Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

 

 

 

07 czerwca 2020
darowizna, podatek, obsługa prawna firm Lublin, Zamość, Hrubieszów, Chełm, adwokat, radca prawny, spółka z o.o., fundacja, stowarzyszenie, spółka prawa handlowego, deklaracja SD-Z2, umowa

Czy osoba najbliższa musi zapłacić podatek od darowizny ?

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

              Najbardziej rozpowszechnioną forma przekazywania sobie majątku pomiędzy najbliższymi członkami rodziny jest darowizna. Przy czym darowizny  mogą być udzielane również obcym, a także osobom prawnym (np. fundacjom, stowarzyszeniom, spółkom prawa handlowego).

 

             Darowizna jest umową uregulowaną w przepisach kodeksu cywilnego, mocą której darczyńca, kosztem swojego majątku, bezpłatnie przekazuje określoną korzyść obdarowanemu, obdarowany, zaś korzyść taką przyjmuje. Korzyścią mogą być: pieniądze, ruchomości, nieruchomości oraz inne prawa majątkowe  (np. akcje,  obligacje udziały w spółkach z o.o.).

 

Dopełnienie wszelkich obowiązków związanych z darowizną wymaga:

 

  1. zawarcia umowy: w formie aktu notarialnego ( dla darowizn nieruchomości konieczna taka forma), w pozostałych przypadkach może być to zwykła forma pisemna, warunkiem jest jednak wykonanie świadczenia ( np. przekazanie kwoty pieniężnej, wydanie określonej rzeczy ruchomej),

  2. zapłacenie, przez obdarowanego,  podatku od darowizny, albo dokonania jej zgłoszenia.  

 

         Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizny dokonuje podziału podatników na trzy grupy, a przynależność do określonej z nich determinuje obowiązki w zakresie podatku.  

 

Pierwsza grupa to osoby najbliższe: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, synowa, zięć, teściowie. Osoby z tej grupy ( za wyjątkiem synowej, zięcia i teściów) stanowią równocześnie tzw. „grupa zero”.

 

Druga grupa to krąg osób z dalszej rodziny: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych. Trzecia grupa to pozostali nabywcy.  

 

            Ustawodawca dla każdej z grup przewidział  inną  kwotę wolną od podatku. Najwyższa kwota ustalona jest dla pierwszej grupy 9637 zł, kolejno dla drugiej  7276 zł oraz trzeciej 4902 zł. Jeżeli  darowizna ( albo suma darozwizn od jednej osoby) przewyższa w ciągu ostatnich 5 lat te kwoty podatnik ( obdarowany) winien zapłacić podatek według skali podatkowej ( od 3% do 12 %). Nie dotyczy to jednak osób z „grupy zerowej”, które mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku ( bez względu na kwotę, czy też wartość darowizny ) o ile spełnią poniższe warunki:

 

  1. terminie 6 miesięcy od daty darowizny zgłoszą ją do właściwego urzędu skarbowego ( złożenie deklaracji SD-Z2 ) – ten obowiązek nie dotyczy umów darowizn zawartych w formie aktu notarialnego,

  2. jeżeli darowizna dotyczy pieniędzy muszą zostać przekazane obdarowanemu na rachunek bankowy ewentualnie przekazane za pośrednictwem przekazu pocztowego ( wręczenie gotówki nie będzie korzystało ze zwolnienia podatkowego ).

 

                  Niedopełnienie w/w obowiązków skutkuje tym, że podatnicy „grupy zerowej” będą musieli zapłacić podatek, według zasad obowiązujących dla grupy pierwszej.  

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm