Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

11 września 2021
Jak liczyć obraz w sprawach cywilnych

Pisma do Sądu już nie tylko za pośrednictwem Poczty Polskiej.

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Od  września br. obowiązują nowe zasady kodeksu postępowania cywilnego w zakresie wysyłania, z zachowaniem terminu, korespondencji do sądu. 

W sprawie cywilnej skuteczność i terminowość złożenia pism może nierzadko zadecydować o wyniku danego procesu ( więcej w publikacji: Jak złożyć apelację? ). Ma to swoje źródło zarówno w zasadach prawa materialnego cywilnego np.  przerwanie przedawnienia, podjęcie działań niweczących zasiedzenie, złożenie  odwołania do sądu pracy w sprawie pracowniczej, ale również w przepisach postępowania cywilnego (np. złożenie pisma z wnioskami dowodowymi, wniesienie w terminie  apelacji w sprawie o rozwód alimenty, w sprawie gospodarczej i inne). Więcej informacji znajdziesz w publikacji: Jak liczy się terminy w sprawach cywilnych?

 

Przed zmianami pismo procesowe składane do sądu (np. pozew, apelacja, skarga kasacyjna, wniosek)  dla zachowania terminu musiało być:

 

  • złożone osobiście w biurze podawczym sądu ( ważne - zawsze należy na własnej kopii, pozyskać pieczęć wpływową tzw. prezentatę, na której pracownik sądu naniesie  datę wpływu, jeżeli nie ma takiej możliwości należy wysłać pismo pocztą), 

 

  • wprowadzenie do systemu teleinformatycznego - szczególne procedury dla sprawy spółek w KRS, albo w postępowaniu elektronicznym upominawczym, 

 

  • wysłane za pośrednictwem operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne - również poza Polską,  w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej - decydowała data stempla pocztowego.

 

W szczególnych przypadkach, wobec trzech grup osób możliwe są, poza opisanymi wyżej,  dodatkowe formy złożenia pism do sądu: 

 

  • żołnierz może złożyć  pismo w dowództwie jednostki wojskowej,

​​​​​​​

  • osoba pozbawiona wolności w administracji zakładu karnego, zaś

​​​​​​​

  • załoga statku morskiego  u kapitana statku.

​​​​​​​

            Zmiany dotyczą wyłącznie wysyłek realizowanych za pośrednictwem poczty. W  pozostałych, opisanych wyżej przypadkach, pisma mogą być składane tak, jak dotychczas.

 

Według nowych zasad, o zachowaniu terminu nadal decyduje data stempla pocztowego,  jednak  pismo  do sądu musi być przesłane: 

 

1. przesyłką poleconą (wcześniej nie musiał to być list polecony, jednak ze względów dowodowych - dowód nadania, pisma procesowe przesyłane były do sądu, w przytłaczającej większości, zaś w praktyce obsługi prawnej firm i osób fizycznych naszej kancelarii wszystkie, przesyłką poleconą, co dawało możliwość wykazania przez stronę, że takie pismo zostało złożone z zachowaniem terminu),

 

 

2. za pośrednictwem operatora pocztowego (już nie musi być tzw. wskazany) świadczącego usługi na podstawie prawa pocztowego lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

 

          Zmiany są wynikiem orzecznictwa TSUE, zgodnie z którym następuje przełamanie hegemoni operatorów pocztowych publicznych  tj. Poczta Polska. W nowym stanie prawnym przesyłkę można skutecznie nadać za pośrednictwem każdego operatora pocztowego, który oferuje przesyłki polecone.

 

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa