Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych 

DĄBEK & KUSIK    

obsługa prawna firm i osób fizycznych

               Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Zaliczenie praca niedomownika w gospodarstwie rolnym przed 1 stycznia 1983 roku

  

Okres pracy w gospodarstwie rolnym podlega zaliczeniu do prawa do emerytury, a także ma znaczenie dla uprawnień pracowniczych - np. nagroda jubileuszowa.

 

Kryteria zaliczenia są jednak różne w zależności od tego, jakiego okresu dotyczy praca. Następujące po sobie ustawy o ubezpieczaniach społecznych rolników  odmiennie regulowały te kwestie. Inaczej było w ustawie z 1977 roku, 1982 roku, zaś inaczej jest obecnie na gruncie ustawy z 1990 roku. Więcej informacji w publikacjach: Staż pracy, a praca w gospodarstwie rolnym-wybrane przypadki, Kim jest domownik rolnika przy zaliczeniu stażu pracy w gospodarstwie rolnym?. 

 

W praktyce obsługi prawnej firm, samorządu i ubezpieczonych prowadzonej przez radców prawych i adwokatów naszej Kancelarii, ujawniało się, że wiele problemów generowały sytuacje, w których inna, aniżeli rolnik osoba, występowała o zaliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym. Nie były to tylko przypadki emerytur, ale również uprawnień pracowniczych ( również pracowników i pracodawców samorządowych).

 

Godne sygnalizacji jest to, iż najstarsza ustawa z 1977 roku odnosiła się z zasadzie wyłącznie do rolnika i nie zawierała np. definicji domownika.  

W związku z tym utarły się pewne lnie orzecznicze sądów. Nie rolnikom powołującym się na pracę w gospodarstwie rolnym  albo:

 

1. w ogóle nie zaliczano pracy w gospodarstwie rolnym innych osób, albo

 

2. zaliczano taka pracę,  o ile spełniali kryteria: pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia i byli domownikami rolnika, czyli przyjmując taki model jaki  wprowadziła ustawa z 1982 roku.

 

Ostatnio Sąd Najwyższy rozpoznawał sprawę osoby, która nie była rolnika ani też domownikiem rolnika, która domagał się zaliczenia do stażu pracy w gospodarstwie rolnym w latach 70 – tych.  Ubezpieczony wykazał, że pracował w gospodarstwie rolnym swoich kuzynów i wykonywał po kilka godzin, codziennie, czynności istotne dla tego gospodarstwa rolnego, jednak nie był ich domownikiem Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił ubezpieczonemu zaliczenia takiego okresu do prawa do emerytury, jednak złożone zostało  odwołanie do sądu ubezpieczeń społecznych ( Sądu Okręgowego w Lublinie), który orzekł korzystanie dla odwołującego się. Ostatecznie jednak sprawa została skierowana przez ZUS  do Sądu Najwyższego.

 

Sąd Najwyższy w dniu 08 czerwca 2022 roku w sprawie sygn. akt III UZP 1/22  wydał uchwałę w składzie 7 sędziów i nadał jej moc zasady prawnej.  Sąd stwierdził, że taka praca powinna być zaliczona do stażu pracy, bez względu na to czy ubezpieczony był domownikiem rolnika. W ocenie Sądu Najwyższego to nie wspólne zamieszkiwanie i prowadzenie gospodarstwa domowego z rolnikiem, a znaczenie pracy ubezpieczonego dla gospodarstwa rolnego stanowi o jego prawie do uwzględnienia okresu pracy w gospodarstwie rolnym.  Sąd Najwyższy zwrócił także uwagę na kontekst historyczny - gwałtowne przemiany gospodarczo – społeczne na wsi, w wyniku których wiele osób łączyło pracę w rolnictwie z pracą w innych miejscach.

 

Każdy przypadek ubezpieczonych i ich pracy w gospodarstwie rolnym adwokat albo radca prawny poddaje  wnikliwej  analizie, biorąc pod uwagę stan prawny w jakim dana sytuacja miała miejsce.

 

W przypadku gdy ubezpieczony, uznaje że  jakieś okresy niesłusznie nie zostały mu zaliczone do emerytury czy też nagrody jubileuszowej ma prawo skorzystać z porady prawnej adwokata albo radcy prawnego, którzy zajmują się takimi sprawami, a także skierować sprawę do sądu ubezpieczeń społecznych.

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa

praca w gospodarstwie rolnym adwokat radca prawny Hrubieszów, Lublin, Zamość, Chełm
11 czerwca 2022

Publikacje

KANCELARIE

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm, samorządu i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa