Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych 

DĄBEK & KUSIK    

obsługa prawna firm i osób fizycznych

               Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Działalność gospodarcza w czasie zasiłku macierzyńskiego - czy można założyć i prowadzić własną firmę i równocześnie opiekować się dzieckiem?

 

              Można. Podczas zasiłku macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego czy wychowawczego można założyć i prowadzić działalność gospodarczą.

 

Urlop macierzyński jest okresem, w którym kobieta zajmuje się głównie opieką nad dzieckiem i w związku z tym pobiera zasiłek. Nie ma jednak przeszkód, aby równocześnie, świeżo upieczona mama ( dotyczy to zarówno dzieci biologicznych, jak i przysposobionych ) równocześnie zajmowała się własną firmą ( w tym założyła nową działalność gospodarcza), warunkiem jest jednak to, że prowadzenie działalności gospodarczej  nie może uniemożliwiać sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

         Warto również podkreślić, że w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego prowadząca działalność gospodarczą mama podlega tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i w związku z tym płaci składkę zdrowotna. Pozostałe składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe) może płacić dobrowolnie, jednak nie ma takiego obowiązku.

 

            Istotnym zagadnieniem jest również odpowiedź na pytanie, czy rozpoczęcie własnej działalności rodzi konieczność rejestracji firmy od samego początku? Od dnia 30 kwietnia 2018 roku można prowadzić działalność niezarejestrowaną. Taka aktywność nie jest uznawana za działalność gospodarczą, o ile nie zostanie osiągnięty przychód określony w ustawie. Takie rozwiązanie pozwala na: sprawdzenia pomysłu na biznes, popytu na nowy produkt, albo usługę, na dorobienie dodatkowych pieniędzy, bez ponoszenia dodatkowych obciążeń.

 

     Działalność nierejestrowana nie wymaga: wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadania: NIP, REGON, konta bankowego, czy prowadzenia księgowości, czy zgłoszenia do ZUS czy odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne. Równocześnie jednak taka osoba nie ma uprawnień do pobierania zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa, niezdolności do pracy ( renty), czy też emerytury. Polega to na tym, że po prostu rozpoczyna się sprzedaż lub świadczenie usług. Nie oznacza to jednak, że taka forma uzyskiwania dochodu  jest zwolniona z podatku. Z tytuł prowadzenia działalności niezarejestrowanej należy, bowiem odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

 

          Chcąc prowadzić firmę bez rejestracji czyli działalność nierejestrowaną, należy mieć na względzie poniższe okoliczności:

  1. mogą prowadzić ją osoby, które przez ostatnie pięć lat nie prowadziły firmy,

  2. działalność nie  wymaga uzyskania: koncesji, pozwoleń i licencji.

  3. działalność nierejestrowana może być prowadzona do momentu, w którym miesięczny przychód z tej działalności nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia. W 2019 roku jest to kwota 1125 zł,

  4. działalność nie może być prowadzona  w formie spółki cywilnej.

 

         Ostatnimi czasy nagminne są przypadki kwestionowania przez ZUS  prawa do zasiłku macierzyńskiego czy też zasiłku chorobowego kobiet prowadzących działalność gospodarczą poprzez decyzje o niepodleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, oraz ubezpieczeniu chorobowemu. Pamiętać jednak należy, iż od takich decyzji można i należy odwołać się do sądu. 

radca prawny Małgorzata Dąbek

 

prawo dla firm, obsługa prawna firm Hrubieszów, Zamość, Lublin, odszkodowania, sprawy sądowe,
30 marca 2019

Publikacje

KANCELARIE

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm, samorządu i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa