Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

20 marca 2021
Jak liczyć obraz w sprawach cywilnych

Ustalenie kontaktów z dzieckiem.

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Przepisy prawa rodzinnego zapewniają rodzicom i dzieciom zarówno prawo, jak i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Dotyczy to różnych formy: zarówno  styczności osobistej ( spotykanie się, odwiedziny, zabieranie poza miejsce zamieszkania), jak i komunikowania się z dziećmi, porozumiewanie się osobiste oraz na odległość (korespondencja tradycyjna oraz elektroniczna, kontakty na portalach społecznościowych, forach internetowych, przez telefon).

 

        Wstępnie należy wskazać, iż problematyka kontaktów dotyczy wyłącznie dzieci małoletnich, nie są ustalane kontakty pomiędzy osobami dorosłymi. Ustalenia kontaktów mogą również żądać: dziadkowie (pradziadkowie), rodzeństwo, powinowaci w linii prostej, inne osoby, o ile  istnieją więzi z dzieckiem wynikające z opieki.

 

        Natomiast mitem jest, że osoba pozbawiona praw rodzicielskich ( czy też osoba wobec której ograniczono władzę rodzicielską albo ją zawieszono) nie ma prawa do kontaktów z małoletnim dzieckiem. Taki rodzic, automatycznie nie jest pozbawiony prawa kontaktowania się, jednakże sąd opiekuńczy, biorąc pod uwagę dobro dziecka, może:

 

1. zakazać spotykania się z dzieckiem, 

 

2. zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,

 

3. zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,

 

4. ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość, 

 

5. zakazać porozumiewania się na odległość.

 

       Określając sposoby i formy kontaktowania się rodziców z dziećmi brać należy pod uwagę  dobro dziecka, jego „rozsądne życzenie” oraz inne czynniki dotyczące i dziecka i rodzica np.:  wiek, stan zdrowia i rozwoju, miejsce pobytu.

 

         Optymalna i zarazem pożądana jest sytuacją, gdy żyjący w rozdzieleniu rodzice, w drodze konsensusu ustalają terminy i zasady kontaktowania się. W takich przypadkach, co do zasady, nie musi być sporządzany żaden formalny dokument. Plan wychowawczy (plan rodzicielski), będzie konieczny w sprawach o rozwód albo o separację.

 

      Kontakty mogą być określone w drodze ugody przed sądem albo pozasądowo przed mediatorem oraz w wyroku albo postanowieniu opiekuńczym.  

 

SĄDOWE USTALENIE KONTAKTÓW

 

          W sprawach rozwiązania małżeństwa przez rozwód albo w sprawach o separację, dobro małoletniego dziecka jest ważną przesłanką, która może stanowić przeszkodę do orzeczenia o rozwodzie albo o separacji. W związku z tym ustalenie w zakresie kontaktów są elementem koniecznym takich wyroków, a  plan wychowawczy składany jest,  jako załącznik do pozwu ewentualnie należy wskazać, iż nie został on zawarty. W takich sytuacjach zwykle warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata albo radcy prawnego. Nierzadko, bowiem strony pochłonięte konfliktem w sprawie kontaktów decydują się na kompromisy, które mają brzemienne skutki na przyszłość i zamiast w sposób optymalny regulować sytuację rodziców i dzieci powodują zarzewie kolejnych sporów. Żeby ustabilizować sytuację dziecka oraz zminimalizować ryzyko kolejnych postępowań sądowych np. w związku z utrudnianiem kontaktów, zawsze warto dokładnie przeanalizować każdą sytuację indywidualnie.

 

        Jeżeli między rodzicami nie jest w toku postępowanie o rozwód albo o separację i nie mogą uzgodnić kontaktów,  każde z nich może zainicjować postępowanie o ustalenie albo zmianę kontaktów przed sądem rodzinnym, zwykle jest to sąd rejonowy miejsca zamieszkania dziecka. Zawsze również warto rozważyć złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów na czas trwania postępowania ( opiekuńczego, rozwodowego o separację),  bowiem procedury sądowe są przewlekłe, zaś sprawy o kontakty, niestety trwają latami.

 

      Postanowienie o zabezpieczeniu  kontaktów stanowi ich określone uregulowanie  przed prawomocnym zakończeniem postępowania, jednakże nie determinuje ostatecznego rozstrzygnięcia.

 

   Postanowienie (wyrok) sądu ustala terminy i zasad kontaktowania się rodzica z dzieckiem,  może zobowiązać rodziców do określonego postępowania w związku z kontaktami. W ramach takiego postępowania sąd opiekuńczy może również skierować rodziców na terapię rodzinną, szkolenie albo warsztaty rodzicielskie, bądź wdrożyć inną odpowiednią dla danej sytuacji procedurę. Chodzi bowiem o to, żeby rodzice wypracowali rozwiązania korzystne dla dziecka oraz dla nich.  Oczywiście, niezależnie od rozstrzygnięcia sądu, zawsze w sprawach dzieci warto skorzystać z porad psychologa, w celu przyjęcia właściwych postaw i sposobu postępowania.

 

      Praktyka obsług spraw rodzinnych wskazuje, iż eskalacja konfliktów na tle kontaktów prowadzi do licznych postępowań sądowych, nierzadko trwających przez całe dzieciństwo małoletniego, w tym w zakresie egzekucji kontaktów z dzieckiem, nakładania kar pieniężnych za utrudnianie kontaktów i inne.

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

 

 

adwokatka Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa