Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych 

DĄBEK & KUSIK    

obsługa prawna firm i osób fizycznych

               Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Kiedy sąd udzieli rozwodu?

Żądać rozwodu może każdy małżonek, sąd, zaś orzeka o rozwiązaniu małżeństwa, jeżeli między małżonkami nastąpi trwały i zupełny rozkład pożycia, przy czym równocześnie nie mogą zaistnieć przesłanki negatywne, które w danej sytuacji, skutkować będzie oddaleniem powództwa o rozwód.

 

      Przechodząc do szczegółów: najważniejszą przesłanką rozwodu jest wystąpienie w  małżeństwie trwałego i zupełnego  rozkładu pożycia małżeńskiego zwane niekiedy separacją faktyczną, albo separacją od stołu i łoża. Ustalając czy nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego sąd poddaje analizie trzy więzi małżeńskie: emocjonalną (stanowiącą sferę uczuciową stron: miłość, przywiązanie), fizyczną (pożycie fizyczne, intymność) oraz gospodarczą ( prowadzenie gospodarstwa domowego, wspólne decyzje dotyczące życia codziennego).

 

       Rozkład małżeństwa jest zupełny, jeżeli nie istnieją wyżej opisane trzy więzi małżeńskie.  Podkreślić należy, iż, co do zasady sąd nie orzeknie rozwodu, gdy zachowane są więzi uczuciowe oraz fizyczne ( strony oświadczają, że się kochają i jest miedzy nimi bliskość intymna). Inaczej jest postrzegana więź gospodarcza. Tutaj może zdarzyć się, iż strony zamieszkują razem, czy wspólnie utrzymują rodzinę, w związku z tym mogą pojawiać się pewne elementy charakterystyczne dla relacji gospodarczej, nie stoi to jednak na przeszkodzie orzeczeniu rozwodu, jeżeli jest to powodowane szczególnymi okolicznościami.  Niekiedy wspólne mieszkanie wynika z konieczności ( kredyt mieszkaniowy, brak innego lokum oraz środków na wyprowadzkę). Czasami jest wynikiem obawy,  że któryś z małżonków zostanie oskarżony o porzucenie rodziny czyli za winnego rozpadu małżeństwa.

 

     Sąd rozwodowy badając kwestie pożycia małżeńskiego musi ustalić również, czy rozpad małżeństwa jest trwały czyli nie ma realnych widoków na to, że małżonkowie pogodzą się i powrócą do wspólnego, zgodnego funkcjonowania w małżeństwie. 

 

         Zdarzają się jednak sytuacje, iż mimo ustania między małżonkami wszelkich więzi: uczuciowej, fizycznej i gospodarczej oraz braku perspektywy pojednania się małżonków, sąd rozwodu nie orzeknie. Są to tzw. negatywne przesłanki rozwodu:

 

  1. pozew o rozwód złożył małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa, zaś drugi z małżonków, niewinny nie zgadza się na rozwód.  W takiej sytuacji orzeczenie rozwodu może stać się dopuszczalne, o ile odmowa zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,

  2. w wyniku rozwodu mogłoby ucierpieć dobro wspólnych, małoletnich dzieci,

  3. rozwiązanie małżeństwa sprzeczne jest z zasadami współżycia społecznego ( np. gdy małżonkowie wspólnie opiekują się dorosłym dzieckiem niepełnosprawnym).

 

        W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga również kwestie: 

 

1. utrzymywania małoletnich dzieci ( alimenty na rzecz dzieci ),

2. alimentów na rzecz małżonka,  

3. podziału majątku wspólnego ( o ile jest zgoda i wola małżonków),

4. wykonywania władzy rodzicielskiej ( ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej),

5. kontaktów z małoletnimi dziećmi oraz miejsca ich zamieszkania,

6. wspólnego zamieszkiwania w jednym domu po rozwodzie.

 

       Zbliżona do rozwodu instytucją jest separacja ( więcej o separacji w artykule: Separacja małżeństwa kiedy można żądać i na czym to polega? ), jednak różni ją od rozwodu to, że orzeka się ją w przypadkach gdy nastąpił zupełny rozpad małżeństwa ( przestały istnieć więzy małżeńskie, ale rozpad nie jest trwały tj. istnieje prawdopodobieństwo,  że małżonkowie pojednają się. Separację orzeka również sąd na  żądanie  małżonków, albo jednego z nich.

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin,  Hrubieszów, Zamość, Chełm

 

rozwód, separacja, pozew, małżeństwo, powództwo, obsługa prawna firm, alimenty, podział majątku, kontakty z dziećmi, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, zamieszkanie dziecka
30 czerwca 2020

Publikacje

KANCELARIE

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm, samorządu i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa