Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

19 marca 2022
darowizny CIT  PIT KUP obsługa prawna firm adwokat radca prawny

Preferencje podatkowe w CIT i PIT - darowizny w związku z wojną w Ukrainie

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Przepisy ustawy z dnia 12  marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawa) wprowadziła preferencje podatkowe w PIT i CIT dla osób i podmiotów  wspierających przeciwdziałanie skutkom wojny w Ukrainie.

 

Rozliczenie w KUP

 

Zgodnie z art. 52zf ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz art. 38w ustawy o  podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w kosztach uzyskania przychodu (KUP) można rozliczyć koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw:

 

-będących przedmiotem darowizn,

 

-dla organizacji pozarządowym działającym na terytorium Polski i Ukrainy oraz  jednostek samorządu terytorialnego  i innych określonych w przepisach,

 

-przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 

-na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

 

Zaznaczyć należy, że chodzi o organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie czyli min. stowarzyszenia, fundacje, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne. Pomoc winna być przekazywana organizacjom, których działania jesteśmy w stanie sprawdzić czy też obserwować, tak, żeby pieniądze faktycznie trafiały do osób potrzebujących.

 

Ustawy o podatkach dochodowych - PIT dla osób fizycznych, w tym dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz CIT dla firm ( min. spółek z o.o. spółek S.A. fundacji i stowarzyszeń) zawierają takie same rozwiązania umożliwiające  rozliczenie w/w wydatków w kosztach uzyskania przychody, o ile wcześniej nie zostały zaliczone do KUP czy też nie zostały poddane amortyzacji.   

 

Zwolnienie od podatku.

 

Od podatków dochodowych zwolniona została pomoc humanitarną otrzymana w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przez podatników będących obywatelami Ukrainy, którzy w tym okresie przybyli z terytorium Ukrainy, na skutek toczących się na tym terytorium działań wojennych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz świadczenia pieniężne na rzecz obywateli Ukrainy.

 

Ulga w PIT i w CIT - odliczenie darowizn

 

Dla darowizn nadal ( przed wprowadzeniem specustawy też istniała taka ulga) przysługuje ulga w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawny pozwalająca na polegająca na odliczenie od dochodu wartości przekazanych na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (nie muszą być OPP - mieć statusu organizacji pożytku publicznego) darowizny.

 

Limit odliczeń wartości darowizn dla podatników  PIT do wysokości 6 % dochodu, zaś dla podatników podatku CIT do 10 % dochodu.

W początkowej fazie obowiązywania przepisów istniała w nich nierówność traktowania przedsiębiorców rozliczających się na podstawie PIT i na podstawie CIT. Rozliczający się na podstawie ustawy od podatku dochodowym od osób fizycznych musieli zadecydować, czy  darowiznę związaną z wojną w Ukrainie, rozliczyć w KUP czy też skorzystać z ulgi i pomniejszyć dochód za rok podatkowy. Nowelizacja pozwala na uzyskiwanie „podwójnej korzyści” zarówno przez przedsiębiorców rozliczających PIT, jak i CIT. Inaczej rzecz ujmując tę samą wartość zakupionego przez przedsiębiorcę i przekazanego na rzecz NGO  sprzętu można będzie rozliczyć w KUP i w uldze rocznej.

 

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

radca prawny Małgorzata Dąbek

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa