Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

30 stycznia 2023
Sprzedaż udziałów w spółce cywilnej

Sprzedaż udziałów w spółce cywilnej. 

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Powszechną formą wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka cywilna. Nazwa wprowadza w błąd o tyle, że pod względem prawnym nie jest to spółka, ale umowa, na podstawie której jej strony zobowiązują się dążyć do wspólnego celu gospodarczego (art. 860 kodeksu cywilnego).

 

           Umowa spółki cywilnej powinna być stwierdzona pismem, jednak nie świadczy to o jej ważności, ma to wyłącznie znaczenia dowodowe. 

Spółka cywilna nie może być podmiotem praw i obowiązków oraz dokonywać we własnym imieniu czynności prawnych. Majątek nabywają wspólnicy na współwłasność czyli majątek ten zasila majątki osobiste wspólników ewentualnie wchodzi również do majątków wspólnych (jeżeli wspólnicy pozostają w związkach małżeńskich i posiadają wspólność majątkową małżeńską).

 

Wspólnik spółki cywilnej posiada określone prawa oraz obowiązki związane z funkcjonowaniem spółki oraz posiada w spółce „udział” rozumiany zarówno, jako uczestnictwo w spółce, jaki i  uczestnictwo w zyskach i stracie oraz w majątku spółki na wypadek zakończenia jej bytu. Nie jest to jednak udział, jaki występuje w spółkach prawa handlowego. Wspólnik albo jego wierzyciel może wypowiedzieć udział w spółce.

 

Podobna sytuacja będzie zachodzić, gdy wspólnik chce wycofać się ze spółki, mimo to spółka nadal chce funkcjonować w zmienionym składzie.

Kodeks cywilny nie zawiera przepisu, który dawałby jednoznaczną odpowiedź czy można sprzedać „udział” w spółce cywilnej i jakie warunki powinny być w takiej sytuacji wypełnione? Nie wchodząc w daleko idące analizy prawa cywilnego wskazać należy, że problem sprzedaży udziałów w spółce cywilnej to problem sprzedaży uczestnictwa w umowie.

 

W praktyce obsługi prawnej firm rozważamy zwykle, w zależności od potrzeba albo sytuacji następujące  działania: 

 

- zmianę umowy spółki cywilnej,

 

-wypowiedzenie przez wspólnika swojego udziału,

 

-sprzedaż przedsiębiorstwa spółki cywilnej,

 

-wniesienie przedsiębiorstwa spółki cywilne, jako aport do spółki prawa handlowego,

 

-przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego i sprzedaż udziałów spółki handlowej,

 

Sprzedaż przedsiębiorstwa, aport przedsiębiorstwa kończą, co do zasady, byt spółki cywilnej.  Skutek taki jaki jest pożądany przy sprzedaży możliwy jest do osiągnięcia w drodze „zmiany” wspólników lub wypowiedzenie przez wspólnika swojego udziału.

 

Jeżeli w składzie spółki jest więcej niż dwóch wspólników osoba, która planuje wyjść ze spółki  wypowie swój udział w niej, zaś zgodnie z art. 871 kodeksu cywilnego, wspólnikowi takiemu:

 

-zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz

 

-wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia - wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia,

 

-wypłaca się taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

 

Nie ma jednak tutaj przeciwskazań, żeby wspólnicy, na zasadzie swobody umów,  podjęli optymalne ustalenia zachowujące dotychczasowy status, z równoczesną zmianą składu osobowego i „spłatą” wychodzącego ze spółki wspólnika. Jednak nie może to budzić wątpliwości co do charakteru czynności.

 

Gdy ma dojść do „podmiany” wspólnika na inną osobę (osoby) wymiany wspólników wówczas należy:

 

•            zmienić umowę spółki i określić wstąpienie nowych wspólników (wiąże się to z koniecznością pokrycia przez nich wkładów), następnie

•            wspólnik wychodzący ze spółki winien wypowiedzieć swoje udziały, uzyskując równocześnie rozliczenie zgodnie z art. 871 kodeksu cywilnego.

 

Warto w takich sytuacjach skonsultować się z adwokatem albo radcą prawnym  zajmującym się obsługą prawną firm.

 

Podobne publikacje: 

 

radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa