Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

20 września 2020
obsługa prawna firm, alimenty, regres, pieniądze,


Za jaki czas wstecz można żądać alimentów? Należności za czas przed procesem.  

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

            Alimenty to środki uiszczane przez określone osoby ( więcej w publikacji: Alimenty, jak i od kogo uzyskać?)  na rzecz wskazanych przez przepisy osób ( dzieci, pasierbów, byłych małżonków). Zgodnie z przepisami prawa rodzinnego jest to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

 

          Wysokość płaconych alimentów określa się w oparciu o dwie zmienne: usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Potrzeby ustala się indywidualnie dla każdego uprawnionego np. w przypadku małoletnich dzieci do potrzeby usprawiedliwione zalicza się takie, których zaspokojenie umożliwi, prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy, odpowiedni do wieku dziecka i jego uzdolnień (Sąd Najwyższy Izba Cywilna uchwała z dnia 16 grudnia 1987 roku w sprawie sygn. akt  III CZP 91/86).

 

         Alimenty wyliczane są na podstawie bieżących, znanych aktualnie potrzeb,  wydatków i kosztów z nimi związanymi. Przyszła zmiana okoliczności np. wzrost wysokości cen towarów i usług pojawienie się nowych potrzeb uprawnionego możne skutkować podwyższeniem alimentów w odrębnym procesie. Zasadą jest, że alimenty zasądzane są od dnia wytoczenia powództwa do sądu.

 

Alimenty na czas sprzed procesu sądowego

 

         Kodeks rodzinny i opiekuńczy pozwala jednak, na ustalenie alimentów również za czas poprzedzający wniesienie pozwu, jeżeli pozostały jakieś niezaspokojone potrzeby. (art. 137 § 1 kro). Jednak nie są one ustalane w miesięcznych ratach, ale  zasądza się odpowiednią sumę pieniężną, którą, w uzasadnionych wypadkach, można rozłożyć na raty.

 

      Każde żądanie alimentów z datą sprzed założenia sprawy powinno być indywidualnie przeanalizowane, bowiem to osoba uprawniona do alimentów ( jej przedstawiciel ustawowy)   ma obowiązek wykazać, jakie konkretnie potrzeby i w jakiej wysokości nie zostały zaspokojone. W związku z tym musi przedstawić dowody na to, że np. pozostały jakieś nieuregulowane zobowiązania ( kredyty, pożyczki ). W takiej sytuacji nie jest wystarczające powołanie się na tę okoliczność, iż zobowiązany nie  płacił  alimentów przed założeniem sprawy o nie. Uprawniony musi przedstawić konkretne dowody na to, że pozostały niezaspokojone potrzeb, albo nieuregulowane zobowiązania.

 

Żądanie  regresowe

 

      Inną, choć zbliżoną w skutkach instytucją, jest żądanie regresowe, uregulowane w art. 140 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stosownie do treści tego przepisu: § 1 Osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić.

 

        Prawo takie przysługuje rodzicowi, który ponosił  ciężar utrzymania dziecka w wysokości wyższej, bowiem drugi rodzic uchylał się od tego obowiązku. Małżonek (rodzic),  który jako jedyny łożył w całości na utrzymanie wspólnego dziecka, może domagać się od drugiego rodzica zwrotu kosztów w odpowiedniej części. ( Sąd Najwyższy w  uchwałach: z dnia 06 marca 1975, w sprawie sygn.  akt III CZP 3/75, z dnia 24 lutego 1978 roku, w sprawie sygn. akt III CZP 4/78).

    

         Żądanie alimentów oraz roszczenie regresowe ulegają przedawnieniu się z upływem 3 lat.

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm, Warszawa