Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

07 czerwca 2021
obsługa prawna firm, odszkodowanie, zadośćuczynienie, wypadek drogowy, ubezpieczyciel

Zmiany przepisów ruchu drogowego od 01 czerwca 2021 roku. Pierwszeństwo pieszego na przejściu dla pieszych.

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Istotne z punktu widzenia pieszych i kierujących zmiany przepisów prawa o ruchu drogowym weszły w życie w dniu 01 czerwca 2021 roku, z czego trzy w sposób bezpośredni mają wpłynąć na bezpieczeństwo pieszych.

 

Pierwszeństwo pieszego na przejściu dla pieszych.

 

Obowiązujące do 01 czerwca zasada ruchu drogowym zobowiązywała kierującego pojazdem, który zbliżał się do przejścia dla pieszych, ażeby:

  1. zachował szczególną ostrożność oraz

  2. ustąpił pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych.

 

Nowelizacja nakazuje dodatkowo ( poza 2 powyższymi punktami):

 

  1. przy dojeździe do pasów zmniejszyć prędkość tak, żeby nie narazić pieszego na niebezpieczeństwo oraz,

  2. ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych ( nie tylko już będącemu na pasach).

 

      Wyjątek stanowi kierujący tramwajem, który nie „przepuszcza” pieszych wchodzących na przejście. Kierowca obowiązany jest obserwować okolice przejścia, w taki sposób aby dać pieszym możliwość bezpiecznego przejścia na drugą stronę ulicy.

 

    Kierujący powinni pamiętać również o szczególnym pierwszeństwie osób z niepełnosprawnościami również poza przejściami dla pieszych oraz o tym, iż w niektórych przypadkach piesi mogą przemieszczać się po ulicy poza przejściem.

 

Zakaz korzystania z telefonów na przejściu dla pieszych

 

      Nowa regulacja dotyczy obowiązków pieszych w zakresie ich bezpieczeństwa, ale również bezpieczeństwa innych użytkowników ruchu. Chodzi o zakaz posługiwania się wszelkimi urządzeniami, w sposób mogący ograniczać percepcję pieszego przechodzącego przez ulicę ( art. 14 pkt 8 prawa o ruchu drogowym: „Zabrania się: (…) „korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych”).

 

          Pozostaje aktualny nakaz zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia na przejście dla pieszych i torowisko został wzbogacony zakazaniem pieszym korzystania z urządzeń mobilnych podczas wchodzenia i przemieszczania się po przejściu przez zakaz korzystania z urządzeń mobilnych mogących zmniejszać uwagę  pieszego i co za tym idzie jego ocenę co do bezpiecznego poruszania się po jezdni lub torowisku. Jednak, wskazać należy, iż omawiany zakaz nie ma charakteru bezwzględnego co oznacza, iż pieszy będzie mógł skorzystać z urządzenia, jednakże w taki sposób, który:  „nie  ograniczy możliwość obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych”.  

 

      Konsekwencją zignorowania zakazu, jest mandat, jednakże w przypadku nastąpienia wypadku drogowego czy kolizji i powstania w związku z tym szkody może okazać się, iż ubezpieczyciel, będzie żądał uznania przyczynienia się pieszego do powstania szkody co wpłynie na wysokości należnego odszkodowania ( zadośćuczynia za doznaną krzywdę). Dotychczas praktyka kancelarii z zakresu spraw odszkodowawczych związanych z wypadkami komunikacyjnymi wskazuje, iż zakłady ubezpieczeń powołują się na przyczynienie w sytuacji wtargnięcia na drogę, w stanach nietrzeźwości i innych o podobnym charakterze.

 

      Nadto przez całą dobę, w obszarze zabudowanym, obowiązuje prędkość 50 km/h. Przed nowelizacją w godzinach od 23:00 do 05:00 dopuszczalna była wyższa prędkość do 60 km/h.

 

       Nie będzie już dopuszczalna jazda „na zderzak”. Na autostradach i drogach ekspresowych konieczne jest zachowanie odległość, od poprzedzającego pojazdu, wynoszącej połowę naszej prędkości ( np. gdy jedziemy z prędkością 100 km/h odległość winna wynieść 50m). Zasada ta nie dotyczy wyprzedzania.  Pomiary odległości w stosunku do prędkości odbywać się będą za pomocą wideorejestratorów i ręcznych mierników prędkości i odległości. Zakwestionować należy propagowaną przez niektórych zasadę pomiaru „na oko”, bowiem w takim przypadku brak jest możliwości weryfikacji zarówno prędkości jak i odległości. Konieczne niewątpliwie w takim przypadku jest zachowanie zdrowego rozsądku i faktyczne dostosowanie odległości do warunków na drodze i innych czynników.

 

         Ostatnio uregulowane zostały również zasady przemieszczania się hulajnogami elektrycznymi.

 

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa