Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

30 maja 2021
obsługa prawna firm Warszawa, Lublin, Hrubieszów, Chełm, Zamość, adwokat, radca prawny

Hulajnoga elektryczna na drodze,  zmiany przepisów ruchu drogowego obowiązujące od dnia 20 maja 2021 roku.

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

W nowych, obowiązujących od dnia 20 maja 2021 roku,  przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym zawarte zostały zasady bezpiecznego korzystania z hulajnóg elektrycznych, urządzeń wspomagających ruch oraz urządzeń transportu osobistego.

 

      Niewątpliwie rozwiązania należy uznać za niezwykle istotne, bowiem dotychczas kwestie te nie były poddane regulacjom prawnym, zaś urządzenia są powszechnie dostępne i używane w tym przez małoletnie dzieci.

 

       W pierwszej kolejności wskazać wypada, iż nowelizacja reguluje status prawny hulajnóg elektrycznych, tzw. urządzeń transportu osobistego (UTO) w skład, których wchodzą m.in. deskorolki elektryczne oraz urządzeń wspomagających ruch, czyli urządzeń lub sprzętu sportowo-rekreacyjnego przeznaczonego do poruszania się w pozycji stojącej, napędzanego siłą mięśni (np. rolki, deskorolka, wrotki).

 

Hulajnoga elektryczna

 

Przepisy określiły zasady poruszania się wymienianym wyżej  sprzętem. Nie wolno:

  1. kierować hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h,

  2. kierować hulajnogą lub UTO przez osobę nietrzeźwą albo znajdującą się w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,

  3. przewozić hulajnogą elektryczną i UTO innych osób, zwierząt lub przedmiotów,

  4. ciągnąć lub holować hulajnogą elektryczną i UTO innych pojazdów,

  5.  pozostawiać hulajnóg elektrycznych i UTO na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

 

         Kierujący hulajnogą elektryczną będzie obowiązany do korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, z prędkością ograniczoną do 20 km/h. W braku drogi lub pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną będzie korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

 

       Po chodniku, co do zasady nie wolno poruszać się hulajnogą elektryczną,  wyjątek stanowi sytuacja, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi  lub pasa ruchu dla rowerów. W takiej jednak sytuacji kierujący musi:

  • ustępować pierwszeństwa pieszym i nie utrudniać im ruchu,

  • zachować szczególną ostrożności,

  • jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.

 

    Osoby w wieku od 10 do 18 lat mogą prowadzić hulajnogę pod warunkiem posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Osoby dorosłe nie będą potrzebować żadnych uprawnień. 

 

   Hulajnogą elektryczną po drodze publicznej nie może jeździć dziecko (nawet pod opieką dorosłego), które nie ukończyło 10 roku życia.  Dozwolone jest korzystanie z urządzenia w strefie zamieszkania,  ale pod opieką osoby dorosłej.

 

Urządzenie transportu osobistego (UTO)

 

       Odnośnie UTO (urządzeń transportu osobistego) obowiązują następujące zasady:

- przemieszczanie się po drodze dla rowerów z dopuszczalną  prędkością 20 km/h,

- jazda po chodniku wyjątkowo, z zachowaniem zasad jak w przypadku hulajnóg elektrycznych (jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu).

- uprawnienia do prowadzenia UTO, oraz dostęp dla dzieci poniżej 10 roku życia podobnie jak przy hulajnogach.

 

 

         Inaczej traktowane są urządzenia wspomagające ruch.  Takim sprzętem można poruszać się również po chodniku, respektując przy tym zasady określone, jak dla hulajnóg i UTO. Dla tych urządzeń nie ma ograniczeń wiekowych, ani też wymaganych uprawnień.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

radca prawny Małgorzata Dąbek

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządów: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa