Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

17 listopada 2021
umowa dzierżawy, podatek, adwokat, obsługa prawna firm Zamość, Warszawa, Hrubieszów, Lublin

 Dzierżawa gruntów pod fotowaltaikę. Na co zwrócić uwagę?

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

 

Od kilku lat na popularności zyskują długoterminowe, zwierane na czas określony, umowy dzierżawy nieruchomości rolnych pod farmy fotowoltaiczne. W praktyce obsługi prawnej firm i gospodarstw rolnych prowadzonej przez naszą Kancelarię często właściciele gruntów zwracają się do nas o analizę umowy oraz poradę prawną, stawiając w zasadzie pytanie czy na dłuższą metę współpraca z firmą fotowoltaiczną, która zamierza postawić panele na ich gruncie jest dla nich korzystana?

 

Co właściciel gruntu, przed zawarciem umowy dzierżawy powinien wiedzieć?

 

              W pierwszej kolejności ustalić należy, co jest przedmiotem dzierżawy – za jaką powierzchnię dzierżawca chce płacić. Większość projektów umów wskazuje, że czynsz dzierżawny płacony jest wyłącznie za powierzchnię, na której mają być postawione panele (efektywnie wykorzystywaną), nie zaś za całą działkę. Może to być niekorzystne dla wydzierżawiającego, w szczególności wywczas, gdy panele posadowione są w sposób uniemożliwiający albo znacząco utrudniający korzystanie z powierzchni niezajętej i prowadzenie na niej produkcji rolnej. ( np. zlokalizowanie paneli na środku działki).

 

            Po drugie należy wnikliwie przeanalizować postanowienia dotyczące czynszu dzierżawnego. Istotne jest od kiedy czynsz ma być płatny. W wielu propozycjach umów przedkładanych przez firmy dzierżawca nabywa prawo do dysponowania nieruchomością poczynając od dnia zawarcia umowy, jednakże prawo do zapłaty czynszu jest przesuwane w  czasie. Według wielu projektów umów czynsz miał należeć się wydzierżawiającemu, nie od dnia zawarcia umowy czy też dnia wydania nieruchomości, ale np. od rozpoczęcia budowy, wybudowania farmy albo jej uruchomienia. Równocześnie, w wielu przypadkach treść umowy nie precyzuje terminu rozpoczęcia lub zakończenia prac czy też terminu zainicjowania postępowań, koniecznych do uzyskania stosownych pozwoleń.

 

Wydzierżawiający powinien również brać pod rozwagę, iż stawka czynszu, która zapisana zostanie w umowie za kilkanaście albo kilkadziesiąt lat nie będzie przedstawiała takiej samej wartości, co obecnie. Dlatego też należy stosować klauzule waloryzacyjne.   

 

Kwestią nie bez znaczenia są podatki: podatek od nieruchomości, podatek dochodowy i podatek rolny. Stawka podatku od nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie wzrośnie.  Więcej na temat podatków w publikacji: Podatki a dzierżawa nieruchomości pod instalację fotowoltaiczną albo farmę wiatrową.

 

Zawierając umowę dzierżawy pod panele fotowoltaiczne należy mieć świadomość, że w związku z tym mogą pojawić się opłaty administracyjne, np. w związku z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej. Dlatego też w umowie powinny znaleźć się postanowienia regulujące kwestię ponoszenia dodatkowych ciężarów i opłat czy też należności publicznoprawnych.

 

Wydzierżawiający powinien również mieć jasność, co do kwestii rozwiązania umowy. Umowy zawierane na czas określony ze swojej idei kończą swoje obowiązywanie z upływem czasu na jaki zostały zawarte. Można je wypowiedzieć tylko na warunkach i w sytuacjach określonych w umowie. Zawierając umowę z inwestorem fotowoltaicznym wydzierżawiający -właściciel nieruchomości powinien zadbać o wpisanie do umowy warunków uzasadniających możliwości jej wcześniejszego rozwiązania przez strony.

 

Na etapie, gdy nie ma jeszcze podpisów, każda umowa może wydawać się być korzystana i dochodowa. Często w negocjacjach uwypuklana jest wysokość czynszu, bez określania dodatkowych, istotnych postanowień. Jednakże umowy dzierżawy zawierają wiele pułapek, dlatego też warto jest konsultować je z prawnikiem zawodowym, adwokatem lub radcą prawnym, którzy posiadają doświadczenie w zakresie umów dzierżawy.

 

 

POTRZEBUJESZ POMOCY albo informacji w: sprawie analizy umowy dzierżawy,  sprawie spadkowej, zniesienia współwłasności, służebności gruntowej, sporze sąsiedzkim zadzwoń: +48 605085714,  +48 502782942 albo wyślij nam maila: dabekkusik@gmail.com .

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa