obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm. adwokat, radca prawny, porada prawna, farma fotowoltaiczna, panele solarne, farma wiatrowa, podatek od nieruchomości, podatek dochodowy PIT, podatek rolny, nieruchomość, właściciel, działalność gospodarcza, dzierżawa


Odprawa emerytalna kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacić ? 

          Art. 92 (1)  kodeksu pracy ustanawia powszechne świadczenie pieniężne w postaci odprawy,  którą pracodawca wypłaca pracownikom z uprawnieniem do renty inwalidzkiej lub emerytury. Chodzi o takie sytuacje, gdy umowa o pracę została zakończona w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką.

 

       Wysokość odprawy liczona jest według zasad ustalania pieniężnego ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i przysługuje w kwocie jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika.  W umowie o pracę albo w innych obowiązujących u pracodawcy przepisach prawa pracy ( np. regulaminie pracy, układach zbiorowych pracy) mogą zostać ustalone korzystniejsze dla pracownika warunki wyliczania wysokości odprawy.

 

          Do ustalenia terminu, w którym pracodawca ma dokonać wypłaty odprawy istotne jest prawidłowe ustalenie znaczenia pojęcia: „przejście na emeryturę”. Zgodnie z interpretacją przyjętą przez Sąd Najwyższy ( vide wyrok z dnia 09 stycznia 2001 roku, w sprawie sygn. akt I PKN 172/00 ) przejście na emeryturę to zmiana statusu prawnego z pracownika na status emeryt. Tym samym wypłata odprawy emerytalnej ( rentowej ) zależna jest od stwierdzenia definitywnego zakończenia stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę ( rentę ). "Przejście na emeryturę" musi być postrzegane w kategoriach  obiektywnych, z uwzględnieniem tej okoliczności czy pracownik faktycznie korzysta z emerytury po zaprzestaniu zatrudnienia, czy też po zakończeniu jednej umowy o pracę podejmuje inne zatrudnienie.

 

      Uprawnienie do odprawy pieniężnej dla pracownika aktualizuje się w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, przy uwzględnieniu okoliczności omówionych powyżej. Zatem pracodawca do wypłaty odprawy potrzebuje dowodu ( udokumentowania ) przyznania pracownikowi prawa do emerytury. Pracownik, winien przedstawić pracodawcy takie dokumenty do dnia rozwiązania umowy o pracę. W przypadku późniejszego złożenia dokumentów odprawa zostanie wypłacona po przedłożeniu wymaganych dokumentów.  

 

      Reasumując pracownikowi należy się odprawa emerytalna, po uzyskaniu uprawnienia do emerytury oraz faktycznym powstaniu statusu emeryta, a więc wypłata odprawy emerytalnej powinna być wstrzymana do dnia, w którym pracownik przedstawi pracodawcy dokumenty potwierdzające prawo do emerytury.

 

radca prawny Małgorzata Dąbek

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

 


 

 

 

pracodawca,  prawo pracy, pracownik, odprawa emerytalna, obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm, adwokat, radca prawny, Sąd Najwyższy
24 stycznia 2020

Publikacje

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017