Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

07 stycznia 2023
działalność gospodarcza, obsługa firm Hrubieszów, Zamość, Lublin, adwokat, radca prawny

Niezapłacona faktura VAT w kosztach uzyskania przychodu.

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Od uzyskanego dochodu płaci się podatek dochodowy PIT albo CIT. W niektórych przypadkach od uzyskanego dochodu odlicza się koszty jego uzyskania. Tak jest w przypadku umów o pracę, umów o dzieło, umów zlecenia oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.  

 

Ustawy podatkowe o PIT i CIT zezwalają na obniżenie przychodu (wpływu z faktur sprzedażowych) o koszty uzyskania przychodu, kwot wydatkowanych w związku z jego uzyskaniem. Zakupy usług czy rzeczy dla firmy, jako koszty uzyskania przychodu, mogą obniżyć dochód do opodatkowania, a co za tym idzie również kwotę podatku do zapłaty.

 

Nie każda jednak kwota, która w ocenie przedsiębiorcy wpływa na powstanie dochodu tak jest postrzegana przez przepisy i orzecznictwo podatkowe. Tutaj, przed zaksięgowaniem warto skonsultować się z księgowym.

 

Szczególnie traktowane są sytuacje, gdy podatnik kupił usługę albo rzecz, zaksięgował fakturę VAT i w związku z tym obniżył własne podatki, ale równocześnie nie zapłacił swojemu kontrahentowi należności z faktury kosztowej.

 

Podatek dochodowy PIT i CIT

 

Podatnik podatku dochodowego, który nie zapłacił za fakturę VAT musi ją wyksięgować, gdy  co do zasady upłynęło 30 dni licząc od daty płatności (przy terminach płatności za fakturę VAT do 30 dni). Wiąże się to ze zmniejszeniem kosztów uzyskania przychodu o kwotę wynikającą z wyksięgowanej faktury VAT. W przypadku terminów płatności za fakturę VAT dłuższy niż 60 dni przedsiębiorca musi skorygować koszty w okresie rozliczeniowym, w którym minęło 90 dni liczone od dnia upływu terminu zapłaty określonego w fakturze lub rachunku. Równocześnie należy korektę uwzględnić przy ustalaniu  zaliczek na podatek dochodowy.

 

Ważne jest, że przedsiębiorcy nie mają pełnej swobody przy ustalaniu terminu płatności za daną transakcję, ponieważ terminy płatności określane są w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom. Zatem zawsze, gdy przewidziany jest termin dłuższy niż przewidziany przepisami i tak zastosowanie będą miały terminy ustawowe.

 

 

Podatek VAT

 

W przypadku gdy dłużnik jest równocześnie podatnikiem podatku VAT, który rozliczył, mimo że nie zapłacił za fakturę, również musi dokonać korekty. Musi to zrobić w terminie 150 dni od terminu płatności wskazanym w kosztowej fakturze VAT. Będzie się to zwykle wiązać z obowiązkiem dopłaty podatku VAT.

 

Przedawnienie i umorzenie należności

 

Dłużnik zobowiązany jest do powiększenia przychodu o wartość przedawnionych albo  umorzonych zobowiązań. Ma to miejsce wtedy, gdy podatnik nie musi uiszczać zobowiązań, bo należność przedawniła się, albo też nastąpiło umorzenie (np. wierzyciel zwolnił dłużnika z długu).  Jeżeli podatnik, którego dług został umorzony albo przedawniony nie wykaże tego faktu może dojść do wszczęcia postepowania karno-skarbowego.

 

Ulga za „złe długi”

 

Wystawca faktury VAT ma obowiązek rozliczyć podatki w czasie i na zasadach ogólnych bez względu na to czy otrzymał zapłatę czy też nie. Dopiero gdy od terminu płatności wskazanego w fakturze VAT upłynęło 90 dni podatnik wierzyciel ma prawo skorygowania swojego PIT/CIT oraz VAT – czyli pomniejszenia o niezapłaconą wartość albo zwiększenia swojej straty - ulga za złe długi. W przypadku opóźniania się przez dłużnika z płatnością warto rozważyć zainicjowanie postępowania karnego, jednak zwykle wymaga to wszechstronnej analizy sytuacji dłużnika i wzajemnych relacji handlowych stron i może być konieczna konsultacja z adwokatem albo radcą prawnym.

 

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa