Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

31 lipca 2020
separacja, rozwód, rozdzielność majątkowa, rozdzielność z datą wsteczną, podział majątku wspólnegoalimenty, adwokat, radca prawny, obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi,

Separacja małżeństwa kiedy można żądać i na czym to polega?

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

          Małżonek może domagać się orzeczenia przez Sąd separacji małżeństwa. Dzieje się tak wówczas gdy małżeństwo przestaje funkcjonować prawidłowo, zaś brak jest podstaw bądź też decyzji, co rozwodu. Z założenia separacja jest stanem przejściowym, który ma doprowadzić, albo do pełnego pojednania albo do rozwodu. Separacja może być w każdym czasie zniesiona - strony powracają do małżeństwa.

 

       Separacja, tak jak rozwód, unieważnienie małżeństwa, alimenty,  rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego, kontakty z dziećmi, itp. stanowi sprawę rodzinną.

 

   Sąd orzeknie separację jeżeli nastąpi zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Chodzi o zerwanie więzi małżeńskich: intymnej, uczuciowej, gospodarczej zwane niekiedy separacją faktyczną ( „separacją od stołu i łoża”). Jednakże mimo, iż stwierdzony będzie rozkład małżeństwa, Sąd oddali żądanie separacji, gdy  wskutek takiego wyroku mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków albo byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Okoliczności te zwane są negatywnymi przesłankami separacji, mogą mieć one różnorodny charakter i każda sytuacja wymaga dokładnego wyjaśnienia  przed sądem.

 

      Sąd może orzec separacje na podstawie zgodnego wniosku stron, jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci rozstrzygnięcie będzie szybsze. W toku sprawy o separację może okazać się, iż rozpad małżeństwa jest nie tylko zupełny, ale również trwały, tzn. brak jest widoków na to ażeby małżonkowie pojednali się, wówczas pod warunkiem, że któryś z małżonków złoży takie żądanie, a nie ma do tego innych przeszkód natury prawnej, sąd orzeknie rozwód. ( więcej informacji o rozwodzie w artykule: Kiedy sąd udzieli rozwodu? )

 

W wyroku orzekającym separację sąd podejmuje decyzje o:

 

-winie za rozpad małżeństwa ( może być ustalona wina obu stron, wyłączna wina jednego z małżonków, zaś na zgodny wniosek stron sąd odstąpi od orzeczenia o winie),

 

-władzy rodzicielskiej w stosunku do wspólnych małoletnich dzieci ( sąd może ustalić określone prawa i obowiązki względem dziecka oraz jego majątku, ograniczyć, pozbawić, zawiesić władzę rodzicielską),

 

-alimentach na rzecz małżonka (  więcej informacji o alimentach w artykule: Alimenty, jak i od kogo uzyskać?),

 

-alimentach na rzecz małoletnich dzieci,

 

-kontaktach z dziećmi ( sąd może zaniechać orzekania o kontaktach, jeżeli taki, wspólny wniosek złożą małżonkowie ),

 

-sposobie  korzystania z mieszkania wspólnie zajmowanego po separacji,

 

- podziale majątku wspólnego ( jeżeli nie wpłynie to na przewlekłość postępowania ).

 

       W sprawach opiekuńczych ( opieki nad dziećmi ) rozstrzyganych w separacji Sąd bierze pod uwagę porozumienie stron.

 

    Separacja, podobnie, jak rozwód, skutkuje zakończeniem wspólności majątkowej małżeńskiej. W przypadku małżonków w separacji powstaje rozdzielności majątkowej ( majątek, który każdy z małżonków nabywa po dacie wyroku separacyjnego stanowi, co do zasady, jego majątek osobisty). Małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego ( bowiem rozdzielność nie jest podziałem majątku). Rozdzielność majątkowa powstaje automatycznie z datą uprawomocnienia się wyroku o separacji, dla ustalenia rozdzielności "z datą wsteczną" konieczna jest odrębna sprawa sądowa jeszcze przed zakończenie sprawy o separację. 

 

      Małżonkowie w separacji nie mogą wstąpić w kolejny związek małżeński, a w określonych sytuacjach obowiązani są do wzajemnej pomocy.  

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

 

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm