Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

09 lutego 2023
Jak liczyć obraz w sprawach cywilnych

Czy kontroler z poczty ma prawo wejść do domu?

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Abonament to opłata, która jest pobierana za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych przez osoby prywatne – w gospodarstwach domowych oraz w firmach.

 

Zasadniczo płatność dotyczy każdego posiadanego egzemplarza czyli każdego posiadanego telewizora i radia, które są w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu. Ta zasada dotyczy odbiorników w firmach np. pokojach hotelowych, gabinetach itp.  W gospodarstwach domowych i w instytucjach użyteczności publicznej opłata abonamentowa dotyczy jednego urządzenia.

 

Osoby wskazane w ustawie i na warunkach w niej ustalonych są zwolnieniowe z płatności abonamentu np.  po ukończeniu 75 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami.

 

Urządzenia RTV podlegają, dla celów pobierania abonamentu, zarejestrowaniu w placówce pocztowej. Nie oznacza to jednak, że brak rejestracji skutkować będzie brakiem obowiązku płatności. Dla obowiązku płatności wystarczające będzie ustalenie faktu posiadania radia lub telewizora będącego w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, okresu od jakiego używane są odbiorniki - co ma wpływ na wysokość abonamentu.

 

Czy muszą wpuścić kontrolera do domu?  

 

Przestrzeganie obowiązku rejestracji odbiorników i uiszczania abonamentu RTV poddanej jest kontroli przez operatora publicznego - Pocztę Polską. Poczta ma prawo, zgodnie z przepisami, pozyskać nasze dane z ewidencji PESEL. Kontrola jest odformalizowana – nie ma szczegółowych zasad jej wszczęcia, ani przebiegu. Nie mają do niej zastosowania przepisy o kontroli przedsiębiorstwa na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - kontrola osób prowadzących działalność gospodarczą czy też w spółkach prawa handlowego. Kontrola odbywa się w oparciu o  upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych.

 

Osoba kontrolowana czy kontrolowana firma nie są zawiadamiane o kontroli. Strona nie musi podpisywać protokołu kontrolnego czy też aktywnie uczestniczyć w czynnościach. Orzecznictwo sądów administracyjnych nie stawia wymagań, żeby w kontroli brała udział strona: osoba prowadzącą działalność gospodarcza, właściciel odbiornika, reprezentant osoby prawnej. Wystarczający bywa udział osoby zatrudnionej, która posiada wiedzę (albo jakieś wyobrażenia, nawet gdy nie są poparte faktami)  na temat obiektu czy jego funkcjonowania (np. recepcjonista, kierownik placówki).

 

Za dowód nieprzestrzegania obowiązku uiszczania abonamentu może być uznane „wszystko”: każdy dokument, fotografia, oświadczenie. W przytłaczającej większości przypadków niekorzystne dla strony dowody przekazuje sama strona albo też jej pracownik, który kontrolerowi przekazuje informacje niepotwierdzone, oparte o jego imaginacje nie, zaś na faktach. Podejmowane po kontroli próby wyjaśnienia sytuacji, jest skomplikowane, a często niemożliwe. Podobnie jest w gospodarstwach domowych.

 

Ważne jest to, że aktualnie nie mamy obowiązku wpuszczania kontrolera do domu,  do firmy czy też do samochodu. Może być tak, że kontroler będzie nas zapewniał, że ma prawo wejść i sprawdzić nasz odbiornik a my mamy obowiązek go wpuścić. Może nawet twierdzić, że w przeciwnym razie wezwie Policję i poniesiemy jakąś odpowiedzialność. Nie jest to prawda. Policja w takiej sytuacji nie ma prawa podjęcia interwencji, a nawet wejścia, bez naszej zgody, do naszego domu, mieszkania czy firmy, bowiem nie dochodzi do złamania prawa. Nie mające podstawy prawnej interwencje i działania Policji są bezprawne i mogą być uznane za przekroczenie uprawnień co jest przestępstwem.  Przepisy nie dają kontrolerom Poczty Polskiej asysty Policji.

 

Kontroler nie może żądać od nas dokumentów tożsamości, oględzin pomieszczeń, włączania odbiornika, wbrew woli właściciela lokalu czy osoby uczestniczącej w kontroli. Potwierdza to również orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego min. wyrok NSA z dnia 26 września 2018 r. ws. sygn. akt II GSK 590/18, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r., ws. sygn. akt VI SA/Wa 1487/19.

 

 

Po przeprowadzonej kontroli dochodzi do wydania decyzji w sprawie abonamentu jednak można ją zaskarżyć.

 

POTRZEBUJESZ POMOCY albo informacji w sprawach administracyjnych, obsłudze prawnej firmy, sprawie o rozwód, separację, alimenty, kontakty z dzieckiem, władzę rodzicielską zadzwoń: +48 605085714,  +48 502782942 albo wyślij nam maila: dabekkusik@gmail.com

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

adwokatka Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa