Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

10 września 2021
obsługa prawna firm, adwokat, radca prawny, rozwód Hrubieszów

Czy od 01 stycznia 2022 roku zniknie karta podatkowa?  

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

 

Osoby fizyczne, w tym spółki prawa cywilnego, prowadzące określone ustawowo rodzaje działalności gospodarczej (usługi rzemieślnicze, handel detaliczny, gastronomia, transport,  itp.) chętnie korzystały z opodatkowania w formie karty podatkowej czyli uproszczonej formy rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. 

              Jak pokazuje praktyka naszej kancelarii w zakresie obsługi prawnej firm, popularność, karty podatkowej w niektórych branżach jest znacząca z uwag na to, iż rozliczanie podatku w formie karty podatkowej nie wymaga:

- określania, przychody, dochodu, kosztów uzyskania przychodu,

-prowadzenia ksiąg rachunkowych,

-składania deklaracji rocznych,

-płatności zaliczek na podatek.

 

              Podatek ustalany jest w decyzji, w oparciu o: rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, liczbę mieszkańców miejscowości prowadzenia działalności gospodarczej, liczby zatrudnionych pracowników (poziom zatrudnienia wpływa na to, że dany przedsiębiorca może opodatkować się kartą podatkową).  Podatek płacony jest w ustalonej z góry wysokości, ale pomniejsza się go o część zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.  

 

         Ustawodawca zakłada, iż poczynając od dnia 01 stycznia 2022 roku „nowi podatnicy” nie będą mogli opodatkować się kartą podatkową. Forma ta będzie dostępna dla tych osób, które będą korzystały z karty podatkowej w dniu 31 grudnia 2021 roku. Powody odchodzenia od karty podatkowej nie zostały wyjaśnione, jednak wydaje się, iż może mieć związek z projektowaną również od 01 stycznia 2022 roku, konstrukcją  wysokości składki zdrowotnej.

 

        Szeroko dyskutowany jest pomysł tzw. Polskiego Ładu, polegający na likwidacji możliwość odliczenia składki zdrowotnej oraz podwyższeniu samej składki zdrowotnej. Wysokość składki, poczynając od 01 stycznia 2022 roku, ma być uzależniona od wysokości dochodu podatnika, w przypadku rozliczenia podatku dochodowego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będzie to  przychód. Rozliczenie  kartą podatkową, nie bazuje, ani na  dochodzie, ani tez na przychodzie i tu wysokość składki ma być uzależniona od wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.

 

         Podsumowując stwierdzić wypada, iż tzw. Polski Ład, wbrew intensywnej reklamie rządzących, uderzy w rodzimych małych i średnich przedsiębiorców i ich rodziny. W takiej sytuacji los rynku usług rzemieślniczych zdaje się być przesądzony.  Ceny usług i towarów będą wzrastać, co jest naturalną konsekwencją wzrastających danin publicznych ( podatków oraz składek nienazywanych podatkiem), a to uderzy w każdego, bez względu na to: czy pracuje, czy uzyskuje świadczenia socjalne, czy prowadzi własną działalność gospodarczą, czy jest emerytem.  

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa