Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

30 lipca 2019
pracodawca,  sygn. akt III UK 57/17, okres zatrudnienia, prawo do urlopu, odprawa, emerytura, renta

Czy okres czynnej służby wojskowej wlicza się do stażu pracy?

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Na podstawie przepisów kodeksu pracy do stażu pracy oraz w zakresie i na zasadach określonych  w  ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( zwana UPOORP) oraz o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wlicza się okres czynnej służby wojskowej. Zgodnie z art. 120 UPOORP w przypadku:

 

1. pracownika, który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby –okres służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy, co do  wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy ( zarówno w zakresie tzw. zakładowego jaki i ogólnego stażu pracy) oraz traktowany jest jako nieprzerwany okres zatrudnienia u danego pracodawcy ( wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2018 roku, w sprawie sygn. akt III UK 57/17),

 

2. pracownika, który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę po raz pierwszy lub u innego pracodawcy niż ten, u którego był zatrudniony w dniu powołania do służby –  czas służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabywania lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień uzależnionych od stażu pracy przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjął pracę ( tj. zakładowego stażu pracy),

 

3. pracownika, który podjął pracę po upływie trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, czas odbywania tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień związanych z zakładowym stażem pracy). 

 

       Zasady te nie uległy zmianom poczynając od dnia 29 listopada 1967 roku tj. od początku obowiązywania UPOORP.

 

       Oznacza to, że w przypadku powołania pracownika do służby wojskowej pracodawca ma obowiązek zatrudnienia go po zakończeniu służby wojskowej, jeżeli ten zgłosił się do pracy w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia ze służby. Zatem w przypadku zachowania w/w terminu czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. W szczególności okres ten zostanie zaliczony jeżeli chodzi o prawo do urlopu wypoczynkowego, odpraw,  emerytury czy też renty.

 

       Do stażu pracy zaliczony zostanie również czas od dnia zgłoszenia gotowości do pracy po zakończeniu służby wojskowej do dnia jej faktycznego podjęcia i jest traktowany, jako okres składkowy nawet jeżeli pracownik nie otrzymał za ten czas wynagrodzenia.

 

      Jednakże, zgodnie z aktualną linią orzeczniczą sądów pracy i ubezpieczeń społecznych okres od zwolnienia ze służby wojskowej do dnia wyrażenia przez pracownika woli powrotu do pracy nie jest zaliczany do stażu pracy, ani jako okres składkowy, ani jako okres nieskładkowy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie sygn. akt III AUa 511/17). 

 

 

Podobne publikacje:

 

                                                                                                                   

radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządów: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa