Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

01 lutego 2020
spadek, obsługa prawna firm Hrubieszów, Lublin, testament, dziedziczenie,

Spadek dla pasierbów

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

 

          Na podstawie testamentu do spadku możemy powołać dowolne osoby i w dowolnych częściach. Jednak w sytuacji niepozostawienia testamentu, ewentualnie wówczas, gdy testament dotknięty jest nieważnością, albo nie wywołuje  skutków prawny ( śmierć osób wskazanych w testamencie, odrzucenia spadku, stwierdzenie niegodności dziedziczenia) w grę wejdą zasady dziedziczenia ustawowego czyli kolejność i reguły ściśle określone w przepisach kodeksu cywilnego.

 

            Poczynając od dnia 28 czerwca 2009 roku, dla spadków otwartych od tej daty ( otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkobiercy) według art. 931 do art. 935 kodeksu cywilnego kolejność dziedziczenia jest następująca:

 1. zstępni (dzieci albo wnuki ) oraz małżonek,

 2. małżonek i rodzice,

 3. rodzice,

 4. rodzice i rodzeństwo,

 5. rodzeństwo i ich zstępni ( dzieci,  wnuki rodzeństwa),

 6. dziadkowie i ich zstępni ( wujkowie i ciocie),

 7. dzieci małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku,

 8. gmina ostatniego miejsca zamieszkania, albo Skarb Państwa.

 

     Każda kolejna grupa spadkobierców dochodzi do dziedziczenia tylko wówczas, gdy nie ma spadkobierców z grupy poprzedzającej. Sytuacja taka może mieć miejsce: z powodu śmierci spadkobierców przed datą śmierci spadkodawcy, albo z powodu odrzucenia spadku, wydziedziczenia, stwierdzenia niegodności dziedziczenia oraz inne przyczyny, które stanowią przeszkodę do dziedziczenia po danej osobie.

 

      Pasierbami są dzieci małżonka, zaś ich dziedziczenie zależy od tego czy z małżonkiem rodzica wiąże ich dodatkowa więź oraz czy istnieje więź prawna z drugim z rodziców biologicznych.

 

     Gdy dziecko małżonka zostało przysposobione ( adoptowane ) przez drugiego małżonka pasierbowie dziedziczą tak, jak biologicznie dzieci pochodzących z danego związku małżeńskiego. Są zatem powołani do spadku w pierwszej grupie i nie muszą być spełnione żadne dodatkowe warunki. Dzieci takich pasierbów, będą dziedziczyć po dziadkach w wypadku śmierci swoich rodziców.   

 

Jeżeli pasierbowie nie zostali adoptowani przez spadkodawcę, wówczas:

 

 1. mogą dziedziczyć po ojczymie, albo macosze, gdy ich śmierć nastąpiła po dniu 27 czerwca 2009 roku, w przypadku wcześniejszego otwarcia spadku  w ogóle nie będą dziedziczyć,

 2.  powołani są w przedostatniej  kolejności, tuż przed spadkobiercą koniecznym ( gminą ostatniego miejsca zamieszania spadkobiercy albo Skarbem Państwa),

 3. biologiczni rodzice pasierba nie żyją.

 

       Odnosząc się do ostatniego,  przewidzianego przez ustawodawcę, warunku spełniony jest wówczas, gdy faktycznie nie żyją obydwoje biologiczni rodzice pasierba. Okoliczność śmierci rodziców biologicznych musi być udowodniona ( postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie sygn. akt V CSK 3/19 ).  Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ojcostwo, albo macierzyństwo rodzica biologicznego nie zostało stwierdzone zgodnie z zasadami prawa stanu.  Nadto według analizy  art. 934(1) kodeksu cywilnego nie chodzi o przypadki traktowania danej osoby, jakby nie dożyła otwarcia spadku ( np. w wyniku odrzucenia spadku).

 

     Niektórzy autorzy opowiadają się za modyfikacjami i zmiękczeniem tych zasad i opowiadają się za możliwością dziedziczenia w sytuacji, gdy rodzic odrzucił spadek, albo z innych względów nie może dziedziczyć po swoim małżonku. Jednakże taka wykładnia nie jest zgodna z intencja ustawodawcy, wyrażoną w uzasadnieniu do ustawy.

 

        Ustawodawca nie przewidział dziedziczenia przez zstępnych pasierbów, zaś oni sami dziedziczą w  częściach równych.

 

 

Podobne publikacje:

 

                                                                                                                   

radca prawny Małgorzata Dąbek, adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządów: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa