Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

07 marca 2024

Umowa dzierżawy. Kto wywiezie stare panele po fotowoltaice?

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszy się „zielona energia” wytwarzana min. w instalacjach fotowoltaicznych.

 

Dotyczy to zarówno inwestorów indywidualnych, wytwarzających prąd na potrzeby gospodarstwa domowego albo gospodarstwa rolnego jak i osób, które oddają swoją nieruchomość w dzierżawę pod instalację.

 

O umowie dzierżawy  możesz przeczytać więcej w artykule radczyni prawnej Małgorzaty Dąbek:  Dzierżawa gruntów pod fotowaltaikę. Na co zwrócić uwagę?

 

 

Zwykle jest tak, że czas trwania umowy dzierżawy gruntu odpowiada cyklowi życia paneli fotowoltaicznych. Inaczej rzecz ujmując po zakończeniu umowy dzierżawy panele nie będą już nadawały się do użytku i konieczne będzie ich zutylizowanie. Dlatego też istotne jest żeby właściciel nieruchomości zadbał o to, że po zakończeniu umowy dzierżawca uprzątnie odpady w postaci zużytych paneli i innych elementów instalacji.

 

Zasadą, zgodnie z ustawą o odpadach, jest to, że po zakończeniu okresu dzierżawy, to właściciel nieruchomości, na której zbudowana została instalacja fotowoltaiczna będzie domniemanym posiadaczem odpadów (paneli fotowoltaicznych), odpowiedzialnym za ich odpowiednie zagospodarowanie - zutylizowanie zgodnie z zasadami, co nie należy do najtańszych i najłatwiejszych przedsięwzięć. "Kosztowne" i narażające na odpowiedzialność karną i administracyjną jest również trzymanie odpadów na własnej nieruchomości - magazynowanie ich sprzecznie z ustawą o odpadach.

 

Odpowiedzialność właściciela nie będzie wchodziła w grę kiedy wskaże podmiot, który jest faktycznym posiadaczem odpadów. To bowiem posiadacz odpadu, a nie właściciel nieruchomości, w pierwszej kolejności zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.  

 

W związku z tym strony umowy dzierżawy powinny uzgodnić i zapisać w umowie, kto stanie się właścicielem instalacji po zakończeniu umowy oraz kto będzie odpowiedzialny za usuniecie odpadów z gruntu.

 

Może być również tak, że strony w umowie dzierżawy ustalą, że posiadaczem odpadów będzie właściciel gruntu, na którym wybudowana została instalacja, i to on będzie odpowiedzialny za jej usunięcie na własny koszt po zakończeniu eksploatacji. Warto więc zadbać o takie zapisy umowy, które jednoznacznie określą kto będzie odpowiedzialny za usunięcie wyeksploatowanych paneli po zakończeniu umowy.

 

 

Należy też mieć na uwadze, że postanowienia umowy dzierżawy mogą nie zapewnić optymalnej ochrony właścicielowi. Zaistnieć może ryzyko, że inwestor nie będzie działał uczciwie i pomimo takiego obowiązku nie usunie w odpowiednim czasie instalacji czy też celowo porzuci zniszczoną instalację, gdy uzna, że utylizacja jest dla niego nadmiernie uciążliwa i niekorzystna finansowo. W celu zabezpieczenia właściciela nieruchomości przed dużymi kosztami, które musiałby ponieść w związku z usunięciem instalacji z nieruchomości, rozważyć można:

 

- ustanowienie kaucji pieniężnej,

-ubezpieczenie OC,

-gwarancję bankową.

 

Pozwoli to właścicielowi nieruchomości na pokrycie kosztów usunięcia niechcianej instalacji.

 

W sprawie umowy dzierżawy przed jej podpisaniem warto skonsultować się z prawnikiem: adwokatem albo radcą prawnym, który na tym się zna. 

 

 

POTRZEBUJESZ POMOCY albo informacji w: obsłudze prawnej firm i gospodarstw rolnych,  umowy dzierżawy (analiza treści przed podpisaniem),  sprawie spadkowej, zniesienia współwłasności, służebności gruntowej, sporze sąsiedzkim zadzwoń: +48 605085714,  +48 502782942 albo wyślij nam maila: dabekkusik@gmail.com

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa