Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

20 września 2021
Jak liczyć obraz w sprawach cywilnych

Kim jest domownik rolnika przy zaliczeniu stażu pracy w gospodarstwie rolnym?

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

 

Niektóre uprawnienia pracownicze (np. nagroda jubileuszowa) zależą od okresów pracy w gospodarstwie rolnym własnym albo innej osoby (więcej w publikacji: Staż pracy, a praca w gospodarstwie rolnym-wybrane przypadki)Stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, pracownikowi,  ilekroć przepisy prawa pracy, w tym układy zbiorowe pracy albo porozumienia zakładowe dotyczące wynagrodzeń przewidują wliczanie do stażu pracy okresów innych zatrudnieni w grę wchodzi nie tylko praca u innego pracodawcy, ale również:

 

  • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,

 

  • przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 roku okresy pracy, po ukończeniu 16 roku życia, w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,

 

  • przypadające po dniu 31 grudnia 1982 roku okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

 

              Prawo pracy nie definiuje pojęcia domownik ale odsyła do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.  Ustawa ubezpieczeniowa stanowi, iż przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi (osobie prowadzącej gospodarstwo rolne), która łącznie spełnia następujące warunki:

 

a) ukończyła 16 lat,

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

 

            Doświadczenia naszej kancelarii z zakresu obsługi prawnej firm, w sprawach pracy, pozwalają stwierdzić, iż pracodawcom często zdarza się zmagać z prawidłową interpretacją przepisów.  W pierwszej kolejności wskazać należy, iż osoby bliskie to przede wszystkim członkowie najbliższej rodziny rolnika: dzieci (biologiczne i adoptowane), wnuki oraz ich współmałżonków, pasierbowie, rodzice,  macocha i ojczym, rodzeństwo.

 

          Domownikami mogą być uznani również: konkubenci, członkowie dalszej rodziny (np. siostrzeńcy), osoby będące pod opieką albo kuratelą jeżeli faktycznie mieszkają z rolnikiem, albo w bliskim sąsiedztwie i w sposób stały pomagają rolnikowi w pracach w gospodarstwie rolnym. Godny podkreślenia jest fakt, iż muszą to być więzi bliskości (rodzinne, uczuciowe) uzasadniające pracę z rolnikiem bez wynagrodzenia za tą pracę.

 

            Ustalenie, iż zachodzą wyżej scharakteryzowane okoliczności winno skutkować zaliczeniem pracownikowi, na jego wniosek, pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. W przypadku, gdy pracodawca odmówi zaliczenia takich okresów pracownik ma uprawnienie od wystąpienia z pozwem do sądu pracy, niektóre przypadki, z uwagi na ich skomplikowany charakter mogą wymagać konsultacji z radcą prawnym albo adwokatem zajmującym się tzw. ścierniskówką, już na etapie składania wniosku do pracodawcy.

 

Podobne publikacje: 

 

 

radca prawny Małgorzata Dąbek

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa