Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych 

DĄBEK & KUSIK    

obsługa prawna firm i osób fizycznych

               Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Jak liczy się terminy w sprawach cywilnych?

Prawidłowe określenie terminu ma istotne znaczenie dla wielu przepisów i instytucji prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego (np. dla zasiedzenia,  przedawnienia, wniesienia apelacji czy pisma procesowego ). Praktyka prowadzonych przez kancelarię obsług prawnych firm ( min. spółek z o.o., spółek jawnych, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ), ale również porad prawnych udzielanych osobom prywatnym pokazuje, iż może to przysparzać  pewnych trudności.

 

          Sposób liczenia terminu mogą określać: ustawy szczególne, orzeczenie sądu, decyzja, a nawet umowa stron. Jednak wszędzie tam, gdzie nie ma odmiennych ustaleń, to przepisy kodeksu cywilnego wskazują, w jaki sposób należy liczyć termin, a w konsekwencji ustalić ostatni dzień, w jakim może zostać zrealizowana dana czynność.

 

              Termin to pewien odcinek czasu, w którym najistotniejsze są 2 elementy początek i koniec. Początek terminu to data, od której zaczyna się liczyć termin, zaś koniec to ostatni dzień, w którym czynność może zostać skutecznie  zrealizowana.  Terminy zawsze kończą się z „upływem ostatniego dnia” tj. o godzinie 24.00 ostatniego dnia danego terminu. Oznacza to, że w celu zachowania terminu należy przed północą nadać pismo przesyłką pocztową ( liczy się godzina ze stempla pocztowego).

 

         W przypadku, gdy początkiem terminu liczonego w dniach ( np. 3-dniowego, 7-dniowego )  jest określone zdarzenie ( np. doręczenie korespondencji z sądu ) bieg terminu rozpoczyna się od dnia następnego po zdarzeniu ( np. pierwszy dzień to dzień po doręczeniu). Przybliżyć to należy przykładem: gdy sąd nakazuje złożyć pismo w terminie 3 dni od dnia doręczenia, pismo z sądu odebraliśmy w dniu 01 października to do dnia 04 października do godziny 24.00  musimy złożyć pismo procesowe ( apelację, zażalenie, skargę kasacyjną) osobiście albo wysłać pocztą.  

 

             Terminy liczone w: tygodniach, miesiącach, latach kończą się w dniu (w dacie) w jakim się zaczynają. W sytuacji gdy w danym miesiącu nie ma takiego dnia, termin zakończy się w ostatnim dniu danego miesiąca ( np. gdy przesyłkę sądową otrzymaliśmy we wtorek 01 grudnia i mamy 7 dni na złożenie pisma termin upłynie nam we wtorek 08 grudnia o godz. 24.00). Dla terminów liczonych w  miesiącach termin rozpoczyna się i kończy w analogicznym dniu miesiąca  ( np. gdy przesyłkę sądową otrzymaliśmy w dniu 01 sierpnia i mamy wyznaczony termin miesięczny to upłynie on dniu  01 września; pismo złożone w dniu 02 września będzie już po terminie). Jednakże, gdy pismo zostało doręczone w dniu 31 stycznia to termin miesięczny upłynie w dniu 28 albo 29 lutego, bowiem luty nie ma 31-go dnia. Liczone w latach terminy ustalane są podobnie, jak terminy miesięczne ( np. gdy termin roczny rozpocznie się w dniu 01 grudnia 2020 roku zakończy się w dniu 01 grudnia 2021 roku).

 

         Zdarza się, choć aktualnie niezwykle rzadko, określenie terminu: na początek, środek albo koniec miesiąca oznacza to odpowiednio: pierwszy, piętnasty, ostatni dzień miesiąca, zaś pół miesiąca to 15 dni. Wydaje się jednak, że dla czytelności warto oznaczać upływ terminu konkretną datą.

 

        Dni wolne od pracy (niedziele, święta),  jeżeli przypadają w środku terminu nie mają znaczenia dla jego liczenia, bowiem zasadą kodeksową jest liczenie dni kalendarzowych, a nie dni roboczych. Znaczenie, według przepisów prawa cywilnego, w tej kwestii ma ostatni dzień terminu. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy albo przypada w sobotę termin zakończy się w najbliższym dniu roboczym. Koniec terminu  ma też istotne znaczenie dla kwestii przywrócenia terminu, gdy doszło do jego uchybienia ( np. pismo procesowe, apelacja, zażalenie). Jeżeli niezachowanie terminu nastąpiło z przyczyny, która zaistniała ostatniego dnia, może to być podstawa do przywrócenia terminu, nie ma znaczenia fakt, iż możliwe było dokonanie czynności wcześniej, przed ostatnim dniem.  

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa

 
postępowanie cywilne, obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Warszawa, Chełm, adwokat, radca prawny, zasiedzenie, apelacja, pismo procesowe
05 grudnia 2020

Publikacje

KANCELARIE

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm, samorządu i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa