Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

05 grudnia 2020
postępowanie cywilne, obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Warszawa, Chełm, adwokat, radca prawny, zasiedzenie, apelacja, pismo procesowe

Prawidłowe określenie terminu ma istotne znaczenie dla wielu przepisów i instytucji prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego (np. dla zasiedzenia,  przedawnienia, wniesienia apelacji czy pisma procesowego ). Praktyka prowadzonych przez kancelarię obsług prawnych firm ( min. spółek z o.o., spółek jawnych, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ), ale również porad prawnych udzielanych osobom prywatnym pokazuje, iż może to przysparzać  pewnych trudności.

 

          Sposób liczenia terminu mogą określać: ustawy szczególne, orzeczenie sądu, decyzja, a nawet umowa stron. Jednak wszędzie tam, gdzie nie ma odmiennych ustaleń, to przepisy kodeksu cywilnego wskazują, w jaki sposób należy liczyć termin, a w konsekwencji ustalić ostatni dzień, w jakim może zostać zrealizowana dana czynność.

 

              Termin to pewien odcinek czasu, w którym najistotniejsze są 2 elementy początek i koniec. Początek terminu to data, od której zaczyna się liczyć termin, zaś koniec to ostatni dzień, w którym czynność może zostać skutecznie  zrealizowana.  Terminy zawsze kończą się z „upływem ostatniego dnia” tj. o godzinie 24.00 ostatniego dnia danego terminu. Oznacza to, że w celu zachowania terminu należy przed północą nadać pismo przesyłką pocztową ( liczy się godzina ze stempla pocztowego).

 

         W przypadku, gdy początkiem terminu liczonego w dniach ( np. 3-dniowego, 7-dniowego )  jest określone zdarzenie ( np. doręczenie korespondencji z sądu ) bieg terminu rozpoczyna się od dnia następnego po zdarzeniu ( np. pierwszy dzień to dzień po doręczeniu). Przybliżyć to należy przykładem: gdy sąd nakazuje złożyć pismo w terminie 3 dni od dnia doręczenia, pismo z sądu odebraliśmy w dniu 01 października to do dnia 04 października do godziny 24.00  musimy złożyć pismo procesowe ( apelację, zażalenie, skargę kasacyjną) osobiście albo wysłać pocztą.  

 

             Terminy liczone w: tygodniach, miesiącach, latach kończą się w dniu (w dacie) w jakim się zaczynają. W sytuacji gdy w danym miesiącu nie ma takiego dnia, termin zakończy się w ostatnim dniu danego miesiąca ( np. gdy przesyłkę sądową otrzymaliśmy we wtorek 01 grudnia i mamy 7 dni na złożenie pisma termin upłynie nam we wtorek 08 grudnia o godz. 24.00). Dla terminów liczonych w  miesiącach termin rozpoczyna się i kończy w analogicznym dniu miesiąca  ( np. gdy przesyłkę sądową otrzymaliśmy w dniu 01 sierpnia i mamy wyznaczony termin miesięczny to upłynie on dniu  01 września; pismo złożone w dniu 02 września będzie już po terminie). Jednakże, gdy pismo zostało doręczone w dniu 31 stycznia to termin miesięczny upłynie w dniu 28 albo 29 lutego, bowiem luty nie ma 31-go dnia. Liczone w latach terminy ustalane są podobnie, jak terminy miesięczne ( np. gdy termin roczny rozpocznie się w dniu 01 grudnia 2020 roku zakończy się w dniu 01 grudnia 2021 roku).

 

         Zdarza się, choć aktualnie niezwykle rzadko, określenie terminu: na początek, środek albo koniec miesiąca oznacza to odpowiednio: pierwszy, piętnasty, ostatni dzień miesiąca, zaś pół miesiąca to 15 dni. Wydaje się jednak, że dla czytelności warto oznaczać upływ terminu konkretną datą.

 

        Dni wolne od pracy (niedziele, święta),  jeżeli przypadają w środku terminu nie mają znaczenia dla jego liczenia, bowiem zasadą kodeksową jest liczenie dni kalendarzowych, a nie dni roboczych. Znaczenie, według przepisów prawa cywilnego, w tej kwestii ma ostatni dzień terminu. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy albo przypada w sobotę termin zakończy się w najbliższym dniu roboczym. Koniec terminu  ma też istotne znaczenie dla kwestii przywrócenia terminu, gdy doszło do jego uchybienia ( np. pismo procesowe, apelacja, zażalenie). Jeżeli niezachowanie terminu nastąpiło z przyczyny, która zaistniała ostatniego dnia, może to być podstawa do przywrócenia terminu, nie ma znaczenia fakt, iż możliwe było dokonanie czynności wcześniej, przed ostatnim dniem.  

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa

 

Jak liczy się terminy w sprawach cywilnych?

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj