Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

24 kwietnia 2018
odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta, wypadek, koszty leczenia, koszty pogżebu

Odszkodowanie, renta - wypadek drogowy, błędy medyczne,  wypadek przy pracy, śmierć bliskiego. 

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Czym jest szkoda na osobie?

 

Wyrażenie to należy rozumieć, jako wszelkie uszczerbki ( fizyczne i psychiczne ): uszkodzenia ciała, wywołanie rozstroju zdrowia, pozbawieniu życia, pozbawieniu wolności i naruszeniu innych dóbr osobistych człowieka. Szkoda może mieć charakter majątkowy (np. koszty leczenia ) lub niemajątkowy (np. ból, cierpienie po stracie osoby bliskiej) i najczęściej spowodowana jest czynem niedozwolonym – spowodowany przez inne osoby np. wypadkiem drogowym ( komunikacyjnym) , błędem medycznym ( błąd w sztuce lekarskiej) , wypadkiem przy pracy.

 

         Poszkodowanemu, a w określonych wypadkach również osobom najbliższym poszkodowanego ( zobacz artykuł: Zadośćuczynienie pieniężne należy się członkom rodziny w związku z wypadkiem osoby najbliższej), zarówno przy szkodzie majątkowej, jak i niemajątkowej należy się od sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela świadczenia pieniężnego z tytułu naprawienia szkody. Naprawienie szkody majątkowej może przybrać postać: zwrotu poniesionych kosztów oraz renty.

 

Naprawienie szkody majątkowej

 

        W przypadku uszkodzenia ciała albo wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje zwrot wszystkich, związanych ze szkodą kosztów, nie są to zatem tylko koszty leczenia.

 

       Jeżeli skutkiem szkody jest utrata przez poszkodowanego całkowicie lub częściowo zdolności do pracy zarobkowej albo zwiększenie się jego potrzeb lub zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość, poszkodowany może żądać odpowiedniej renty, może ona przybrać charakter renty tymczasowej, do czasu ustalenia jej rzeczywistej i stałej wysokości.

 

        W przypadku śmierci poszkodowanego, w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia rodzinie poszkodowanego przysługuje:

1. odszkodowanie ( odszkodowanie za opiekę osób najbliższych i zwrot kosztów leczenia i pogrzebu),

2. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (ból, cierpienie),

3. renta na rzecz osób uprawnionych do alimentów od zmarłego ( na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny, co nie oznacza, iż alimenty faktycznie były zasądzone. Więcej o obowiązku alimentacyjnym w publikacji: Alimenty, jak i od kogo uzyskać?),

4. renta na rzecz osób, którym zmarły świadczył pomoc finansową.

 

      Przy czym, jak potwierdził dotychczasową linię orzeczniczą Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 maja 2009 roku pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie sygn. akt III CZP 140/08 wypłacony z ZUS zasiłek pogrzebowy nie wpływa na wysokość odszkodowania, które należy się najbliższym z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu.

 

 

Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę.

 

            Szkoda niemajątkowa - krzywda za którą należy się zadośćuczynienie obejmuje wszelkie negatywne skutki w postaci cierpień fizycznych i psychicznych (np. ból z powodu straty dziecka). W związku z takimi następstwami poszkodowanemu, a przypadku śmierci poszkodowanego, albo ciężkiego uszczerbku na jego zdrowiu również jego najbliższym) przysługuje zadośćuczynienie pieniężne.

 

Wysokość zadośćuczynienia ustalana jest indywidualnie, a na jego kwotę wpływ, mają:

  • wiek poszkodowanego,

  • czas trwania i nasilenie cierpień fizycznych i psychicznych,

  • długość i zakres procesu leczenia,

  • rodzaj i zakres doznanych obrażeń,

  • nieodwracalność następstw wypadku,

  • skutki na przyszłość i ich trwałość,

  • niezdolność do samodzielnej egzystencji - uzależnienie od pomocy innych osób.

 

        Na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia zaistnienia szkody, związku pomiędzy działaniem ( zaniechaniem ) sprawcy, a powstaniem szkody ( związek przyczynowo- skutkowy) oraz jej wysokość w przeciwnym razie Sąd musi oddalić powództwo. Dlatego też do sprawy, a wcześniej do postępowania likwidacyjnego ( przed ubezpieczycielem), należy zgromadzić odpowiednie dowody. Roszczenia o odszkodowanie ( rentę, zadośćuczynienie) muszą być dochodzone w określonym czasie, ponieważ mogą ulec przedawnieniu.

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa