Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych 

DĄBEK & KUSIK    

obsługa prawna firm i osób fizycznych

               Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Rejestr błędów lekarskich czyli rewolucja w odszkodowaniach medycznych. 

Ministerstwo Zdrowia zapowiada projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, który ma wprowadzić system szybkich wypłat odszkodowań za błędy medyczne (błędy w sztuce lekarskiej), bez konieczności ustalania winnych.

 

             

Pomysł opiera się na rejestrze tzw. zdarzeń niepożądanych, które będą zgłaszane przez placówki medyczne. Poszkodowany pacjent ma, w miarę sprawnie uzyskać świadczenie z Funduszu Kompensacyjnego, zaś lekarz będzie mógł liczyć na bezkarność z powodu  nieumyślnego błędu medycznego. Rejestr ma być niejawny, stąd też na obecnym etapie trudno przewidywać, w jaki sposób pacjent będzie mógł uzyskać wiedzę na temat zdarzenia niepożądanego z jego udziałem.

 

Umiarkowany optymizm towarzyszy ocenom tego projektu przez środowiska lekarski.  Medycy wskazują, iż wdrożenie takiego systemu będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami, w tym również osobowymi. Obawy związane są również z samymi karami finansowymi za zgłaszane zdarzenie, bowiem, w wielu przypadkach, jak podają lekarze, mogą nie mieć świadomości, iż doszło do błędu.   

 

Obecnie, roszczenia za błędy medyczne (tzw. błędy w sztuce lekarskiej) skutkujące szkodą w postaci uszczerbku na zdrowiu albo rozstrojem zdrowia, w większości znajdują swój finał  w sądzie. Podkreślenia wymaga fakt, iż zwykle są to procesy skomplikowane,  wymagające wiedzy specjalnej biegłych sądowych, ale również biegłości pełnomocnika procesowego. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego, w podobnych sprawach, adwokata albo radcy prawnego.

 

Ugody przedsądowe zawierane są raczej sporadycznie, w niektórych sytuacjach, zdarza się, że dochodzi do ugody już w toku postępowania sądowego albo przed mediatorem.

 

Pozew, kieruje się przeciwko placówce medycznej ( szpitalowi, przychodni, lekarzowi prowadzącemu praktykę indywidualną), która zatrudnia lekarza, z którego błędem: działaniem albo zaniechaniem wiąże się sprawa.  Możliwe są również procesy wyłącznie przeciwko ubezpieczycielowi szpitala czy przychodni.

 

Jednym z wymogów pozwu jest uiszczenie przez powoda ( przez poszkodowanego, zaś w razie śmierci przez jego najbliższych) opłaty od pozwu, zaliczki na poczet opinii biegłych. Koszty te są rozliczane w wyroku i ponosi je w całości albo w części ten kto przegrał sprawę.  Osoba, która nie jest w stanie ponieść ciężaru opłaty od pozwu może domagać się zwolnienia z kosztów, a także żądać ustanowienia pełnomocnika w osobie adwokata albo radcy prawnego. Możliwe jest również wskazanie z imienia i nazwiska określonego prawnika zawodowego, który będzie ich reprezentował przed sądem.

 

W związku ze szkodą medyczną (błędem w sztuce lekarskiej), można dochodzić: odszkodowania, zadośćuczynienia za krzywdę, renty, zwrotu kosztów leczenia, zwrotu kosztów opieki i pogrzebu oraz ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej na przyszłość. Niektóre świadczenia przysługują również osobom najbliższym zmarłego poszkodowanego. Na ten temat więcej w  publikacjach: Czy szkoda osoby najbliższej daje członkom rodziny prawo do zadośćuczynienia?, Czy należy się odszkodowanie z tytułu opieki sprawowanej przez osoby najbliższe?

 

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa

 
 

 

 

 

Błąd w sztuce lekarskiej adwokat Hrubieszów, rozwód Zamość
21 września 2021

Publikacje

KANCELARIE

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm, samorządu i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa