obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm. adwokat, radca prawny, porada prawna, farma fotowoltaiczna, panele solarne, farma wiatrowa, podatek od nieruchomości, podatek dochodowy PIT, podatek rolny, nieruchomość, właściciel, działalność gospodarcza, dzierżawa


Separacja małżeństwa kiedy można żądać i na czym to polega?

          Małżonek może domagać się orzeczenia przez Sąd separacji małżeństwa. Dzieje się tak wówczas gdy małżeństwo przestaje funkcjonować prawidłowo, zaś brak jest podstaw bądź też decyzji, co rozwodu. Z założenia separacja jest stanem przejściowym, który ma doprowadzić, albo do pełnego pojednania albo do rozwodu. Separacja może być w każdym czasie zniesiona - strony powracają do małżeństwa.

 

       Separacja, tak jak rozwód, unieważnienie małżeństwa, alimenty,  rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego, kontakty z dziećmi, itp. stanowi sprawę rodzinną.

 

   Sąd orzeknie separację jeżeli nastąpi zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Chodzi o zerwanie więzi małżeńskich: intymnej, uczuciowej, gospodarczej zwane niekiedy separacją faktyczną ( „separacją od stołu i łoża”). Jednakże mimo, iż stwierdzony będzie rozkład małżeństwa, Sąd oddali żądanie separacji, gdy  wskutek takiego wyroku mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków albo byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Okoliczności te zwane są negatywnymi przesłankami separacji, mogą mieć one różnorodny charakter i każda sytuacja wymaga dokładnego wyjaśnienia  przed sądem.

 

      Sąd może orzec separacje na podstawie zgodnego wniosku stron, jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci rozstrzygnięcie będzie szybsze. W toku sprawy o separację może okazać się, iż rozpad małżeństwa jest nie tylko zupełny, ale również trwały, tzn. brak jest widoków na to ażeby małżonkowie pojednali się, wówczas pod warunkiem, że któryś z małżonków złoży takie żądanie, a nie ma do tego innych przeszkód natury prawnej, sąd orzeknie rozwód. ( więcej informacji o rozwodzie w artykule: Kiedy sąd udzieli rozwodu? )

 

W wyroku orzekającym separację sąd podejmuje decyzje o:

 

-winie za rozpad małżeństwa ( może być ustalona wina obu stron, wyłączna wina jednego z małżonków, zaś na zgodny wniosek stron sąd odstąpi od orzeczenia o winie),

 

-władzy rodzicielskiej w stosunku do wspólnych małoletnich dzieci ( sąd może ustalić określone prawa i obowiązki względem dziecka oraz jego majątku, ograniczyć, pozbawić, zawiesić władzę rodzicielską),

 

-alimentach na rzecz małżonka (  więcej informacji o alimentach w artykule: Alimenty, jak i od kogo uzyskać?),

 

-alimentach na rzecz małoletnich dzieci,

 

-kontaktach z dziećmi ( sąd może zaniechać orzekania o kontaktach, jeżeli taki, wspólny wniosek złożą małżonkowie ),

 

-sposobie  korzystania z mieszkania wspólnie zajmowanego po separacji,

 

- podziale majątku wspólnego ( jeżeli nie wpłynie to na przewlekłość postępowania ).

 

       W sprawach opiekuńczych ( opieki nad dziećmi ) rozstrzyganych w separacji Sąd bierze pod uwagę porozumienie stron.

 

    Separacja, podobnie, jak rozwód, skutkuje zakończeniem wspólności majątkowej małżeńskiej. W przypadku małżonków w separacji powstaje rozdzielności majątkowej ( majątek, który każdy z małżonków nabywa po dacie wyroku separacyjnego stanowi, co do zasady, jego majątek osobisty). Małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego ( bowiem rozdzielność nie jest podziałem majątku). Rozdzielność majątkowa powstaje automatycznie z datą uprawomocnienia się wyroku o separacji, dla ustalenia rozdzielności "z datą wsteczną" konieczna jest odrębna sprawa sądowa jeszcze przed zakończenie sprawy o separację. 

 

      Małżonkowie w separacji nie mogą wstąpić w kolejny związek małżeński, a w określonych sytuacjach obowiązani są do wzajemnej pomocy.  

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

 

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm

separacja, rozwód, rozdzielność majątkowa, rozdzielność z datą wsteczną, podział majątku wspólnegoalimenty, adwokat, radca prawny, obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi,
31 lipca 2020

Publikacje

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017