Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

01 września 2017
dług, dziedziczenie, spadek,

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza nie oznacza braku odpowiedzialności za długi zmarłego

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

 

          Według przepisów kodeksu cywilnego, poczynając od dnia 18 października 2015 roku obowiązują, w prawie spadkowy nowe zasady dziedziczenia długów. Zgodnie, ze znowelizowanym art. 1015 § 2 kodeksu cywilnego, brak oświadczenia o odrzuceniu spadku albo prostym przyjęciu spadku spadkobierców w terminie 6 miesięcy od daty otwarcia spadku ( śmierci spadkodawcy) jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

       Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, iż odpowiedzialność spadkobierców za długi pozostawione w spadku ograniczona jest do wysokości aktywów. Sytuację tę można zobrazować przykładem: jeżeli kwota odziedziczonego długu wobec banku wynosi 1000 zł, zaś poza tym spadkodawca pozostawił stół o wartości 50 zł, wówczas spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność względem banku wyłącznie do kwoty 50 zł, jeżeli zaś poza długiem w spadku nie ma nic, wówczas spadkobiercy w ogóle nie muszą spłacać długu

 

            Zauważyć jednak należy, iż w przypadku, gdy śmierć nastąpiła przed dniem 18 października 2015 roku w dalszym ciągu obowiązuje zasada, iż brak innego oświadczenia skutkował dziedziczeniem prostym (wprost) czyli dziedziczeniem długów bez ograniczeń. Oczywistym jest jednak to, że o odpowiedzialności za długi spadkobiercy mówimy wyłącznie w kontekście długów istniejących nie zaś np. przedawnionych. Niejednokrotnie zdarza się, iż różne podmioty np. firmy windykacyjne, pożyczkowe, domagają się zapłaty od spadkobierców, mimo iż dług faktycznie uległ już przedawnieniu, w takiej sytuacji przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności, czy też przed podpisaniem ugody warto przeanalizować sytuację w aspekcie wygaśnięcia zobowiązania.

 

           Wracając jednak do podstawowej kwestii - przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że wierzyciel może egzekwować swoją należność w kwocie ograniczonej, ale z całego majątku spadkobiercy (spadkobierców). Wracając do przykładu ze stołem, wierzyciel nie będzie zajmował się sprzedażą rzeczy odziedziczonej, a sięgnie po sprawniejsze i szybsze metody egzekucji np. zajęcie wynagrodzenia za pracę spadkobiercy albo zajęcie jego rachunku bankowego. Nie można również pominąć tego, iż dochodzenie należności od spadkobierców wiąże się z kosztami ( są to min. opłaty sądowe, opłaty egzekucyjne, zwrot wynagrodzenia pełnomocników reprezentujących strony ), które w istotny sposób podwyższyć faktyczną, finansową odpowiedzialność za dług.

 

          Podsumowując w przypadku, gdy istnieje możliwości, iż spadek może być obciążony długami lepiej złożyć oświadczenie o jego odrzuceniu, niż wskutek milczenia narazić się na odpowiedzialność, stres oraz koszty.

 

 

Podobne publikacje:

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządów: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa