Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

29 lipca 2021
zakładanie spółek, zmiany, obsługa prawna firm, adwokat, radca prawny

Zakładanie spółek i zmiany tylko przez internet.

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Z dniem 01 lipca 2021 roku rewolucja związana z załatwianiem spraw w sądach rejestrowych - Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) stała się faktem.  Aktualnie złożenie dokumentów: zgłoszenie spółki do rejestru, zmian, albo likwidacji, odbywa się wyłącznie elektronicznie, stosownie do treści art. 19 ust. 2. KRS Wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

          Oznacza, to że wszystkie spółki prawa handlowego ( spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, S.A. spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie, spółki komandytowo-akcyjne, PSA) muszą dokonywać wpisów (wykreśleń) za pośrednictwem systemu. Urzędowe formularze papierowe (forma papierowa), obok formuły elektronicznej, będą dostępne wyłącznie dla wpisów do rejestru stowarzyszeń , innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej czyli wówczas, gdy wymienione osoby prawne nie prowadzą działalności gospodarczej.

 

         Sąd rejestrowy, dokona zwrotu  wniosku złożonego w formie papierowe, podobnie jak wniosku nieopłaconego, albo dotkniętego wadami skutkującymi brakiem możliwości nadania pismu prawidłowego biegu.  

 

              Pewien przedsmak działania procedury elektronicznej w KRS dawał portal S24 umożliwiający  zakładanie niektórych spółek oraz dokonywanie w nich zmian za pośrednictwem formularzy internetowych oraz składanie sprawozdań finansowych, jak również dokumentów z nimi związanych (uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania, uchwał o podziale zysku, pokryciu straty)  online.

 

Jak teraz składać wnioski do KRS?

 

           Pierwszy krok to rejestracja na Portalu Rejestrów Sądowych(PRS) udostępnionym i prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości (link: https://prs.ms.gov.pl ). Po rejestracji i zalogowaniu dostępne są usługi:

 •  e-formularze KRS  - za pomocą której składa się do sądu rejestrowego: wnioski ( o zarejestrowanie podmiotu, zmianę) albo pisma procesowe;

 

 • S24 -  usługa dostępna jeszcze przed zmianami, dla wybranych podmiotów założonych online przed dniem 01 lipca 2021 roku: spółek z o.o., spółek jawnych, spółek komandytowych, prostych spółek akcyjny;

 

 • bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych – usługa dostępna już wcześniej, służy do  składania sprawozdań finansowych wraz z niezbędnymi dokumentami.  

 

      Już na etapie rejestracji, a potem podczas pracy z Portalem Rejestrów Sądowych(PRS) wymagane jest posiadanie podpisu: kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego, można też skorzystać z pomocy pełnomocnika zawodowego ( adwokata albo radcy prawnego), który zajmuje się obsługą prawną firm, w tym zakładaniem spółek oraz reprezentacją przed KRS. Jak pozyskać podpis zaufany w publikacji: Portal gov.pl - załóż ePUAP i załatw sprawę  przez internet. 

 

      Po utworzeniu konta na PRS ( dostaniemy powiadomienie o tym na email) należy zalogować się, a następnie dokonać wyboru: „Wniosek” albo „Pismo”, które chcemy złożyć. Dostępne są:

 

 1. Wnioski o rejestrację,

 2. Wnioski o zmianę,

 3. Wnioski o wykreślenie z KRS,

 4. Wnioski o wykreślenie z Rejestru Przedsiębiorców,

 5. Zaległości/Wierzytelności,

 6. Inne wnioski – tutaj możemy znaleźć kilkanaście najczęściej występujących wniosków, w tym: wniosek o ustanowienie kuratora, wniosek o rozwiązanie podmiotu i ustanowienie likwidatora, wniosek o przyjęcie dokumentów do akt rejestrowych oraz tzw. „Inny wniosek”, który możemy wykorzystać, gdy nie znajdujemy na liście naszego zagadnienia.  

 

Pod hasłem „Pisma” znajdziemy formularze:

 

 1. Pismo procesowe ogólne, 

 2. Pismo w sprawie

 3. Pismo zawierające uzupełnienie braków

 

Kolejny kroki to:

 

 • wypełnienie formularza,  tu potrzebujemy danych dotyczących  podmiotu,  choć niektóre dane wczytują się automatycznie; 

 • dołączenie załączniki - dokumentów  niezbędnych do wpisu ( w przypadku reprezentacji przez adwokata albo radcę prawnego elektronicznie, zaś w pozostałych przypadkach oryginały, w formie papierowej, należy wysłać albo złożyć w sądzie rejestrowym). Przy czym akty notarialne nie wymagają załączenia (wystarczy wskazać dane dokumentu), z uwagi na fakt, iż notariusz przesyła je do repozytorium;

 • opłacenie wniosku za pomocą udostępnionej usługi płatności;

 • podpisanie - kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

 • wysłanie do sądu;

 • stanu spraw załatwianych przez e-formularz KRS można sprawnie sprawdzić dzięki wyświetlonemu na dole strony pulpitowi: „Sprawy w toku”, który pokazuje informacje o: Wnioskach i Pismach (roboczych i wysłanych), Dokumentach w podpisie, Powiadomieniach i Korespondencji Sądowej (Nowe i Wszystkie). Kliknięcie na odpowiedni kafel przenosi użytkownika bezpośrednio do określonego dokumentu.

 

Bez rejestracji i logowania się PRS możemy  skorzystać z usług:

 

 • wyszukiwarki KRS - taka usługa była już wcześniej dostępna (link: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html );

 

 • przeglądarki akt rejestrowych KRS – usługa nowa tu znajdą się dokumenty elektronicznie składane do sądów rejestrowych, co do zasady te które stają się podstawą danego wpisu do KRS ( link: https://rar.ms.gov.pl/);

 

 

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa