Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

29 czerwca 2021
odrzucenie spadku, sąd rejonowy, sprawa opiekuńcza, obsługa prawna firm i samorządu, dział spadku, sprawa spadkowa

Jak chronić dzieci przed dziedziczeniem długów? Odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci.

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Długi to problem, w szczególności, gdy nabywamy je w spadku.  W takich sytuacja, optymalnym rozwiązaniem jest  odrzucenie spadku. Jednakże w takiej sytuacji każdy kto odrzuca spadek traktowany jest tak jakby nie dożył śmierci spadkodawcy i wówczas w jego miejsce wchodzą jego dzieci.

 

       Odrzucenie spadku to formalne oświadczenie, które spadkobierca musi złożyć przed notariuszem albo przed sądem spadku, przy czym nie chodzi tu o sytuacje, gdy spadkobiercy ustalają między sobą, zwykle w porozumieniu o dziale spadku, iż spadek przypadnie konkretnej osobie bez obowiązków spłat.  Według zasad określonych w kodeksie cywilny odrzucenie spadku determinuje krąg spadkobierców. Wpływa, obok zrzeczenia się dziedziczenia, wydziedziczenia, stwierdzenia niegodności dziedziczenia, na treść postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

 

         Równocześnie musi to nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania informacji o tytule swojego dziedziczenia. Dla każdego spadkobiercy termin ten może zacząć się  w innym momencie. Zasadą jest,  że jest  to dzień pozyskania informacji o śmierci spadkodawcy i tak zwykle będzie w przypadku członków najbliższej rodziny. Jeżeli jednak dziedziczenie  dotyczy dalszych krewnych będzie to dzień otrzymania informacji z sądu spadku o odrzuceniu spadku przez osoby dziedziczące w wyższej kolejności ewentualnie data uzyskania informacji o stwierdzeniu nieważności testamentu. Każda sytuacji musi zostać indywidualnie zbadana i w związku z tym może pojawić się konieczność konsultacji z adwokatem albo radcą prawnym, zajmującymi się sprawami spadkowymi.  

 

      Jak wskazano wyżej odrzucenie spadku przez poprzedników powołuje do dziedziczenia kolejne osoby, które w celu uniknięcia dziedziczenia muszą również odrzucić spadek, pod warunkiem jednak, że są to osoby dorosłe (ukończone 18 lat) i mają pełną zdolność do czynności prawnych (np. nie są ubezwłasnowolnione). Pewien problem pojawia się wówczas, gdy spadek odrzuca rodzic, zaś w jego miejsce wchodzą małoletnie dzieci (podobnie jest z osobami ubezwłasnowolnionymi). Rodzic, bowiem w ramach posiadanej władzy  rodzicielskiej, nawet jeżeli jest to pełna władza rodzicielska, nie ma prawa odrzucić spadku, bowiem uznawane jest to za czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka i wymaga zgody sądu opiekuńczego.

W takich sytuacjach termin do odrzucenia spadku dla dzieci rozpoczyna się od daty odrzucenia spadku przez rodzica i składa się z dwóch etapów (zgoda sądu opiekuńczego, odrzucenie spadku).

 

Zgoda Sądu opiekuńczego

 

         Po pierwsze rodzic (opiekun,  kurator) musi wszcząć sprawę opiekuńczą - złożyć do sądu rodzinnego wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka. Wniosek należy opłacić (opłata 100 zł) oraz dołączyć dokumenty między innymi: odpisy aktów urodzenia dzieci, akt zgonu spadkodawcy, własne oświadczenie o odrzuceniu spadku, informacje o długach, a także wskazać świadków mających wiedzę o stanie majątku spadkowego (np. inne osoby, które odrzuciły spadek). Uczestnikiem postępowania będzie również drugi rodzic. Sąd bada czy zgoda  na odrzucenie spadku nie jest sprzeczna z dobrem dziecka, w związku z tym należy przedstawić wszelkie dowody wskazujące na to, że spadek jest obciążony, a jego dziedziczenie nie jest w interesie dziecka.  Postanowienie wydawane jest zwykle po pierwszej rozprawie,  jeżeli wszyscy świadkowe stawią się, zaś uprawomocnienie nastąpi po 7 dniach od dnia ogłoszenia, jeżeli nikt nie złoży wniosku o uzasadnienie postanowienie,  a następnie nie złoży apelacji.  

 

Odrzucenie spadku u notariusza

 

    Wniosek do sądu rodzinnego powoduje zawieszenie terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Oznacza to, że po uzyskaniu prawomocnego postanowienia o zgodzie należy udać się z nim niezwłocznie do notariusza i złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu dzieci.

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa