Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

24 stycznia 2020
pracodawca,  prawo pracy, pracownik, odprawa emerytalna, obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm, adwokat, radca prawny, Sąd Najwyższy

Odprawa emerytalna kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacić ? 

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

          Art. 92 (1)  kodeksu pracy ustanawia powszechne świadczenie pieniężne w postaci odprawy,  którą pracodawca wypłaca pracownikom z uprawnieniem do renty inwalidzkiej lub emerytury. Chodzi o takie sytuacje, gdy umowa o pracę została zakończona w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką.

 

       Wysokość odprawy liczona jest według zasad ustalania pieniężnego ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i przysługuje w kwocie jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika.  W umowie o pracę albo w innych obowiązujących u pracodawcy przepisach prawa pracy ( np. regulaminie pracy, układach zbiorowych pracy) mogą zostać ustalone korzystniejsze dla pracownika warunki wyliczania wysokości odprawy.

 

          Do ustalenia terminu, w którym pracodawca ma dokonać wypłaty odprawy istotne jest prawidłowe ustalenie znaczenia pojęcia: „przejście na emeryturę”. Zgodnie z interpretacją przyjętą przez Sąd Najwyższy ( vide wyrok z dnia 09 stycznia 2001 roku, w sprawie sygn. akt I PKN 172/00 ) przejście na emeryturę to zmiana statusu prawnego z pracownika na status emeryt. Tym samym wypłata odprawy emerytalnej ( rentowej ) zależna jest od stwierdzenia definitywnego zakończenia stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę ( rentę ). "Przejście na emeryturę" musi być postrzegane w kategoriach  obiektywnych, z uwzględnieniem tej okoliczności czy pracownik faktycznie korzysta z emerytury po zaprzestaniu zatrudnienia, czy też po zakończeniu jednej umowy o pracę podejmuje inne zatrudnienie.

 

      Uprawnienie do odprawy pieniężnej dla pracownika aktualizuje się w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, przy uwzględnieniu okoliczności omówionych powyżej. Zatem pracodawca do wypłaty odprawy potrzebuje dowodu ( udokumentowania ) przyznania pracownikowi prawa do emerytury. Pracownik, winien przedstawić pracodawcy takie dokumenty do dnia rozwiązania umowy o pracę. W przypadku późniejszego złożenia dokumentów odprawa zostanie wypłacona po przedłożeniu wymaganych dokumentów.  

 

      Reasumując pracownikowi należy się odprawa emerytalna, po uzyskaniu uprawnienia do emerytury oraz faktycznym powstaniu statusu emeryta, a więc wypłata odprawy emerytalnej powinna być wstrzymana do dnia, w którym pracownik przedstawi pracodawcy dokumenty potwierdzające prawo do emerytury.

 

 

Podobne publikacje:

 

                                                                                                                   

 radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządów: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa