Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

27 kwietnia 2021
podatek rolny, ulga inwestycyjna, spółki prawa handlowego, spółka jawnasp. z o.o., obsługa prawna firm, adwokat, radca prawny Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm, Warszawa

Na co przysługuje ulga inwestycyjna w podatku rolnym?

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Stosownie do treści art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym podatnicy tego podatku ( rolnicy indywidualni, spółki prawa handlowego, sp. z o.o. spółki jawne,  itd.) mogą skorzystać z ulgi inwestycyjnej z tytułu wydatków poniesionych na:

 

1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska:

2.  zakup i zainstalowanie:

a) deszczowni,

b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

- jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

 

Celem ulgi jest zmotywowanie podatników podatku rolnego do przeprowadzania inwestycji zmierzających do modernizacji gospodarstw rolnych, przy czym nie musza to być inwestycje zlokalizowane na gruncie gospodarstwa rolnego. Tytułem przykładów działań stanowiących modernizację budynków inwentarskich, które mogą skorzystać z ulgi inwestycyjnej będą: przebudowa, rozbudowa budynków inwentarskich,  zainstalowanie sprzętu do zautomatyzowanego podawania paszy zwierzętom oraz usuwania nieczystości, położenie terakoty, glazury, posadzek przemysłowych, wyposażenie pomieszczeń w budynkach inwentarskich w zainstalowane na stałe specjalistyczne urządzenia np. dojarki, schładzarki, podgrzewacze i inne pozwalające na unowocześnienie budynków produkcji rolnej.

 

Istotne i wymagające podkreśleniu jest to, że ulga obejmuje wydatki na zakup i instalację takich urządzeń, które stanowić będą element budynku, zostaną wbudowane,  albo wmontowane na stałe czyli staną się substancją budynku, nie zaś jego wyposażeniem.  

Drugą grupę wydatków stanowią wydatki związane z wykorzystaniem wody oraz naturalnych źródeł energii. 

 

Ulga na deszczownię

 

Ulga uprawnia do zakupu i zainstalowania deszczowni czyli urządzenia mechanicznego składającego się z pompy wodnej, przenośnych rurociągów i zraszaczy rozpryskujących wodę, jako sztuczny deszcz, służące do nawadniania upraw roślinnych (pól,  ogrodów, sadów, szkółek). Fakt, iż przepis używa ogólnego pojęcia deszczowni, przyjąć należy, iż zakup i zainstalowanie każdego rodzaju takiego urządzenia, będzie dawał prawo do  skorzystania z ulgi inwestycyjnej.

 

Ulga na urządzenia melioracyjne

 

W ramach tej ulgi można rozliczać wydatki poczynione na zakup i zainstalowanie urządzeń melioracyjnych i zaopatrzenia gospodarstwa w wodę. Mogą to być działania polegające na: wybudowaniu własnego ujęcia wody,  rozprowadzenie wody w gospodarstwie rolnym czy też przyłączenie się do ujęcia zbiorczego wody. Z ulgi tej nie można skorzystać w przypadku budowy wodociągu wiejskiego. Inwestorem,  w takiej sytuacji, jest gmina, nawet gdy środki pochodzą z różnych źródeł.  

 

Ulga w związku z naturalnymi źródłami energii

 

 Z ulgi w podatku rolnym mogą skorzystać również inwestorzy, którzy ponieśli  wydatki na zakup i zainstalowanie urządzeń do pozyskiwania naturalnych źródeł energii ( energii wiatru, biogazu, słońca czy spadku wód ) w energię cieplną, elektryczną, mechaniczną, albo paliwa, przy czym muszą efekty tego przetworzenia muszą być wykorzystywane na cele produkcyjne w gospodarstwie rolnym. Urządzeniami takim są: turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, elektronie wodne, energooszczędne okna, ściany magazynujące ciepło, systemy sterowania przysłonami czy przepustnicami itp.

 

 

POTRZEBUJESZ POMOCY albo informacji w: obsłudze prawnej firm i gospodarstw rolnych,  umowy dzierżawy (analiza treści przed podpisaniem),  sprawie spadkowej, zniesienia współwłasności, służebności gruntowej, sporze sąsiedzkim zadzwoń: +48 605085714,  +48 502782942 albo wyślij nam maila: dabekkusik@gmail.com

 

 

Podobne publikacje: 

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

 

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa