakt, iż nie musimy posiadać dokumentów przy sobie oznacza w zasadzie wyłącznie tyle, że nie będziemy karani mandatem za brak dokumentów. Uprawnione służby zweryfikują dane pojazdu i informacje o zawartej umowie ubezpieczenia OC za pośrednictwem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Zatem w dalszym ciągu istnieje obowiązek zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych OC i opłacania składek, zaś nasz samochód musi przechodzić obowiązkowe kontrole diagnostyczne. W dalszym ciągu dowód rejestracyjny będzie konieczny przy przeglądzie technicznym pojazdu, przy sprzedaży samochodu lub wyjeździe zagranicznym.

              Pamiętać jednak należy, iż zawsze, gdy przy okazji kolizji drogowej, decydujemy się na spisanie oświadczenia, bez konieczności angażowania Policji brak dokumentu polisy może być pewnym utrudnieniem w drodze do uzyskania odszkodowania. Musimy, bowiem mieć na względzie, że do dochodzenia naprawienia szkód spowodowanych kolizją drogowa, od ubezpieczyciela sprawcy musimy posiadać dane: ubezpieczyciela, pojazdu, polisy i sprawcy. Wprawdzie na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego udostępniona jest wyszukiwarka, która pozwala na zidentyfikowanie ubezpieczyciela i numeru polisy dla danego pojazdu według stanu na dzień zapytania, ale jak każdy system bywa wadliwy i zdarzają się błędy.  

              Uprawnienie do nieposiadania przy sobie dokumentów nie dotyczy prawa jazdy – ten dokument musimy ze sobą mieć.

adwokat Magdalena Kusik-Balicka